Polska 2050

polski ruch społeczny i partia polityczna

Polska 2050 – polski ruch społeczno-polityczny o charakterze centrowym, powołany przez Szymona Hołownię po zajęciu przez niego 3. miejsca w wyborach prezydenckich w 2020. 24 sierpnia 2020 zarejestrowano stowarzyszenie Polska 2050 pod przewodnictwem Szymona Hołowni, a 26 marca 2021 partię polityczną Polska 2050 Szymona Hołowni (początkowo pod przewodnictwem Michała Koboski). Za strategię ruchu odpowiada think tank Instytut Strategie 2050[9]. Polska 2050 prowadzi także radio internetowe Dobre Radio.

Polska 2050
Ilustracja
Państwo

 Polska

Skrót

PL2050

Przewodniczący

Szymon Hołownia

Data założenia

30 czerwca 2020

Adres siedziby

ul. Perkuna 54 m. 14, 04-180 Warszawa

Ideologia polityczna

centryzm[1], chrześcijańska demokracja[2], zielona polityka[3], liberalizm[2], proeuropeizm[4]

Poglądy gospodarcze

społeczna gospodarka rynkowa[5], zrównoważony rozwój[6]

Liczba członków

partia – 721 (25 listopada 2022)[7], stowarzyszenie – 1616 (23 czerwca 2021)[8]

Grupa w Parlamencie
Europejskim

Odnówmy Europę

Młodzieżówka

Pokolenie 2050

Barwy

     żółty

     biały

     zielony

Obecni posłowie
7/460
Obecni senatorowie
1/99
Obecni eurodeputowani
1/52
Obecni radni wojewódzcy
3/552
Strona internetowa
Polska
Godło RP
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Polski
Portal Polska

HistoriaEdytuj

Pierwsze informacje o tym, że Szymon Hołownia planuje założyć ruch społeczny, pojawiły się już w lutym 2020, gdy prowadził on kampanię przed wyborami prezydenckimi[10][11]. Oficjalnie podał jego nazwę 30 czerwca 2020 – dwa dni po I turze wyborów, w której uplasował się na 3. pozycji z wynikiem niespełna 14% głosów[12][13][14]. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 24 sierpnia[15], a pięć dni później odbyła się jego oficjalna prezentacja[16]. Według Szymona Hołowni, akces do niego zgłosiło wówczas 20 tys. osób[17].

8 września 2020 ruch zyskał przedstawicielkę w Sejmie, gdy dołączyła do niego Hanna Gill-Piątek, która złożyła rezygnację z członkostwa w partii Wiosna i w klubie parlamentarnym Lewicy[18]. 29 września Szymon Hołownia zapowiedział powołanie związanej z ruchem partii politycznej pod przewodnictwem Michała Koboski, o której rejestrację (pod nazwą „Polska 2050 Szymona Hołowni”) wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie złożono 3 listopada 2020[19]. Wiceprzewodniczącymi partii zostali Hanna Gill-Piątek i były wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski[20].

