Politechnika Koszalińska

państowa uczelnia o profilu technicznym w Koszalinie

Politechnika Koszalińska – państwowa politechnika utworzona w 1968 w Koszalinie jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie; od 1996 nosi obecną nazwę.

Politechnika Koszalińska
Polytechnica Coslinensis
Koszalin University of Technology
Ilustracja
Widok na przednią część (od ulicy Jana Pawła II) kampusu przy ulicy Śniadeckich.
Data założenia

8 czerwca 1968[1]

Typ

państwowa

Państwo

 Polska

Województwo

 zachodniopomorskie

Adres

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 2
75-453 Koszalin

Liczba pracowników
• naukowych


500

Liczba studentów

3 257[2] (2022)

Rektor

dr hab. Danuta Zawadzka, prof PK

Członkostwo

SOCRATES-ERASMUS

Położenie na mapie Koszalina
Mapa konturowa Koszalina, w centrum znajduje się punkt z opisem „Politechnika Koszalińska”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry po lewej znajduje się punkt z opisem „Politechnika Koszalińska”
Położenie na mapie województwa zachodniopomorskiego
Mapa konturowa województwa zachodniopomorskiego, u góry po prawej znajduje się punkt z opisem „Politechnika Koszalińska”
Ziemia54°12′13,0″N 16°11′49,9″E/54,203611 16,197194
Strona internetowa
Rozbudowa kampusu (2010)

Uczelnia posiada cztery domy studenckie: DS1 – Hades, DS2 – Olimp, DS3 – Neptun, DS4 – Zeus, zlokalizowane na Osiedlu Akademickim przy ulicy Rejtana. Umożliwiają one zakwaterowanie w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych. Na osiedlu znajduje się również klub studencki „Kreślarnia”. Przy ulicy Kwiatkowskiego Politechnika prowadzi „Hotel Asystenta”[3].

Politechnika Koszalińska dzieli się na pięć kampusów[4]:

 1. Kampus Śniadeckich – zlokalizowany przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie, składa się z 9 budynków. Znajduje się tam m.in. Rektorat, Szkoła Doktorska, Wydział Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.
 2. Kampus Racławicka – zlokalizowany przy ulicy Racławickiej w Koszalinie, składa się z 10 budynków. Znajduje się tam m.in. Wydział Mechaniczny oraz Wydział Architektury i Wzornictwa.
 3. Kampus Kwiatkowskiego – zlokalizowany przy ulicy Kwiatkowskiego w Koszalinie, składa się z 4 budynków. Znajduje się tam m.in. Hotel Asystenta, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Humanistyczny.
 4. Osiedle Akademickie – zlokalizowane przy ulicy Rejtana w Koszalinie, składa się z 5 budynków.
 5. Filia w Szczecinku – zlokalizowane przy ulicy Waryńskiego w Szczecinku, składa się z jednego budynku. Znajduje się tam Wydział Przemysłu Drzewnego[5].

Historia edytuj

Uczelnia została utworzona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.

W Wyższej Szkole Inżynierskiej rok akademicki 1968/69 rozpoczęło 125 osób na studiach dziennych i 60 na studiach wieczorowych. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowiło wtedy 17 pracowników, wśród których był jeden profesor zwyczajny, czterech docentów i dwóch doktorów. Kształcenie odbywało się w 12 specjalnościach inżynierskich.

Drugi rok akademicki 1969/70 rozpoczęły 493 osoby, 335 z nich zdało egzaminy na pierwszy rok. Pierwsi absolwenci – inżynierowie – ukończyli studia w roku 1972. Przez kolejne lata liczba zarówno kadry naukowo-dydaktycznej, jak i studentów systematycznie wzrastała, Uczelnia rozszerzała swoją działalność, a jej pracownicy uzyskiwali kolejne stopnie i tytuły naukowe:

 • w roku 1972 zostały wprowadzone studia magisterskie
 • rok akademicki 1973/74 rozpoczęło 1577 studentów, którzy uczyli się na pięciu kierunkach: budownictwo lądowe, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika oraz technika wytwarzania
 • w roku 1974 zostało powołanych pięć instytutów na prawach wydziałów: Budownictwa, Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Techniki Wytwarzania; pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień naukowy doktora
 • w roku 1977 pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego
 • dziesiąty rok akademicki 1977/78 w Wyższej Szkole Inżynierskiej rozpoczęło ponad 2600 osób. Na studiach dziennych uczyło się 1621, na studiach zaocznych – 836, a na wieczorowych – 159 osób
 • w roku 1978 pierwszy pracownik uczelni uzyskał tytuł naukowy profesora
 • w roku 1982 dotychczasowe instytuty zostały połączone w wydziały: Inżynierii Lądowej i Sanitarnej oraz Mechaniczny
 • w roku 1987 Wydział Mechaniczny uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 • w roku 1988 został utworzony kierunek studiów Wychowanie Techniczne
 • w roku 1989 został utworzony kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja
 • w roku 1990 powstało Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego
 • w roku 1993: w uczelni został nadany pierwszy stopień naukowy doktora; utworzony został kierunek studiów Zarządzanie i Marketing
 • w roku 1994 zostały utworzone kierunki studiów Ekonomia oraz Automatyka i Robotyka
 • w roku 1995 Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie budownictwo
 • ustawą z 4 lipca 1996 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostaje zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska
 • w roku 1996 zostały utworzone kierunki studiów: Technika Rolnicza i Leśna, Informatyka, Wzornictwo
 • w roku 1997 Instytut Elektroniki został przekształcony w Wydział Elektroniki
 • w roku 1998 Wydział Elektroniki uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie elektronika
 • w roku 1999 Instytut Zarządzania i Marketingu został przekształcony w Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • w roku 2000 Wydział Mechaniczny uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i jednocześnie prawo nadawania tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej

W roku 2001:

 • został utworzony kierunek studiów Geodezja i Kartografia
 • został nadany pierwszy w historii Uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

W roku 2002

 • zostały wszczęte i zakończone procedury przyznania tytułów doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej – profesorowi Romano Prodiemu i prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi
 • 35. rok akademicki 2002/2003 rozpoczęło 18,5 tys. studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i doktoranckich. Studiowali na 11 kierunkach i 58 specjalnościach oraz w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego

W roku 2003:

 • 27 maja odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi

W roku 2004:

 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska
 • kierunek Wzornictwo został wyodrębniony z Wydziału Mechanicznego i został usytuowany w nowo powołanym Instytucie Wzornictwa
 • w nowo powołanym Instytucie Neofilologii i Europeistyki został utworzony kierunek Filologia Germańska
 • zostały wszczęte procedury przyznania tytułów doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej – profesorowi Pierre Marche i prof. zw. dr hab. inż. Henrykowi Hawrylakowi

W roku 2005:

 • 6 maja odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Henrykowi Hawrylakowi,
 • 8 czerwca uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Pierre Marche,
 • 8 czerwca – 37-lecie Politechniki Koszalińskiej,
 • symboliczne przekazanie władzy rektorowi elektowi Tomaszowi Krzyżyńskiemu,

W roku 2006:

 • 26 października 2006 uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Józefowi Grochowiczowi,
 • uchwalenie przez Senat PK i wejście w życie nowego Statutu Politechniki Koszalińskiej

W roku 2007:

 • utworzenie nowych kierunków studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Europeistyka, Finanse i Rachunkowość, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa;
 • powołanie Instytutu Mechatroniki. Nanotechnologii i Techniki Próżniowej,
 • przekształcenie Instytutu Neofilologii i Europeistyki w Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej,
 • powołanie Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych,
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,

W roku 2008:

 • wybory władz uczelni na kadencję 2008-2012. Prof. Tomasz Krzyżyński ponownie Rektorem PK,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Transport, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Ochrona Środowiska, Edukacja Techniczno-Informatyczna,
 • 7 maja – nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Rudolfowi Michałkowi,
 • 5 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Lutemu,
 • 4-6 czerwca – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • 8 czerwca – obchody 40-lecia Politechniki Koszalińskiej,

W roku 2009:

 • uzyskanie przez Wydział Elektroniki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,
 • uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza,
 • 10 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jarosławowi Mikielewiczowi,
 • utworzenie studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Informatyki,
 • listopad – rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w kampusie przy ul. Śniadeckich,
 • uruchomienie Koszalińskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Pedagogiki i Inżynierii Biomedycznej,

W roku 2010:

 • przyznanie Instytutowi Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,
 • przyznanie prezydentowi Koszalina Mirosławowi Mikietyńskiemu Medalu Politechniki Koszalińskiej,
 • oddanie do użytku budynku naukowo-dydaktycznego Mechatroniki w kampusie uczelni przy ul. Śniadeckich.

