Policealna szkoła muzyczna

Policealna szkoła muzyczna – w obowiązującym w Polsce systemie kształcenia artystycznego typ szkoły artystycznej publicznej lub niepublicznej prowadzącej wyłącznie kształcenie artystyczne. Nauka w policealnej szkole muzycznej trwa 3 lata i kończy się egzaminem dyplomowym.

Ukończenie policealnej szkoły muzycznej wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego muzyk lub aktor scen muzycznych.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1125)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2248)