18 stycznia 2021 ruch zyskał przedstawiciela w Senacie, gdy związał się z nim bezpartyjny Jacek Bury, odchodząc z klubu Koalicji Obywatelskiej[21]. Kolejnego dnia do Polski 2050 przystąpił radny sejmiku województwa podlaskiego Maciej Żywno, który w przeszłości z ramienia Platformy Obywatelskiej zajmował stanowiska wojewody podlaskiego i wicemarszałka województwa podlaskiego[22]. Dzień później, 20 stycznia 2021, do ruchu dołączyła posłanka Joanna Mucha (była minister sportu i turystyki), przechodząc z PO i klubu KO[23]. 15 lutego 2021 do ruchu dołączyła poseł Paulina Hennig-Kloska, opuszczając Nowoczesną (której była rzeczniczką) i klub parlamentarny KO[24]. Dzień później formalnie powołano koło poselskie Polski 2050, którego przewodniczącą została Hanna Gill-Piątek[25] (1 marca przekształcone w koło parlamentarne, w którym formalnie znalazł się senator Jacek Bury). 2 marca do ruchu dołączył drugi z radnych wojewódzkich Paweł Drążczyk, reprezentujący dotychczas KO w sejmiku województwa łódzkiego[26]. 16 marca do koła parlamentarnego Polska 2050 dołączył poseł niezrzeszony Tomasz Zimoch (wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej)[27]. Partię Polska 2050 Szymona Hołowni zarejestrowano 26 marca 2021[28]. W marcu 2021 do Polski 2050 dołączył burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz (który kilka tygodni wcześniej odszedł z PSL)[29]. 20 kwietnia 2021 do ugrupowania przeszedł z KO i Nowoczesnej poseł Mirosław Suchoń, dołączył do niego także burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski[30]. Miesiąc później do Polski 2050 przeszedł z Porozumienia kolejny poseł Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia w rządzie AWS[31]. 29 czerwca ugrupowanie zasiliła radna sejmiku województwa lubelskiego Ewa Jaszczuk (wybrana z listy PSL, od 2019 niezrzeszona)[32]. Trzy dni później do Polski 2050 przeszedł z PO i klubu KO poseł Michał Gramatyka[33]. 28 października 2021 do koła parlamentarnego Polski 2050 dołączył poseł Paweł Zalewski, wykluczony kilka miesięcy wcześniej z PO[34].

W przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa zarządzonych na 9 maja 2021 Polska 2050 – wraz z KO, Lewicą i Koalicją Polską – udzieliła poparcia kandydującemu z ramienia własnego komitetu wyborczego wiceprzewodniczącemu rady miasta Rzeszowa Konradowi Fijołkowi[35], który wygrał wybory w I turze.

10 listopada 2021 do partii dołączyła była europosłanka Platformy Obywatelskiej, Róża Thun. Tym samym Polska 2050 zyskała reprezentację w Parlamencie Europejskim. Tego samego dnia formacja podpisała umowę stowarzyszeniową z frakcją europarlamentarną Odnówmy Europę[36].

27 marca 2022 odbył się I kongres partii (krótko po uprawomocnieniu się decyzji o jej rejestracji). Szymon Hołownia zastąpił na stanowisku przewodniczącego Michała Koboskę, który został I wiceprzewodniczącym ugrupowania. II wiceprzewodniczącą i sekretarzem generalnym została Agnieszka Buczyńska. Wiceszefową partii pozostała ponadto Hanna Gill-Piątek. Kolejnymi wiceprzewodniczącymi zostali Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha i Maciej Żywno, a Jacek Kozłowski objął funkcję skarbnika[37].

30 listopada 2022, po doniesieniach prasowych dotyczących pracy zawodowej, poseł Wojciech Maksymowicz ogłosił opuszczenie ugrupowania[38].

21 stycznia 2023 odbył się II kongres partii wraz z wyborem władz. W gronie wiceprzewodniczących Joannę Muchę zastąpił Paweł Zalewski[39].

Postulaty programoweEdytuj

Ochrona środowiskaEdytuj

Polska 2050 uważa, że najpóźniej do 2050 roku Polska powinna osiągnąć neutralność klimatyczną[40][41]. W tym celu chcą dołączyć kraj do strategii „Europejski Zielony Ład[42]. Lider formacji Szymon Hołownia w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 poinformował, że należy chronić górników, a nie kopalnie. Zadeklarował, że jego prezydentura „będzie zieloną prezydenturą”, a „środowisko naturalne jednym z priorytetów”[41].

29 marca 2021 zaprezentowany został program „Polska na zielonym szlaku”, określający strategię dojścia do neutralności klimatycznej. Jego główne założenia to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 45% do 2030 roku, odejście od węgla do 2040 i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Proponowane jest także, aby minister odpowiedzialny za transformację energetyczną miał rangę wicepremiera i stał na czele Komitetu Rady Ministrów ds. dekarbonizacji gospodarki. Do rządowego procesu legislacji miałaby być wprowadzona procedura „zielonego światła”, która blokowałyby ustawy zwiększające emisje i wpływające negatywnie na klimat[43].