W roku 2011:

 • przyznanie Wydziałowi Elektroniki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Wzornictwo i Mechatronika,
 • oddanie do użytku budynku naukowo-dydaktycznego Inżynierii Materiałowej w kampusie uczelni przy ul. Śniadeckich.

W roku 2012:

 • Wybory rektora i prorektorów. Rektorem na kadencję 2012 – 2016 został prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. Nowi prorektorzy to: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka (prorektor ds. kształcenia); prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński (prorektor ds. nauki i rozwoju); prof. dr hab. Kazimierz Szymański (prorektor ds. studenckich).
 • Uroczyste otwarcie kampusu uczelni przy ul. Śniadeckich. Zakończenie projektu, w ramach którego powstały budynki Mechatroniki i Inżynierii Materiałowej („G” i „H”) oraz Laboratorium Inżynierii Środowiska i Telematyki („I”).
 • Uruchomienie nowych kierunków studiów: Energetyka oraz Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe (oba na Wydziale Mechanicznym).
 • Utworzenie Instytutu Technologii i Edukacji.
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska przekształcił się w Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, a Instytut Ekonomii i Zarządzania – w Wydział Nauk Ekonomicznych.

W roku 2013:

 • Obchody 20-lecia działalności Chóru Akademickiego Politechniki Koszalińskiej. Koncert okolicznościowy z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie – 12 stycznia 2013 r.
 • Największy w historii sukces sportowy Klubu AZS Politechnika Koszalińska. Zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – 19 maja 2013 r.
 • Obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w dniach 6 – 8 czerwca 2013 r. Gospodarzem spotkania z udziałem rektorów uczelni technicznych z całej Polski i zaproszonych gości była Politechnika Koszalińska.
 • Obchody 45-lecia Politechniki Koszalińskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie – 7 czerwca 2013 r.
 • Przyznanie Medalu Politechniki Koszalińskiej Pawłowi Michalakowi, honorowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia Wspierania Politechniki Koszalińskiej.

W roku 2014:

 • Zespół Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej zdobył Zachodniopomorskiego Nobla w kategorii nauk technicznych za realizację projektu „Hybrydowe technologie modyfikacji narzędzi do obróbki drewna”.
 • Pierwszy Bieg Politechniki Koszalińskiej.
 • Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” – opracowany i realizowany przez Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej – otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Szkoła się opłaca”.
 • Politechnika Koszalińska została wyróżniona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.


W roku 2015:

 • Powstały nowe jednostki: Wydział Humanistyczny oraz Wydział Technologii i Edukacji.
 • Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal został przewodniczącym Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (kadencja 2015 – 2019).
 • Prof. Wojciech Kacalak, były rektor Politechniki Koszalińskiej, otrzymał tytuł doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej.
 • Łukasz Krzyśko z Politechniki Koszalińskiej został szefem Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.

W roku 2016:

 • Wybory rektora i prorektorów. Rektorem na kadencję 2016 – 2020 został ponownie prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. Stanowiska prorektorów objęli: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka (prorektor ds. kształcenia); prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński (prorektor ds. nauki i rozwoju); prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski (prorektor ds. studenckich).
 • 20. edycja konkursu dla szkół średnich „Bieg po Indeks”.
 • Politechnika Koszalińska przyznała tytuł Doktora Honoris Causa prof. Józefowi Gawlikowi z Politechniki Krakowskiej.
 • Powstał Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.
 • Uruchomiono nowe kierunki studiów: Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym (Wydział Przemysłu Drzewnego) oraz Turystyka i Rekreacja (Wydział Nauk Ekonomicznych).
 • Pierwsza Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego (25 października 2016 r.)

W roku 2017:

 • 15. Środkowopomorskie Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej.
 • Politechnika Koszalińska przyznała tytuł Doktora Honoris Causa prof. Wojciechowi Kacalakowi.
 • Na Wydziale Mechanicznym otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas – nowoczesną pracownię obrabiarek sterownych numerycznie.
 • Politechnika Koszalińska przystąpiła do projektu Legia Akademicka, ochotniczego szkolenia wojskowego studentów.

w roku 2018:

 • Projekt pn." Program Zintegrowanych Działań na Rzecz Zwiększenia Jakości i Efektywności Kształcenia na Politechnice Koszalińskiej" znalazł się na 7. miejscu listy rankingowej konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni. Na realizację projektu, która potrwa 4 lata, uczelnia otrzyma prawie 12 milionów złotych.
 • 27 lutego – Na Wydziale Mechanicznym (kampus przy ul. Racławickiej) został otwarty zespół pracowni Laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczgo. W nowych pracowniach tematycznych (jest ich 10) mają zajęcia studenci z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
 • 16 maja – Na Wydziale Technologii i Edukacji (kampus przy ul. Śniadeckich) otwarto nową pracownię uczelnianą – Centrum Druku 3D i Wzornictwa. Centrum zostało wyposażone w 20 nowoczesnych drukarek 3D.
 • 7-9 czerwca – 80 rektorów uczelni z całej Polski wzięło udział w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).
 • 7 czerwca – W sali Filharmonii Koszalińskiej odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Politechniki Koszalińskiej. Kilkudziesięciu pracowników uczelni zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, medalami Politechniki Koszalińskiej i pamiątkowymi statuetkami.
 • 16 czerwca – Zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej był ostatnim akordem obchodów półwiecza uczelni. Byli studenci zwiedzili obiekty uczelni, wzięli udział we wspólnym pikniku absolwentów i pracowników. Wieczorem odbył się bal absolwentów.
 • 21 września – W pobliżu hali sportowej na terenie kampusu przy ul. Racławickiej oficjalnie otwarto wielofunkcyjny obiekt do uprawiania sportów plażowych.
 • 28 września – Politechnika Koszalińska zainaugurowała 51. rok akademicki. Uczelnia uruchomiła nowy kierunek – Logistykę na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W sumie na Politechnice kształci się 4500 studentów.
 • 28 listopada – Półwiecze obchodził Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.

W roku 2019:

 • Politechnika Koszalińska podpisała umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu. Porozumienie obejmuje realizację praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 • Na uczelni powstanie centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych. Całkowity koszt realizacji projektu to 3,35 miliona złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 2 mln zł.
 • Staże, certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów oraz szkolenia i kursy dla pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej uczelni przewiduje projekt „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej”. Na jego realizację uczelnia otrzymała 7,5 mln zł z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
 • 17 kwietnia – Wybrano pierwszą Radę Uczelni. Do zadań siedmioosobowej rady należy m.in.: opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez Senat). W skład rady weszli prof. Dariusz Lipiński, prof. Jerzy Rembeza, prof. Robert Sidełko, Piotr Huzar (przewodniczący), Joanna Jodłowska, Piotr Bartkiewicz i Julia Małecka Nowosielska.
 • 24 maja – Trzydziestolecie świętował Wydział Elektroniki i Informatyki.
 • Na uczelni powstała Szkoła Doktorska.
 • Zespół badawczy z Politechniki Koszalińskiej i Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego otrzymał medal Mercurius Gedanensis na 15. Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2019 w Gdańsku. Naukowców wyróżniono w kategorii technologia za zaprojektowanie urządzenia: patroszarki próżniowej dla całych lub odgłowionych karpi i innych karpiowatych.
 • Centrum Szybkiego Prototypowania oraz Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Własności Materiałów Drzewnych powstaną na Politechnice Koszalińskiej. Całkowity koszt projektu wyniesie prawie 3,7 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 2,2 mln zł.[6]

W roku 2020:

 • Pierwsze w historii Politechniki Koszalińskiej wybory rektora drogą elektroniczną. Najwyższe stanowisko w uczelnie obejmie z dniem 1 września prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka[7][8].

W roku 2023:

 • W obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej – nowego budynku kampusu przy ulicy Śniadeckich, w którym znajdzie się siedziba uczelnianej biblioteki głównej, archiwum, sal wykładowych i sal do pracy indywidualnej, będzie również miejsce na księgarnię akademicką, punkty usługowe wspierające korzystanie ze zbiorów, sale wystawowe dla zbiorów specjalnych, historycznych oraz dla prezentacji osiągnięć naukowych[9][10][11][12].
 • Politechnika Koszalińska będzie kształcić kadrę dla branży energetyki jądrowej jako jedna z dziesięciu uczelni wyższych w Polsce. Studenci uzyskają m.in. dostęp do Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych z zakresu energetyki jądrowej[13][14][15].

Ustawą z 4 lipca 1996 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 dotychczasowa nazwa uczelni zostanie zastąpiona mianem „Politechnika Koszalińska”.

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 15. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2190. pośród wszystkich typów uczelni[16].

Politechnika posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w 3 dyscyplinach i doktora w 7 dyscyplinach[17]. Ponadto ma 500 nauczycieli akademickich, w tym: 49 profesorów tytularnych, 56 doktorów habilitowanych, 200 doktorów.

