Polineuropatia (lub zespół obwodowy) to zespół uszkodzenia nerwów obwodowych. Może mieć wiele przyczyn:

Polineuropatia
polineuropathia
Klasyfikacje
ICD-10

G60
Dziedziczna i idiopatyczna polineuropatia

ICD-10

G61
Polineuropatia zapalna

ICD-10

G62
Inne polineuropatie

ICD-10

G63
Polineuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

ICD-10

G64
Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego

Polineuropatia obejmuje swym zasięgiem rozmaite procesy chorobowe mogące doprowadzić do uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, który obejmuje nerwy obwodowe, sploty nerwowe i korzenie nerwowe. Wyróżnia się choroby związane z:

 • uszkodzeniem jednego nerwu, splotu czy też korzenia
 • niesymetryczne zajęcie kilku odległych od siebie nerwów
 • symetryczne uszkodzenie wielu nerwów

Niezależnie od przyczyny choroby można wyróżnić różne zaburzenia w przebiegu zespołu obwodowego:

 • zaburzenia ruchowe, wiotki niedowład mięśni z ich zanikiem, gdzie dochodzi do opadania rąk i stóp
 • zaburzenia czuciowe – dotknięte chorobą są wszystkie rodzaje czucia, także odczuwanie wibracji, a objawy mają charakter postępujący, dotyczą zazwyczaj części ciała przykrytych rękawiczkami i skarpetkami
 • zaburzenia o innym charakterze, np. zaburzenia funkcji zwieraczy czy zniesienie odruchów głębokich
 • zaburzenia autonomiczne pod postacią suchej lub nadmiernie potliwej skóry i jej postępującemu rogowaceniu, zasinieniu i licznymi zmianami troficznymi, obejmującymi również paznokcie

Polineuropatie występują w różnych jednostkach chorobowych. Można tu wyróżnić między innymi:

 1. polineuropatię cukrzycową, gdzie do zmian dochodzi w przebiegu cukrzycy
 2. polineuropatia alkoholowa
 3. polineuropatyczne choroby dziedziczne np. strzałkowy zanik mięśni
 4. polineuropatia w przebiegu porfirii
 5. polineuropatie toksyczne i polekowe np. arsenowa lub talowa
 6. polineuropatia ciążowa
 7. polineuropatie zakaźne i zapalne