EdukacjaEdytuj

Ugrupowanie uważa, że polskie szkolnictwo ma „luki” w programie nauczania[44]. W związku z tym planuje stworzyć pakiety edukacyjne, które będą je uzupełniały[2]. Ruch nadaje także specjalną audycję Edukacja dla przyszłości w radiu Dobre Radio. Jest to częściowe przedłużenie postulatu wyborczego Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich „Edukacja dla przyszłości”[45][46].

Zagadnienia ustrojoweEdytuj

Polska 2050 dąży do tego, aby Senat Rzeczypospolitej Polskiej stał się „izbą samorządową”, w której poza wybieranymi senatorami reprezentowani byliby przedstawiciele samorządów różnego szczebla: marszałkowie województw, prezydenci miast, wójtowie i burmistrzowie[47][48][49]. Ruch sprzeciwia się również centralizacji Polski[48]. Lider ugrupowania Szymon Hołownia w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 poinformował, że będzie działał na rzecz niezawisłości sędziów i niezależności sądów oraz rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego[50][51][52]. Ruch postuluje odciążenie sędziów i utworzenie „sądów pierwszego kontaktu”[53].

Polityka rodzinnaEdytuj

Ruch postuluje równe szanse zawodowe matek, ojców oraz osób bezdzietnych. Polska 2050 uważa, że wszystkie dzieci powinny być wolne od przemocy i niedostatku oraz mieć zagwarantowaną opiekę zdrowotną i edukację na wysokim poziomie. Ruch dąży do zapewnienia osobom starszym bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego. Polska 2050 wspiera aktywizację zawodową i społeczną seniorów. Prezes stowarzyszenia Szymon Hołownia w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 zapowiedział, że będzie działał na rzecz pilnego przyjęcia konwencji o prawach osób starszych[54]. Oświadczył też, że jako prezydent zawetowałby ustawę legalizującą małżeństwa jednopłciowe, a także legalizującą adopcje dzieci przez takie pary[55].

Polityka zagranicznaEdytuj

Polska 2050 uważa, że podstawą polskiej polityki zagranicznej powinna być Unia Europejska[56]. Zdaniem ruchu polityki zagranicznej „nie wolno opierać na jednym sojuszu”[57][58]. Polska 2050 popiera wzmocnienie relacji z Francją i Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego[56]. Zdaniem Szymona Hołowni, Polska w polityce zagranicznej nie powinna szukać wrogów, tylko sojuszników[59][60].

Stosunek Kościoła i państwaEdytuj

Szymon Hołownia popiera likwidację Funduszu Kościelnego[61]. Zapowiedział on także przygotowanie „kodeksu dobrych praktyk dla pracowników administracji rządowej”, określającego kiedy polityk może wziąć udział w uroczystości o charakterze religijnym. Zdaniem Szymona Hołowni, należy poprosić Najwyższą Izbę Kontroli o audyt przepływów finansowych między jednostkami finansowanymi przez państwo a „dziełami ojca Tadeusza Rydzyka”. Według Szymona Hołowni i Instytutu Strategie 2050 to rada szkoły, rada pedagogiczna i „być może samorząd uczniowski” powinny decydować o sposobie i wymiarze, w jakim jest prowadzona religia w szkole[62]. W programie „Państwo i Kościół ma swoje miejsce” proponuje się również zlikwidowanie funkcji kapelana w formacjach i urzędach innych niż Wojsko Polskie, Policja oraz Straż Graniczna[63].

System opieki zdrowotnejEdytuj

Lider formacji Szymon Hołownia popiera jak najszybsze dojście do przeznaczania 7% PKB na publiczny system ochrony zdrowia[64]. W trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 postulował on m.in. zwiększenie roli samorządu w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej oraz „godne wynagrodzenie i miejsce pracy dla personelu medycznego[65].

