Pokrówka (gromada)

Pokrówka – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Pokrówka
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo

 PRL

Województwo

lubelskie

Powiat

chełmski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Pokrówka

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

6

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

18

brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Pokrówka z siedzibą GRN w Pokrówce utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie chełmskim w woj. lubelskim na mocy uchwały nr 7 WRN w Lublinie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Pokrówka wieś, Pokrówka kol., Zawadówka, Strupin Łanowy i Żółtańce wieś, a także miejscowość Wereszcze kol. z dotychczasowej gromady Rudka oraz część obszaru dotychczasowej gromady Żółtańce kol. (bez Nr Nr hip. gospodarstw 1–20 i 47[6]) ze zniesionej gminy Krzywiczki w tymże powiecie; ponadto przedmieście Sobowice (enklawa) z miasta (na prawach powiatu) Chełma w tymże województwie[7]. Dla gromady ustalono 18 członków gromadzkiej rady narodowej[8].

1 stycznia 1960 do gromady Pokrówka włączono obszar zniesionej gromady Strupin Duży w tymże powiecie[9].

1 stycznia 1969 do gromady Pokrówka włączono obszar zniesionej gromady Zagroda w tymże powiecie[10].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[11].

Obecnie Pokrówka jest siedzibą władz gminy Chełm w powiecie chełmskim.

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. W Uchwale Nr 7 błędnie wymieniono te obszary jakoby to właśnie tylko one miały wejść w skład gromady Pokrówka; w rzeczywistości obszary te włączono do Chełma, a pozostały obszar dotychczasowej gromady Żółtańce kol. włączono do gromady Pokrówka, co zadeklarowano w Uchwale Nr 20 w tymże Dzienniku Ustaw.
 7. Uchwała Nr 7 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu chełmskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 23 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 3 grudnia 1954 r., Nr. 15, Poz. 64)
 8. Uchwała Nr 126 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych powiatu chełmskiego (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 9 października 1954 r., Nr. 13, Poz. 54)
 9. Uchwała Nr 10/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 1959 r. w sprawie utworzenia i zniesienia niektórych w województwie lubelskim w ramach Obwieszczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 19 grudnia 1959 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu Uchwały Nr 10/59 [...] (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 23 grudnia 1959 r., Nr. 9, Poz. 63)
 10. Uchwała Nr XVII/81/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 29 czerwca 1968 r. w sprawie zniesienia, łączenia i utworzenia niektórych gromad w województwie lubelskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 1968 r., Nr. 13, Poz. 100)
 11. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.