Polemika (od gr. przymiotnika polemikós – wojowniczy, wrogi od gr. pólemoswojna, spór) – dyskusja (pisemna lub słowna) na sporny dla jej stron temat, najczęściej na temat związany z polityką, sportem, religią, socjologią, sztuką, literaturą itp.