W programie „Co po pandemii? Plan dla zdrowia” Polska 2050 proponuje, aby osoby powyżej 40. roku życia otrzymały zaproszenie na bezpłatny generalny bilans zdrowia. Ponadto ugrupowanie zamierza stworzyć na poziomie powiatów Lokalne Domy Zdrowia (w skrócie LDZ) oraz skrócić studia lekarskie do 5 lat[66][67].

W analizie Instytutu Strategie 2050 pt. „Recepta na zdrowie – reaktywacja” znajduje się m.in. rekomendacja dotycząca zmniejszenia liczby pacjentów, którymi będzie opiekował się lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzenie zasady „wynagrodzenia za efekt”, a także rozszerzenie koszyka świadczeń zdrowotnych i diagnostyki medycznej[68]. W analizie „Mapy potrzeb zdrowotnych” widnieje natomiast rekomendacja zweryfikowania i poprawienia bazy danych do tworzenia map potrzeb zdrowotnych[69].

Infrastruktura i transportEdytuj

W programie „Polska na zielonym szlaku” proponowana jest modernizacja i budowa 6 tys. km torów kolejowych do 2040 roku. Priorytetem ma być doprowadzenie regularnych połączeń pasażerskich do wszystkich miast z ponad 10 tys. mieszkańców[43].

Struktura i działaczeEdytuj

Zobacz też kategorię: Działacze ruchu Polska 2050.

Zarząd partii[70]Edytuj

Liderzy
 
Szymon Hołownia – przewodniczący partii i prezes stowarzyszenia
 
Michał Kobosko – I wiceprzewodniczący i były przewodniczący partii
 
Hanna Gill-Piątek – wiceprzewodnicząca partii i szefowa koła poselskiego
 
Jacek Kozłowski – skarbnik partii
 
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – dyrektor Instytutu Strategie 2050
 
Konferencja prasowa Szymona Hołowni i posłów koła Polski 2050 w Sejmie. Stoją od lewej: Paweł Zalewski, Tomasz Zimoch, Hanna Gill-Piątek, Mirosław Suchoń, Szymon Hołownia, Michał Gramatyka, Paulina Hennig-Kloska i Joanna Mucha

Przewodniczący:

I wiceprzewodniczący:

II wiceprzewodniczący i sekretarz generalny:

Wiceprzewodniczący:

Skarbnik:

Zarząd stowarzyszeniaEdytuj

Prezes:

Wiceprezesi:

Pozostali członkowie:

Instytut Strategie 2050Edytuj

Zarząd Instytutu Strategie 2050 tworzą Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (dyrektor), Jan Szyszko i Stanisław Zakroczymski. Członkami kolegium ekspertów są także m.in. Jacek Cichocki, Agnieszka Jankowiak-Maik, Mirosław Różański, Andrzej Szeptycki, Dawid Sześciło i Przemysław Staroń[71].

ParlamentarzyściEdytuj

Posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni 16 lutego 2021 powołali koło poselskie, wcześniej byli niezrzeszeni. 1 marca 2021 powołano koło parlamentarne, w którym znalazł się także niezrzeszony dotychczas senator ugrupowania.

Posłowie IX kadencji
Były
Senator X kadencji
Posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

Reprezentacja w sejmikachEdytuj

Aktualna reprezentacjaEdytuj

Sejmik Mandaty Władza
dolnośląski
0/36
Brak
kujawsko-pomorski
0/30
Brak
lubelski
1/33
Opozycja
lubuski
0/30
Brak
łódzki
1/33
Opozycja
małopolski
0/39
Brak
mazowiecki
0/51
Brak
opolski
0/30
Brak
podkarpacki
0/33
Brak
podlaski
1/30
Opozycja
pomorski
0/33
Brak
śląski
0/45
Brak
świętokrzyski
0/30
Brak
warmińsko-mazurski
0/30
Brak
wielkopolski
0/39
Brak
zachodniopomorski
0/30
Brak
Mandaty ogółem
3/552

