Pokój w San Germano

Pokój w San Germano – traktat pokojowy zawarty 23 lipca 1230 w San Germano pomiędzy Państwem Kościelnym a cesarzem niemieckim Fryderykiem II. W wyniku porozumienia papież Grzegorz IX cofnął ekskomunikę, którą nałożył na cesarza za ociąganie się z wyruszeniem na krucjatę. Natomiast cesarz zwrócił Kościołowi zdobyte dobra, rozszerzył immunitety duchownych oraz zrzekał się prawa do zatwierdzania biskupów.

BibliografiaEdytuj

  • Praca zbiorowa: Historia powszechna - Od imperium Karola Wielkiego do kryzysu XIV wieku. T. 8. Mediaset Group SA, 2007, s. 79. ISBN 978-84-9819-815-7.