Politechnika Opolska

państowa wyższa uczelnia o profilu technicznym w Opolu

Politechnika Opolska – jedna z dziewiętnastu państwowych uczelni technicznych w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstała w 1996 roku w wyniku przekształcenia działającej od 1966 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której studiuje ponad 6 tysięcy studentów. W roku 2016 obchodziła swoje 50–lecie.

Politechnika Opolska
Opole University of Technology
Ilustracja
II Kampus Politechniki Opolskiej
Data założenia

1 czerwca 1966/ 1 września 1996

Typ

państwowa

Państwo

 Polska

Adres

ul. Prószkowska 76
45-758 Opole

Liczba pracowników
• naukowych

888[1]
504[1]

Liczba studentów

6 203[2]

Rektor

dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO

Członkostwo

CEEPUS
Tempus
Copernicus
Leonardo da Vinci
Sokrates-Erasmus

Położenie na mapie Opola
Mapa konturowa Opola, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Politechnika Opolska”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Politechnika Opolska”
Położenie na mapie województwa opolskiego
Mapa konturowa województwa opolskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Politechnika Opolska”
Ziemia50°40′59,0″N 17°56′40,6″E/50,683056 17,944611
Strona internetowa
II Kampus Politechniki Opolskiej

Kształci studentów na 26 kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Politechnika Opolska jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków technicznych. W jej ramach znajduje się 7 wydziałów oraz Biblioteka Główna i Centrum Językowe. Aktualnie zatrudnionych jest 504 pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego 29 na stanowisku profesora zwyczajnego, 119 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 219 na stanowisku adiunkta, 60 na stanowisku asystenta oraz 76 na pozostałych stanowiskach[1].

Według stanu na 2017 rok na uczelni studiuje łącznie 6203 studentów, w tym 4587 na studiach stacjonarnych i 1616 na studiach niestacjonarnych, 130 doktorantów oraz 147 słuchaczy studiów podyplomowych[1].

Według Webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2019, opracowanego przez hiszpańskie Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 12. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1811. pośród wszystkich typów uczelni[3].

W 2022 r. w rankingu Nature Index Politechnikę Opolską sklasyfikowano na 11. miejscu wśród uczelni technicznych i 41. wśród wszystkich uczelni w Polsce[4].

W 2021 roku dwunastu naukowców Politechniki Opolskiej znalazło się w prestiżowym rankingu 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie przygotowanym przez amerykański Uniwersytet Stanforda wraz z wydawnictwem Elsevier[5].

Zgodnie z danymi zawartymi w bazie Web of Science Core Collection w 2021 roku naukowcy Politechniki Opolskiej byli cytowani na całym świecie 11 319 razy[6].

HistoriaEdytuj

Początki uczelni technicznej w Opolu związane są z działalnością Politechniki Śląskiej na Śląsku Opolskim, która w 1959 roku utworzyła w Opolu swój Punkt Konsultacyjny.

1 czerwca 1966 roku staraniem ówczesnych władz wojewódzkich oraz środowiska akademickiego Opola został on przekształcony w samodzielną Wyższą Szkołę Inżynierską (WSI)[7].

Początkowo uczelnia składała się z trzech wydziałów: Mechanicznego, Elektrycznego i Ogólnotechnicznego (od 1967 roku pod nazwą: Budownictwa Lądowego).
W 1975 roku w wyniku reorganizacji uczelni przekształcono je w instytuty: Budowy Maszyn, Elektrotechniki, Inżynierii Lądowej oraz powołano do życia Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych.
Po burzliwych i przełomowych wydarzeniach z lat 1989–1990 i demokratyzacji państwa, a co za tym idzie ponownej autonomizacji uczelni wyższych przekształcono dotychczasowe instytuty ponownie w wydziały (Mechaniczny, Elektrotechniki i Automatyki, Budownictwa). W 1993 roku dotychczasowe Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych zastąpił Instytut Zarządzania. W 1995 roku utworzono na uczelni Instytut Wychowania Fizycznego i Rehabilitacji[8].