Radni sejmików VI kadencjiEdytuj

Radni sejmików województw VI kadencji (kadencja 2018–2023)
 • Ewa Jaszczuk[k]
 • Paweł Drążczyk[l]

SymbolikaEdytuj

Ruch posługuje się kolorem żółtym, białym oraz zielonym. Logotypem stowarzyszenia był biały zarys Polski z trzech trójkątów z zieloną liczbą „2050” na żółtym tle lub żółty zarys Polski z trzech trójkątów z zieloną liczbą „2050” na białym tle[72].

 
Alternatywne logo ruchu

Od marca do kwietnia 2021 ruch posługiwał się czasowo barwą zieloną w logo. Jak przekazał Szymon Hołownia, tą zmianą formacja chciała podkreślić, że ekologia i klimat są założeniami fundamentalnymi dla ruchu[73]. Alternatywne logo składało się z trzech białych trójkątów z zieloną liczbą „2050” na zielonym tle.

Dobre RadioEdytuj

Dobre Radio
Państwo

  Polska

Język

język polski

Właściciel

Szymon Hołownia

Prezes

Bartosz Wejman

Strona internetowa

5 października 2020 ruszyło internetowe radio stowarzyszenia pod nazwą Dobre Radio (styl. Dobre.Radio), którego prezesem został Bartosz Wejman[74]. Nadawane jest w nim kilkanaście audycji. Wśród prowadzących są m.in. prezes radia, a także Michał Kobosko, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czy Łukasz Tomik[75].

Logotyp radia to zielono-biały napis „Dobre.Radio. Wzmacniamy Uważność” (stylizowany dużymi literami) oraz 5 zielonych kresek i 3 połączone białe kreski okładające się w koło na żółtym tle[74].

UwagiEdytuj

 1. Od 8 września 2020, wybrana z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (przeszła z Wiosny i KKP Lewicy).
 2. Od 2 lipca 2021, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej (przeszedł z Platformy Obywatelskiej).
 3. Od 15 lutego 2021, wybrana z listy Koalicji Obywatelskiej (przeszła z Nowoczesnej).
 4. Od 20 stycznia 2021, wybrana z listy Koalicji Obywatelskiej (przeszła z Platformy Obywatelskiej).
 5. Od 20 kwietnia 2021, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej (przeszedł z Nowoczesnej).
 6. Od 28 października 2021, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej (w trakcie kadencji wykluczony z Platformy Obywatelskiej).
 7. Od 16 marca 2021, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej.
 8. Od 20 maja 2021, wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości (przeszedł z Porozumienia); do 30 listopada 2022, został posłem niezrzeszonym.
 9. Od 18 stycznia 2021, wybrany z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
 10. Od 10 listopada 2021, wybrana z listy Koalicji Europejskiej (w trakcie kadencji odeszła z Platformy Obywatelskiej).
 11. W sejmiku lubelskim. Od 29 czerwca 2021, wybrana z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 12. W sejmiku łódzkim. Od 2 marca 2021, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej (przed objęciem mandatu odszedł z Nowoczesnej).
 13. W sejmiku podlaskim. Od 19 stycznia 2021, wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej (w trakcie kadencji odszedł z Platformy Obywatelskiej).

