Polimele – w mitologii greckiej żona Ajzona, znana również pod imionami: Perimede, Alkimede, Polimede, Skarfe lub Arne. Matka syna Ajzona, Jazona.

Polimele
Inne imiona Perimede, Alkimede, Polimede, Skarfe, Arne
Występowanie mitologia grecka
Rodzina
Mąż Ajzon
Dzieci Jazon

Żeby uchronić swoje dziecko przed śmiercią z ręki króla Peliasa, Polimele udała, że opłakuje jego śmierć; tymczasem w rzeczywistości Jazon został oddany na wychowanie centaurowi Chejronowi. Popełniła samobójstwo wraz z mężem w trakcie wyprawy Argonautów.