Polecenie (prawo spadkowe)

Polecenie – instytucja prawa spadkowego wyrażona zostało w art. 982 k.c. Ma na celu nałożenie na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązku pewnego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem, np. zobowiązania go do zorganizowania wystawnego pogrzebu.