Polana Smytnia

Polana Smytniapolana w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się w odległości 4,8 km od Kir, powyżej Polany Pisanej, po wschodniej stronie drogi prowadzącej przez Dolinę Kościeliską[1].

Smytnia Polana. W głębi Raptawicka Grań

Jest to trawiasta, otoczona lasem rówień leżąca na wysokości 1080–1130 m n.p.m. Dawniej razem ze znajdującą się po drugiej stronie Kościeliskiego Potoku Starą Polaną wchodziła w skład Hali Smytniej, była koszona, stały na niej szałasy pasterskie[2]. Wypas odbywał się nie tylko na samej polanie (po jej skoszeniu), ale również w lesie na stokach Gubalca[3]. W 1955 miała powierzchnię ok. 5 ha, ale w 2004 w wyniku zarośnięcia jej powierzchnia zmniejszyła się o ok. 54%[4].

W okolicach Polany Smytniej przebiega granica między rodzajami skał budujących Dolinę Kościeliską; powyżej polany, na południe występują piaskowce, kwarcyty i skały krystaliczne, poniżej, na północ skały osadowe – wapienie. Tutaj też mniej więcej do Smytniej Polany dochodził kiedyś zalegający powyżej lodowiec[5].

Z rzadkich w Polsce gatunków roślin stwierdzono występowanie dwulistnika muszego[6].

Szlaki turystyczneEdytuj

  – skrajem polany przebiega zielony szlak z Kir dnem Doliny Kościeliskiej do schroniska na Hali Ornak. Czas przejścia: 1:40 h, ↓ 1:35 h[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Tatry polskie. Mapa turystyczna 1:20 000. Piwniczna: Agencja Wyd. „WiT” S.c., 2006. ISBN 83-89580-00-4.
  2. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  3. Władysław Szafer: Tatrzański Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN, 1962.
  4. Marcin Bukowski, Marcin Guzik (red.): Dynamika zarastania polan tatrzańskich. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2009. ISBN 978-83-61788-08-9.
  5. Józef Nyka: Tatry polskie. Przewodnik. Wyd. XIII. Latchorzew: Wyd. Trawers, 2003. ISBN 83-915859-1-3.
  6. Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Czerwona księga Karpat Polskich. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2008. ISBN 978-83-89648-71-6.
  7. Tatry. Zakopane i okolice. Mapa w skali 1:27 000. Warszawa: ExpressMap Polska, 2005. ISBN 83-88112-35-X.