Poszczególne jednostki politechniki rozproszone są na terenie całego Koszalina. Rektorat[18], Wydział Elektroniki i Informatyki[19] oraz Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji[20] znajdują się przy ul. Śniadeckich. Wydział Architektury i Wzornictwa[21] oraz Wydział Mechaniczny[22] mieszczą się przy ul. Racławickiej. Natomiast na kampusie zlokalizowanym przy ul. Kwiatkowskiego znajdują się Wydział Humanistyczny[23] oraz Wydział Nauk Ekonomicznych[24] Od 2015 roku w Szczecinku działa Filia Politechniki Koszalińskiej (wcześniej jako Wydział Przemysłu Drzewnego)[25]

Uczelnia posiada cztery domy studenckie – DS1 Hades, DS2 Olimp, DS3 Neptun i DS4 Zeus – posiadające w sumie 1200 miejsc dla studentów. Uczelnia posiada również Hotel Asystenta[26]

W latach 1972 – 2016 na terenie domów studenckich przez radiowęzeł, a później drogą internetową nadawało swój program prowadzone przez studentów Radio „Jantar”[27][28].

Od 1987 do 2016 na osiedlu akademickim funkcjonował klub studencki "Kreślarnia"[29]

Władze[6] edytuj

 • rektor Politechniki Koszalińskiej – dr hab. Danuta Zawadzka, profesor PK
 • prorektor ds. nauki – dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK
 • prorektor ds. studenckich – dr hab. inż. Tomasz Królikowski, profesor PK
 • prorektor ds. kształcenia – dr hab. Krzysztof Wasilewski, profesor PK
 • kanclerz – dr inż. Artur Wezgraj
 • kwestor – dr Małgorzata Jucha

Rektorzy edytuj

Wykładowcy edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Politechniki Koszalińskiej.

Struktura organizacyjna edytuj

W skład Politechniki Koszalińskiej wchodzi sześć wydziałów:[17]

Uczelnia posiada również międzywydziałowe Centra:

 1. Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET
 2. Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych (UCTI).
 • Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku
 • Szkoła Doktorska

Kierunki kształcenia edytuj

Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na kierunkach ścisłych I, II i III stopnia prowadzonych w ramach pięciu wydziałów[30]:

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji[31] edytuj

dziekan – prof. dr hab. inż. Robert Sidełko
prodziekan ds. kształcenia – dr inż. Danuta Usidus
prodziekan ds. studenckich – dr inż. Anna Staruch

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:[32]

 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • geodezja i kartografia
 • ochrona klimatu
 • sieci i instalacje budowlane
 • geoinformatyka

Wydział Elektroniki i Informatyki[33] edytuj

dziekan – prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz
prodziekan ds. kształcenia – dr inż. Bogdan Strzeszewski
prodziekan ds. studenckich– dr inż. Katarzyna Jagodzińska

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:[34]

 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka

Wydział Mechaniczny[35] edytuj

dziekan – dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PK
prodziekan ds. kształcenia – dr inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK
prodziekan ds. studenckich – dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:

 • mechanika i budowa maszyn
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technika rolnicza i leśna
 • energetyka
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • inżynieria medyczna

Wydział Nauk Ekonomicznych[36] edytuj

dziekan – dr hab. Grzegorz Przekota, prof. PK
prodziekan ds. kształcenia – dr Małgorzata Błażejowska
prodziekan ds. studenckich – dr Krzysztof Dziadek

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:[37]

 • ekonomia
 • zarządzanie
 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • turystyka i rekreacja

Wydział Architektury i Wzornictwa[38] edytuj

dziekan – dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK
prodziekan ds. kształcenia – dr hab. Alina Adamczak, prof. PK
prodziekan ds. studenckich – dr Monika Madej

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:[39]

 • architektura wnętrz
 • wzornictwo

Wydział Humanistyczny[40] edytuj

dziekan wydziału – dr hab. Michał Polak, prof. PK
prodziekan ds. kształcenia– dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK
prodziekan ds. studenckich – dr Piotr Szarszewski

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:[40]

 • filologia
  • filologia angielska
  • filologia germańska
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • europeistyka
 • pedagogika

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku[41]

dyrektor filii – dr inż. Sławomir Nagnajewicz

Kierunki studiów:[42]