PrzypisyEdytuj

 1. Michał Kobosko: Widzimy sondaże, ale jesteśmy wobec nich ostrożny, interia.pl, 3 listopada 2020 [dostęp 2020-11-19].
 2. a b c Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Polska 2050 nie jest partią wodzowską ani nową wersją PO. Jest innowacją polityczną, oko.press, 28 września 2020 [dostęp 2020-11-19].
 3. Hołownia: Moja prezydentura będzie „zielona”, bankier.pl, 5 czerwca 2020 [dostęp 2020-11-19].
 4. Hołownia: w Unii Europejskiej jest nasza siła, tvn24.pl, 23 czerwca 2020 [dostęp 2020-11-19].
 5. Misja, strategie2050.pl [dostęp 2020-12-06].
 6. Środowisko – Nasze wspólne dobro, holownia2020.pl [dostęp 2020-12-22].
 7. Marcin Kozłowski, Zapytaliśmy partie o to, ilu mają członków. Liderem wciąż PSL, na podium też PiS i PO, rp.pl, 25 listopada 2022 [dostęp 2022-12-26].
 8. Paweł Figurski, Samorządowcy dołączają do ruchu Hołowni. Wśród nich wójt Zabierzowa i radni powiatu krakowskiego, wyborcza.pl, 23 czerwca 2021 [dostęp 2021-07-01].
 9. Szymon Hołownia zakłada partię. Nie stanie na jej czele, rp.pl, 29 września 2020 [dostęp 2020-11-19].
 10. Michał Kolanko, Szymon Hołownia chce zbudować ruch społeczny, rp.pl, 2 lutego 2020 [dostęp 2020-11-19].
 11. Hołownia: budujemy ruch obywatelski, pap.pl, 27 lutego 2020 [dostęp 2020-11-19].
 12. Michał Wojtczuk, Szymon Hołownia powołuje ruch Polska 2050. – W drugiej turze oddam głos przeciwko Andrzejowi Dudzie – zapowiedział, wyborcza.pl, 30 czerwca 2020 [dostęp 2020-11-19].
 13. Beata Czuma, Szymon Hołownia tworzy ruch Polska 2050. „Nie może popełnić błędu Biedronia i Kukiza”, wirtualnemedia.pl, 1 lipca 2020 [dostęp 2020-11-19].
 14. Barbara Bodalska, Szymon Hołownia zakłada ruch społeczny „Polska 2050”, euractiv.pl, 1 lipca 2020 [dostęp 2020-11-19].
 15. Polska 2050, rejestr.io [dostęp 2020-11-19].
 16. Polska 2050 Szymona Hołowni. Program ruchu, zapisy, strona, polsatnews.pl, 29 września 2020 [dostęp 2020-11-19].
 17. Adam Zygiel, Hołownia: Do ruchu Polska 2050 zgłosiło się 20 tysięcy ludzi, rmf24.pl, 28 sierpnia 2020 [dostęp 2020-11-19].
 18. Hołownia ma pierwszą posłankę w Sejmie. „Dołączam do ruchu Polska 2050”, tvn24.pl, 8 września 2020 [dostęp 2020-11-19].
 19. Złożono wniosek o rejestrację partii Polska 2050 Szymona Hołowni, wnp.pl, 3 listopada 2020 [dostęp 2020-11-19].
 20. Jacek Kozłowski członkiem założycielem partii Polska 2050 Szymona Hołowni, wnp.pl, 6 listopada 2020 [dostęp 2020-11-19].
 21. Szymon Hołownia i Jacek Bury ogłaszają współpracę senatora z Polską 2050, onet.pl, 18 stycznia 2021 [dostęp 2021-01-18].
 22. Podlaskie: Radny z klubu KO w sejmiku Maciej Żywno dołączył do ruchu Szymona Hołowni, portalsamorzadowy.pl, 19 stycznia 2021 [dostęp 2021-01-19].
 23. Joanna Mucha opuszcza PO. Dołączy do Szymona Hołowni, rp.pl, 20 stycznia 2021 [dostęp 2021-01-20].
 24. Paulina Hennig-Kloska dołącza do ruchu Polska 2050, polsatnews.pl, 15 lutego 2021 [dostęp 2021-02-15].
