Polityka zdrowotna

Polityka zdrowotna – dział polityki społecznej, który, według Światowej Organizacji Zdrowia, „odnosi się do decyzji, planów i działań, które podejmowane są w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie. (...) Określa wizję przyszłości, która z kolei pomaga ustalić cele i punkty odniesienia w perspektywie krótko i średnioterminowej. To wyznacza priorytety oraz oczekiwane role poszczególnych grup. Buduje konsensus i informuje ludzi”[1].

Badania nad polityką zdrowotną państw podejmowano równolegle w wielu krajach w latach 70. XX wieku. Z czasem włączono pojęcie polityki ochrony zdrowia w ramy szerzej rozumianej polityki zdrowotnej.

W Polsce prowadzenie polityki zdrowotnej leży obecnie w zakresie obowiązków ministerstwa zdrowia[2][3]. Poszczególne zadania polityki są realizowane na wszystkich szczeblach administracji państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego (województwo, powiat i gmina)[4].

Niektóre elementy polityki zdrowotnej są poruszane na konferencjach ministrów zdrowia krajów członkowskich Unii Europejskiej[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Health policy (ang.). W: Health topics [on-line]. World Health Organization. [dostęp 2012-08-13].
  2. Jacek Graliński: Polityka Zdrowotna . Kreowanie polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia. W: Zdrowie Publiczne 111 (1) [on-line]. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 2001. s. 57–63. [dostęp 2012-08-13].
  3. Jacek Łuczak: Polityka zdrowotna państwa (prezentacja). W: Konferencja: Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów [on-line]. Min. Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Centrum Onkologii w Warszawie, 5 maja 2008. [dostęp 2012-08-13].
  4. Ewa Karpowicz: Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce. W: Informacja BSiE nr 1249 [on-line]. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. s. 9. [dostęp 2012-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-07-04)].
  5. Jakub Gołąb: Europejska polityka zdrowotna na forum ekonomicznym w Krynicy Zdroju. Ministerstwo Zdrowia, 7 września 2011. [dostęp 2012-08-13].