1 września 1996 roku uczelnia przyjęła nazwę „Politechnika Opolska”. W ciągu kolejnej dekady powołano dwa nowe wydziały z przekształcenia dotychczas istniejących instytutów: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii[9].

Władze uczelniEdytuj

Władze rektorskie 2020-2024[10]Edytuj

 • dr hab. inż. Marcin LORENC – Rektor
 • prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR – Prorektor ds. ogólnych i operacyjnych (pierwszy zastępca Rektora)
 • prof. dr hab. Grzegorz KRÓLCZYK -Prorektor ds. nauki i rozwoju
 • dr Anida STANIK-BESLER – Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
 • dr inż. Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Władze administracyjneEdytuj

 • Kanclerz – mgr Barbara HETMAŃSKA
 • Kwestor, Z-ca Kanclerza – mgr Teresa BIAŁOWĄS-WOŹNIAK
 • Dyrektor Biblioteki Głównej – mgr Anna JAŃDZIAK
 • Z-ca Dyrektora Biblioteki Głównej – mgr inż. Beata KOPKA

Poczet rektorówEdytuj

Lp. Lata Tytuły naukowe Imię i nazwisko
1. 1996–1999 prof. dr hab. inż. Józef Suchy
2. 1999–2005 prof. dr hab. inż. Piotr Wach
3. 2005–2012 prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
4. 2012–2019 prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
5. 2019-nadal dr hab. inż. Prof. PO Marcin Lorenc

AdministracjaEdytuj

Administracja ogólnouczelniana zorganizowana jest w kilka pionów:

 • Pion Rektora
  • Biuro Rektora
   • Sekcja rzecznika prasowego (Biuro Prasowe)
   • Sekcja Promocji i Kultury
  • Dział Kadr
   • Sekcja spraw osobowych nie nauczycieli
   • Sekcja spraw socjalnych
   • Sekcja płac
   • Sekcja spraw osobowych nauczycieli akademickich
   • Stanowisko ds. zatrudnienia i wynagradzania
  • Biuro ds. Własności Intelektualnej
  • Centrum Współpracy Polska–Chiny
  • Uczelniany Ośrodek Informatyczny
  • Sekcja organizacyjno–prawna
  • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
  • Audytor Wewnętrzny
  • Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
  • Radca prawny
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pion Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju
  • Biuro Prorektorów
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
  • Dział Współpracy i Rozwoju
   • Biuro Rozwoju i Strategii
   • Biuro Funduszy Strukturalnych
   • Biuro Współpracy i Transferu Technologii
   • Akademickie Biuro Karier
  • Dział Współpracy Międzynarodowej
 • Pion Prorektora ds. Nauki
  • Biuro Obsługi Badań Naukowych
  • Biblioteka Główna
   • Biblioteka Wydziału Mechanicznego
   • Biblioteka Wydziału Budownictwa
   • Biblioteka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
   • Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania
  • Dział Wydawnictw
   • Sekcja Wydawnictw pn. Oficyna Wydawnicza
   • Sekcja Poligrafii
  • Studium Języków Obcych
 • Pion Prorektora ds. Dydaktyki
  • Centrum Obsługi Studenta
   • Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału Budownictwa
   • Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału Ekonomii i Zarządzania
   • Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
   • Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki
   • Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału Mechanicznego
   • Biuro Centrum Obsługi Studenta Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
  • Dział Kształcenia
 • Pion Kanclerza
  • Kancelaria ogólna – Sekcja
  • Z–ca Kanclerza (Kwestor)
   • Z–ca Kwestora
   • Sekcja Budżetu
   • Sekcja Finansowa
   • Sekcja Księgowości
   • Sekcja ds. inwentaryzacji i likwidacji
  • Sekcja Zamówień Publicznych
  • Sekcja Aparatury
  • Dział Techniczny
   • Sekcja ds. Inwestycji I Remontów
   • Sekcja ds. Konserwacji
  • Osiedle Akademickie
   • Domu Studenta „Zaścianek” (DS I)
   • Dom Studenta „Zygzak (DS II)
   • Dom Studenta „Pryzma” (DS III)
   • Dom Studenta „Sokrates” (DS IV)
   • Stołówka
   • Dom Asystenta
  • Archiwum
  • Sekcja ds. BHP i P.POŻ.
  • Dział Administracyjno–Gospodarczy
   • Sekcja Porządkowa
   • Magazyn Ogólny