 25. Polska 2050 zakłada koło poselskie. Hołownia wskazał „naturalną kandydatkę” na przewodniczącą, gazeta.pl, 16 lutego 2021 [dostęp 2021-02-16].
 26. Piotr Durys, Anna Barańska-Bekrycht, Nowe osoby dołączyły do ruchu Szymona Hołowni, radiolodz.pl, 2 marca 2021 [dostęp 2021-03-02].
 27. Tomasz Zimoch dołącza do koła parlamentarnego Polski 2050, onet.pl, 16 marca 2021 [dostęp 2021-03-16].
 28. Polska 2050 Szymona Hołowni, bip.warszawa.so.gov.pl [dostęp 2021-04-08].
 29. Podkarpackie: Burmistrz Ustrzyk Dolnych dołącza do Polska2050, wnp.pl, 19 marca 2021 [dostęp 2021-03-19].
 30. Nowy poseł w partii Szymona Hołowni. Przechodzi z Koalicji Obywatelskiej, onet.pl, 20 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-20].
 31. Kolejny transfer do Hołowni. Polska 2050 powiększa koło parlamentarne, onet.pl, 20 maja 2021 [dostęp 2021-05-20].
 32. Patrycja Wójtowicz, Polska 2050 poszerza skład w województwie lubelskim. Do Szymona Hołowni dołączyli kolejni samorządowcy z regionu, kurierlubelski.pl, 30 czerwca 2021 [dostęp 2021-07-01].
 33. Troje nowych członków Polski 2050. Wśród nich dotychczasowy poseł KO, tvp.info, 2 lipca 2021 [dostęp 2021-07-02].
 34. Nowy transfer do Szymona Hołowni. Były poseł PO dołączy do Polski 2050, onet.pl, 28 października 2021 [dostęp 2021-10-28].
 35. Jakub Noch, „Spełnia wszystkie warunki”. Hołownia o tym, dlaczego poparł Fijołka w Rzeszowie, natemat.pl, 15 marca 2021 [dostęp 2021-03-17].
 36. Róża Thun dołącza do ugrupowania Szymona Hołowni, onet.pl, 10 listopada 2021 [dostęp 2021-11-10].
 37. Polska 2050 Szymona Hołowni zaprezentowała władze partii, polsatnews.pl, 27 marca 2022 [dostęp 2022-03-28].
 38. Wojciech Maksymowicz odchodzi z Polski 2050, onet.pl, 30 listopada 2022 [dostęp 2022-12-01].
 39. a b Ewa Golińska, Michał Kita, Zjazd krajowy Polski 2050. Szymon Hołownia ponownie szefem ugrupowania, radiokielce.pl, 21 stycznia 2023 [dostęp 2023-01-22].
 40. Klimat na wzrost, holownia2020.pl [dostęp 2021-02-01].
 41. a b Hołownia: My pozabijamy nasze własne dzieci. Zrobimy to z naszej chciwości i krótkowzroczności politycznej, tvn24.pl, 5 czerwca 2020 [dostęp 2021-02-01].
 42. Nasze D.N.A., polska2050.pl [dostęp 2020-11-18].
 43. a b Polska na Zielonym Szlaku, strategie2050.pl [dostęp 2021-07-03].
 44. „Chcemy robić politykę głową i sercem”. Hołownia startuje z ruchem Polska 2050, tvn24.pl, 31 lipca 2020 [dostęp 2020-11-19].
 45. Edukacja dla przyszłości, holownia2020.pl [dostęp 2020-11-19] [zarchiwizowane z adresu 2021-02-27].
 46. Edukacja dla przyszłości, polska2050.pl [dostęp 2020-11-19].
 47. Hołownia: Nie upartyjniajmy samorządów, gazetaprawna.pl, 26 maja 2020 [dostęp 2021-02-01].
 48. a b Karta samorządowa Szymona Hołowni, holownia2020.pl [dostęp 2021-02-01].
 49. Cezary Łazarewicz, Ewa Winnicka, Szymon Hołownia: Idę własną drogą, wp.pl, 22 stycznia 2021 [dostęp 2021-02-01].
