Polityka zagraniczna Słowacji

Słowacja jako niepodległe oraz suwerenne państwo posiada własną niezależna politykę zagraniczną. Słowacja jest częścią Unii Europejskiej do której kraj ten wstąpił 1 maja 2004 roku. Słowacja jest krajem aktywnym na arenie międzynarodowej udzielając się np. w misjach pokojowych w zapalnych regionach świata. Wojska Słowacji wraz z połączanymi siłami czeskimi stacjonowały jako kontyngent pokojowy w Kosowie. Po atakach z 11 września 2001 roku, Słowacja udostępniła Stanom Zjednoczonym oraz jej koalicjantom pozwolenia na używanie słowackiej przestrzeni powietrznej dla samolotów. W czerwcu 2002 roku Słowacja wysłała do Afganistanu korpus inżynierski.

Słowacja
Godło Słowacji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Słowacji

Wikiprojekt Polityka

Słowacja jest pełnoprawnym członkiem ONZ oraz innych międzynarodowych organizacji, w tym: OBWE, WTO oraz Organizacji Gospodarczej i Rozwoju. Słowacja jest także członkiem Grupy Wyszehradzkiej (do której należą także Polska, Węgry oraz Czechy). Po rozpadzie Czechosłowacji, Czechy oraz Słowacja podpisały w 1993 roku między sobą unię celną która miała na celu ułatwioną politykę celną oraz gospodarczą pomiędzy oboma krajami.

Słowacja posiada misję dyplomatyczną w 134 krajach świata, natomiast w Bratysławie istnieją 34 ambasady oraz 26 konsulatów generalnych różnych krajów.

Zobacz teżEdytuj