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Szkoła Doktorska Politechniki Koszalińskiej[43]

dyrektor Szkoły – dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1968 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (Dz.U. z 1968 r. nr 18, poz. 115).
 2. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne) [online], Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 3. Dział Domów Studenckich Politechniki Koszalińskiej [online] [dostęp 2023-06-01] (pol.).
 4. Politechnika Koszalińska [online], tu.koszalin.pl [dostęp 2023-06-01].
 5. Politechnika Koszalińska [online], tu.koszalin.pl [dostęp 2023-06-01].
 6. a b Politechnika Koszalińska [online], tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 7. Politechnika Koszalińska, Prof. Danuta Zawadzka nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej [online], Politechnika Koszalińska, 29 kwietnia 2020 [dostęp 2020-06-23] [zarchiwizowane z adresu 2020-06-27] (pol.).
 8. Marzena Sutryk, Profesor Danuta Zawadzka będzie nowym rektorem Politechniki Koszalińskiej [online], Głos Koszaliński, 29 kwietnia 2020 [dostęp 2020-06-23] (pol.).
 9. Politechnika Koszalińska [online], tu.koszalin.pl [dostęp 2023-05-30].
 10. Politechnika Koszalińska [online], tu.koszalin.pl [dostęp 2023-05-30].
 11. Telewizja Polska S.A, Prezydent Duda: Centrum Wiedzy Cognitarium Politechniki Koszalińskiej to inwestycja propaństwowa [ZDJĘCIA] [online], szczecin.tvp.pl [dostęp 2023-05-30] (pol.).
 12. Centrum Wiedzy Cognitarium w Koszalinie. Prezydent Duda: to ważny moment dla regionu [online], polskieradio24.pl [dostęp 2023-05-30] (pol.).
 13. Politechnika Koszalińska będzie kształcić kadrę dla branży energetyki jądrowej [online], Głos Koszaliński, 31 maja 2023 [dostęp 2023-06-01] (pol.).
 14. Politechnika Koszalińska w gronie 10 uczelni i instytucji, które kształcić będą kadry dla branży energetyki jądrowej [online], prk24.pl [dostęp 2023-06-01].
 15. MEiN: Biznes i nauka łączą siły przy budowie małego atomu (komunikat) [online], PAP MediaRoom portal. [dostęp 2023-06-01] (pol.).
 16. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 17. a b BIP [online], bip.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 18. Politechnika Koszalińska [online], tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 19. Wydział Elektroniki i Informatyki – Politechnika Koszalińska [online], weii.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21] (pol.).
 20. WILŚiG – Kontakt [online], wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 21. Kontakt – Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej [online], Instytut Wzornictwa [dostęp 2020-01-21] (pol.).
 22. Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej [online], wm.politechnika.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 23. Kontakt [online], wh.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2020-01-31].
 24. Kontakt [online], wne.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2020-01-17].
 25. Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej [online], wpd.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 26. Politechnika Koszalińska [online], tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2019-12-18].
 27. Radio Jantar – Historia [online], radiojantar.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21] (pol.).
 28. Mariusz Rodziewicz, Historia koszalińskiego studenckiego Radia Jantar na taśmach magnetofonowych [online], Głos Koszaliński, 14 września 2019 [dostęp 2020-01-21] (pol.).
 29. Kreska nieczynna do odwołania [online], ekoszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 30. Kierunki studiów na Politechnice Koszalińskiej
 31. WILŚiG – Władze Wydziału [online], wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 32. WILŚiG – Oferta Wydziału [online], wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 33. Wydział Elektroniki i Informatyki – Politechnika Koszalińska [online], weii.tu.koszalin.pl [dostęp 2023-07-27] (pol.).
 34. Wydział Elektroniki i Informatyki – Politechnika Koszalińska [online], weii.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21] (pol.).
 35. Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej [online], wm.politechnika.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 36. Władze Wydziału - WNE Politechniki Koszalińskiej [online], wne.tu.koszalin.pl [dostęp 2024-02-20].
 37. Rekrutacja – 2019/2020 [online], wne.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21] [zarchiwizowane z adresu 2020-01-17].
 38. Pracownicy Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej [online], Instytut Wzornictwa [dostęp 2020-01-21] (pol.).
 39. Kierunki – Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej [online], Instytut Wzornictwa [dostęp 2020-01-21] (pol.).
 40. a b Władze Wydziału [online], wh.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 41. Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej [online], wpd.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 42. Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej [online], wpd.tu.koszalin.pl [dostęp 2020-01-21].
 43. Strona Politechniki Koszalińskiej [online], 10 września 2020.

Bibliografia edytuj

 • 35 lat Politechniki Koszalińskiej 1968–2003. Księga jubileuszowa, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005