 50. Program dla praworządności, holownia2020.pl [dostęp 2021-02-01].
 51. Hołownia: chaos w polskim sądownictwie pogłębia się z dnia na dzień, wnp.pl, 13 stycznia 2020 [dostęp 2021-02-01].
 52. Hołownia o polskim sądownictwie: Lekarstwo gorsze od choroby, dziennik.pl, 13 stycznia 2020 [dostęp 2021-02-01].
 53. Zuzanna Dąbrowska, Szymon Hołownia: Naprawić błędy PO i zbrodnie PiS, rp.pl, 24 czerwca 2020 [dostęp 2021-02-01].
 54. Rodzina 2050, strategie2050.pl [dostęp 2021-02-01] [zarchiwizowane z adresu 2021-02-19].
 55. Magdalena Partyła, Hołownia: Zawetuję ustawę o małżeństwach jednopłciowych i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, rmf24.pl, 30 maja 2020 [dostęp 2022-06-11].
 56. a b Adam Zygiel, Hołownia: Polska polityka zagraniczna powinna być o wiele bardziej aktywna, rmf24.pl, 23 czerwca 2020 [dostęp 2021-02-01].
 57. Hołownia pokazał „wizję prezydentury”. Chce mieć „pomysł na inteligentne i wrażliwe państwo”, gazeta.pl, 7 lutego 2020 [dostęp 2021-02-01].
 58. Jacek Nizinkiewicz, Hołownia: Błędem była gimnazjalna miłość prawicy do Trumpa, rp.pl, 7 stycznia 2021 [dostęp 2021-02-01].
 59. „Polska partnerem nie głośnym, ale słuchanym”. Hołownia o polityce zagranicznej, polsatnews.pl, 23 czerwca 2020 [dostęp 2021-02-01].
 60. Hołownia: w Unii Europejskiej jest nasza siła, tvn24.pl, 23 czerwca 2020 [dostęp 2021-02-01].
 61. Katarzyna Witwicka, Hołownia o rozdziale państwa od Kościoła. Likwidacja funduszu kościelnego, radiozet.pl, 28 stycznia 2021 [dostęp 2021-02-01].
 62. Hołownia o relacji między państwem a Kościołem: Władza nie może go korumpować, dziennik.pl, 28 stycznia 2021 [dostęp 2021-02-01].
 63. Państwo i Kościół na swoje miejsca, strategie2050.pl [dostęp 2021-07-04].
 64. Hołownia: powinniśmy przeznaczać 7 proc. PKB na publiczny system ochrony zdrowia, wnp.pl, 25 kwietnia 2020 [dostęp 2021-02-02].
 65. Recepta na zdrowie, holownia2020.pl [dostęp 2021-02-02].
 66. Co po pandemii? Plan dla zdrowia, strategie2050.pl [dostęp 2021-07-04].
 67. Polska 2050 zaprezentowała „Plan dla zdrowia”, bankier.pl, 28 kwietnia 2021 [dostęp 2021-07-04].
 68. Recepta na zdrowie – reaktywacja, strategie2050.pl, 2021 [dostęp 2021-07-04] [zarchiwizowane z adresu 2021-06-29].
 69. Mapy potrzeb zdrowotnych, strategie2050.pl [dostęp 2021-07-04] [zarchiwizowane z adresu 2021-06-25].
 70. Zarząd krajowy, partia2050.pl [dostęp 2022-11-13].
 71. Zespół, strategie2050.pl [dostęp 2022-11-13].
 72. Stowarzyszenie Polska 2050. Hołownia pokazał logo, polsatnews.pl, 29 sierpnia 2020 [dostęp 2020-11-19].
 73. Polska 2050 czy Zieloni-bis? Zaskakująca zapowiedź Hołowni, wpolityce.pl, 29 marca 2021.
 74. a b Ruszyło Dobre Radio ruchu Szymona Hołowni, szefem Bartek Wejman, wirtualnemedia.pl, 6 października 2020 [dostęp 2020-11-19].
 75. Audycje, dobre.radio [dostęp 2020-03-24].

Linki zewnętrzneEdytuj