StrukturaEdytuj

Jednostki ogólnouczelnianeEdytuj

WydziałyEdytuj

 
Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Wydziały zlikwidowaneEdytuj

Kierunki kształceniaEdytuj

Aktualnie Politechnika Opolska oferuje możliwość kształcenia na następujących kierunkach studiów[11]:

Posiadane uprawnieniaEdytuj

Politechnika Opolska powsiada następujące uprawnienia jako uczelnia publiczna do:

 • nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie:
  • budownictwa
  • elektrotechniki
  • automatyki i robotyki
  • budowy i eksploatacji maszyn
 • nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie:
  • automatyki i robotyki
  • budownictwa
  • budowy i eksploatacji maszyn
  • elektrotechniki
  • inżynierii produkcji[12]
  • mechaniki
 • prowadzenia studiów I oraz II stopnia na 26 kierunkach kształcenia
 • prowadzenia studiów III stopnia (studiów doktoranckich)
 • prowadzenia studiów podyplomowych

Doktorzy honoris causa Politechniki OpolskiejEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Data nadania tytułu Promotor
1 Jerzy Buzek 10 listopada 2006 prof. dr hab. Leon Troniewski
2 Tadeusz Kaczorek 27 lutego 2009 prof. dr hab. Ryszard Rojek
3 Kazimierz Zakrzewski 8 maja 2013 prof. dr hab. Marian Łukaniszyn
4 Józef Szala 22 października 2014 prof. dr hab. Tadeusz Łagoda
5 Ryszard Knosala 22 kwietnia 2015 dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO
6 Wiesław Kurdowski 22 maja 2015 prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

KampusEdytuj

Miasteczko Akademickie Politechniki Opolskiej znajduje się w północno-wschodniej części Opola w rejonie ulic: Mikołajczyka. Oleskiej i Sosnkowskiego oraz Małopolskiej. W skład kampusu wchodzą cztery domy studenckie:

 • DS 1 Zaścianek ul. Mikołajczyka 6,
 • DS 2 Zygzak ul. Mikołajczyka 10,
 • DS 3 Pryzma ul. Mikołajczyka 14,
 • DS 4 Sokrates ul. Małopolska 22.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Informacje ogólne o uczelni (data dostępu: 2019-06-14).
 2. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r.”, s. 73, 2018-11-30. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163. (pol.). 
 3. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 4. https://wu.po.opole.pl/wysoki-awans-politechniki-opolskiej-w-naukowym-rankingu/.
 5. https://wu.po.opole.pl/naukowcy-po-w-czolowce-najbardziej-wplywowych-na-swiecie/.
 6. https://wu.po.opole.pl/rekordowa-liczba-cytowan-naukowcow-politechniki-opolskiej/.
 7. Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, wyd. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 231.
 8. Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, wyd. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 232.
 9. Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, wyd. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 234.
 10. Władze Uczelni | Politechnika Opolska | Twoja Uczelnia, www.po.opole.pl [dostęp 2019-10-24].
 11. Portal rekrutacyjny Politechniki Opolskiej, stan na rok akademicki 2011/2012 [on-line] [dostęp 2012-03-07].
 12. Politechnika Opolska z kolejnymi prawami doktoryzowania! – Wiadomości Uczelniane, www.wu.po.opole.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).

BibliografiaEdytuj

 • Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, wyd. Ossolineum, Wrocław 2007.

Linki zewnętrzneEdytuj