Polegli w powstaniu warszawskim po stronie polskiej

Lista osób poległych i zmarłych w dniach powstania warszawskiego, których noty biograficzne znajdują się w zasobach Wikipedii. Dotyczy zarówno żołnierzy, sanitariuszek, łączniczek, harcerzy, cywili wspierających powstanie (lekarzy, chirurgów, księży), jak i ofiar zbrodni hitlerowskich – osób cywilnych niezwiązanych w tym czasie z żadną formacją zbrojną.

Andrzej Romocki
Wiesław Brauliński
Eugeniusz Lokajski
Jerzy Zborowski
Stanisław Leopold
W. Michalak
Jerzy Gawin
Jan Wróblewski
Jerzy Jagiełło
Jerzy Tyczyński
Z. Sadowski
Czesław Lech
Gustaw Billewicz
Jerzy Szypowski
Witold Modelski
Jarkowska-Krauze
Dorota Łempicka
Anna Zakrzewska
Ewa Matuszewska
Alicja Czerwińska
Anna Wajcowicz
Zofia Dąbrowska
Zofia Kasperska
Krystyna Niżyńska
K. Wańkowicz
Kowalska-Wuttke
M. Morawska
Jadwiga Piekarska
J. Trojanowska
Teofil Sadkowski
S. Ossowiecki
Bronisław Hellwig

Masowe ekshumacje zarówno żołnierzy Powstania, jak i ofiar wśród ludności cywilnej, między innymi w obawie przed wybuchem epidemii, rozpoczęły się już wczesną wiosną 1945 r. i trwały do 1948 roku. Bezcenną pomocą w identyfikacji ofiar okazała się powszechna praktyka wkładania danych identyfikacyjnych do butelki, którą następnie umieszczano pod pachą zmarłego. Formalnie kwestią tą zajmował się Referat Ekshumacyjny przy Zarządzie Miasta, a praktycznie głównie ochotniczki PCK[1].

Żołnierze polskich oddziałów walczących w powstaniu

edytuj

Sekcja ta obejmuje nazwiska żołnierzy polskich oddziałów poległych w walce, bądź rannych powstańców zamordowanych przez żołnierzy niemieckich w szpitalach powstańczych. Dotyczy również dowódców plutonów, batalionów, zgrupowań.

Z innych oddziałów

edytuj

Osoby wspierające powstanie

edytuj

Sekcja ta dotyczy osób nieuczestniczących bezpośrednio w starciach zbrojnych, lecz wspierających powstanie i powstańców w inny sposób niż walka z bronią w ręku. Obejmuje nazwiska osób poległych podczas pełnienia obowiązków lub rozstrzelanych przez żołnierzy niemieckich w odwecie za wspieranie powstańców. Są to m.in. lekarze, sanitariuszki, łączniczki i łącznicy, księża i kapelanie, harcerze i listonosze Harcerskiej Poczty Polowej, redaktorzy prasy powstańczej, członkowie Biura Informacji i Propagandy.

Sanitariuszki i łączniczki

edytuj

Batalion „Zośka”

edytuj
 • Hanna Bińkowska (zm. 2 września) – sanitariuszka w I plutonie „Włodek” 1. kompanii „Maciek”
 • Lidia Daniszewska (zm. 16 września) – sanitariuszka i łączniczka w plutonie „Felek” kompanii „Rudy”
 • Zofia Dąbrowska (zm. 5 września) – łączniczka dowódcy 1. kompanii „Maciek”
 • Maria Dziak (zm. 31 sierpnia) – sanitariuszka w I plutonie „Włodek” 1. kompanii „Maciek”
 • Alicja Gołod-Gołębiowska (zm. 16 września) – sanitariuszka w II plutonie 3. kompanii „Giewonta”
 • Stefania Grzeszczak (zm. 15 września) – łączniczka w III plutonie „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Zofia Jarkowska-Krauze (zm. 23 września) – sanitariuszka w 2. kompanii „Rudy”
 • Zofia Kasperska (zm. 9 września) – łączniczka i sanitariuszka w II plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy”
 • Irena Kołodziejska (zm. po 31 sierpnia) – sanitariuszka w kompanii „Rudy”
 • Halina Kostecka-Kwiatkowska (zm. 9 września) – sanitariuszka 2. kompanii „Rudy”
 • Zofia Krassowska (zm. 6 sierpnia) – sanitariuszka, jedna z organizatorek kobiecych służb pomocniczych
 • Zofia Laskowska (zm. 11 sierpnia) – łączniczka w plutonie „Felek”
 • Anna Nelken (zm. 23 września) – łączniczka IV plutonu 1. kompanii „Maciek”
 • Krystyna Niżyńska (zm. ok. 24 września) – jedna z najmłodszych sanitariuszek, harcerka
 • Dorota Łempicka (zm. 2 sierpnia) – sanitariuszka
 • Maria Swierczewska (zm. 2 września) – sanitariuszka, instruktorka
 • Anna Wajcowicz (zm. 1 sierpnia) – łączniczka w II plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy”
 • Maria Elżbieta Więckowska (zm. 2 września) – sanitariuszka w I plutonie „Sad” 2. kompanii „Rudy”
 • Irena Kowalska-Wuttke (zm. 24 września) – podharcmistrz, łączniczka
 • Anna Zakrzewska (zm. 11 sierpnia) – łączniczka w III plutonie „Felek” 2. kompanii „Rudy”
 • Grażyna Zasacka (zm. ok. 24 września) – łączniczka w III plutonie „Felek”
 • Barbara Zmysłowska (zm. 14 sierpnia) – sanitariuszka w IV plutonie 1. kompanii „Maciek”

Batalion „Parasol”

edytuj

Batalion „Kiliński”

edytuj

Zgrupowanie „Krybar”

edytuj

Z innych oddziałów

edytuj

Pozostałe osoby zmarłe w trakcie powstania

edytuj

Sekcja ta obejmuje nazwiska osób niezaangażowanych w powstanie, poległych pod gruzami zbombardowanych budynków, rozstrzelanych przez żołnierzy niemieckich w publicznych egzekucjach lub straconych potajemnie, zmarłych wskutek ciężkich warunków i chorób lub po zranieniu podczas walk.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Fedorowicz Andrzej, Kobiety w mieście umarłych, [w:] „Polityka”, 2013, nr 44, s. 64-66.
 2. IPN - straty

Linki zewnętrzne

edytuj