Polityka kadrowa (personalna) – jest jednym z elementów strategii przedsiębiorstwa, na którą składają się procedury i zwyczaje dotyczące postępowania z pracownikiem. Powinna ona zapewniać zaspokojenie potrzeb, ambicji i aspiracji zawodowych jednocześnie realizując cele i zadania przedsiębiorstwa.

Podstawowe elementy polityki personalnej:

 • planowanie zapotrzebowania na personel
 • tworzenie kadrowej bazy danych
  • rekrutacja w formie wewnętrznej i zewnętrznej
  • system podnoszenia kwalifikacji
  • ocena pracy pracownika
 • zasady wynagradzania personelu
 • stan i struktura zatrudnienia
 • integracja załogi
 • system motywacyjny
 • regulamin organizacyjny