Political action committee

Political action committee (PAC) - zorganizowana grupa aktywnie wpływająca na wybory kandydatów do ciał przedstawicielskich w Stanach Zjednoczonych, której celem jest wspieranie tych kandydatów, którzy głoszą realizację celów zgodnych z zamierzeniami grupy lub zwalczania tych, którzy sprzeciwiają się tym celom. W odróżnieniu od zwykłych komitetów wyborczych, PAC nie są nastawione na popieranie pojedynczych kandydatów, lecz na forsowanie swoich interesów poprzez wspieranie lub zwalczanie wielu kandydatów.

Prawo amerykańskie nakazuje by każdy PAC przedstawiał finansowy raport wspierania ugrupowań politycznych. Prawo federalne dokładnie określa maksymalną sumę, jaką PAC może wesprzeć inne organizacje:

  • maksymalnie 5 000 USD na jednego kandydata w jednych wyborach
  • maksymalnie 15 000 USD na jedną partię w jednym roku
  • maksymalnie 5 000 USD na jednego członka PAC rocznie

Linki zewnętrzneEdytuj