Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna (POT) – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej[2]. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie Ministrowi Sportu i Turystyki. POT jest jedną z ponad 200 narodowych organizacji turystycznych na świecie.

Polska Organizacja Turystyczna
Ilustracja
Budynek biurowy przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie, siedziba POT
Data utworzenia

25 czerwca 1999

Prezes

Rafał Szmytke

Wiceprezes

Małgorzata Wilk-Grzywna[1]

Adres
ul. Młynarska 42
brak współrzędnych
Strona internetowa

Siedziba POT mieści się przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie.

Głównym celem POT jest promocja Polski w kraju i za granicą, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, szczególnie pod względem kulturowym oraz wzmacnianie wizerunku Polski, jako kraju nowoczesnego, o silnej i wyrazistej tożsamości narodowej zbudowanej na fundamencie dziedzictwa kulturowego oraz bogatego w atrakcyjne walory środowiska naturalnego. Kraju z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami.

POT wspiera podmioty, które zajmują się turystyką. Organizuje stoiska narodowe, na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów.

Organizacja realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez przedstawicielstwa (Zagraniczne Ośrodki POT) w 14 krajach świata i przez kampanie wizerunkowe oraz akcje promocyjne, między innymi „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”[3] czy konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikaty POT[4]. Dzięki znajomości specyfiki różnych krajów POT planuje kampanie promocyjne, które uwzględniają charakter i potrzeby poszczególnych rynków.

POT współpracuje z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polską Izbą Turystyki oraz innymi organizacjami branży turystycznej, a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie. Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Wspólnie organizowane są także stoiska na targach, konkursy, seminaria i konferencje. POT zajmuje się także drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce. Foldery POT wydawane są w 12 językach. Promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO.

Realizowane zadania

edytuj

Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny

edytuj

Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” to, zapoczątkowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, projekt, który ma na celu prezentację ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcenia rodaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również poza głównym sezonem wakacyjnym.

Założeniem akcji jest stworzenie banku ofert produktów i usług turystycznych w atrakcyjnych, obniżonych cenach, które będą oferowane w wybrane weekendy na terenie całego kraju.

Akcji przyświeca również cel konsolidacji działań branży turystycznej oraz wspólna promocja (umocnienie komunikatu promocyjnego), a w konsekwencji wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki.

Projekt ten, to wykorzystanie sprawdzonej formuły weekendowych akcji zniżkowych organizowanych przez polskie miasta i regiony i przeniesienie jej na poziom krajowy.

Partnerem akcji jest przede wszystkim branża, świadcząca usługi turystyczne i okołoturystyczne, poprzez przygotowanie ofert promocyjnych w wybrany weekend w sezonie niskim. Partnerami są również regionalne i lokalne organizacje turystyczne, centra i punkty informacji turystycznej, urzędy marszałkowskie i urzędy miast, z którymi POT współpracuje zarówno przy akwizycji przedsiębiorców, jak i promowaniu idei weekendu za pół ceny wśród turystów.

Pierwsza, pilotażowa edycja akcji została zorganizowana w weekend od 23 do 25 września 2016 r.[5] Uczestniczyło w niej 396 partnerów oraz ponad 60 tys. turystów, a organizatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na początku 2017 roku POT przejęła od MSIT organizację drugiej i kolejnych edycji akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Sukces pierwszej, pilotażowej edycji przeprowadzonej we wrześniu 2016 roku wskazywał na celowość kontynuacji projektu. Druga edycja akcji odbyła się w weekend od 31 marca do 2 kwietnia 2017 r. i przyciągnęła 462 partnerów oraz około 77,5 tys. turystów[6]. Trzecia odsłona akcji odbyła się w dniach 6–8 października 2017 i osiągnęła jeszcze lepsze wyniki. Wzięło w niej udział 560 partnerów oraz 110 tys. turystów, którzy zaoszczędzili niemal 8 mln złotych[7]. Obecnie POT zaplanował dwie kolejne edycje akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Edycja wiosenna odbędzie się od 9 do 11 marca 2018 r., a edycja jesienna w terminie od 5 do 7 października 2018 r.[8]

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT

edytuj

Certyfikat „Najlepszego Produktu Turystycznego” Polskiej Organizacji Turystycznej to nagroda dla wyjątkowych atrakcji turystycznych w Polsce. Przyznawany jest on tylko nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, obiektom, imprezom oraz przedsięwzięciom realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym. Stanowi gwarancję wysokiej jakości i przeżycia wielu niezapomnianych doznań kulturalnych, rozrywkowych, a także rekreacyjno-przygodowych.

Certyfikaty przyznawane są w drodze konkursu, który zorganizowany został po raz pierwszy w 2003 r.[9] Dotychczas nagrodzono i wyróżniono 243 produkty turystyczne.

Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci – przedstawiciele mediów, naukowcy oraz praktycy branży turystycznej.

Certyfikaty POT dla Najlepszego Produktu Turystycznego 2017 roku otrzymały: Zoo Safari Borysew, Zamojska Twierdza Atrakcji, Zamek Królewski w Chęcinach, Wycieczka wodami rzek San, Pałac i Folwark Galiny, Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy, Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, Muzeum Górnictwa Węglowego-Kopalnia Guido w Zabrzu, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyróżnienie przyznano również Królewskiemu Ogrodowi Światła w Wilanowie. Dodatkowo turyści głosujący za pomocą formularza na portalu narodowym Polska Travel, Certyfikatem Internautów uhonorowali Zamek Książęcy Niemodlin[10].

Od 2008 r. przyznawany jest również Złoty Certyfikat – specjalna nagroda stworzona dla już certyfikowanych produktów turystycznych, które rozwijają się w unikalny i wyjątkowy sposób[4]. Dotychczas jego laureatami były: Szlak Zabytków Techniki, Kanał Augustowski –Szlak Papieski, Łódzka Manufaktura, Festiwal „Przystanek Woodstock”, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Architektury Drewnianej oraz Park Nauki i Rozrywki Krasiejów, Kopalnia Złota i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku, Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego[11]. W 2017 roku laur Złotego Certyfikatu trafił do Żywego Muzeum Piernika w Toruniu[12].

Poland Convention Bureau[13]

edytuj

Poland Convention Bureau (PCB) jest jednostką działającą w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji wszelkiego rodzaju spotkań i wydarzeń w tym społecznych, politycznych i biznesowych. Misję tę PCB realizuje poprzez:

 • udział w międzynarodowych imprezach targowych i pozyskiwanie kolejnych kontaktów biznesowych;
 • realizację podróży studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy oraz organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych w tym konferencji, kongresów, premier produktów, podróży motywacyjnych;
 • pozyskiwanie nowych spotkań i wydarzeń biznesowych dla kraju;
 • współpracę z mediami zagranicznymi oraz zamieszczanie artykułów i reklam promujących Polskę jako kierunek biznesowy w prasie oraz w katalogach branżowych;
 • utrzymywanie stałej współpracy z regionalnymi convention bureaux w ramach ww. działań;
 • nawiązywanie współpracy z polskimi przedsiębiorcami branży spotkań w ramach programów: Rekomendowany Profesjonalny Organizator Kongresów (Professional Congress Organizer) i Rekomendowany Organizator Podróży Motywacyjnych (Incentive Travel Company);
 • nawiązywanie współpracy z polskim środowiskiem naukowym m.in. w ramach Programu Ambasadorów Kongresów Polskich;
 • utrzymywanie stałej współpracy z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi profesjonalistów związanych z przemysłem spotkań;
 • gromadzenie i opracowanie danych statystycznych nt. spotkań i wydarzeń biznesowych odbywających się w Polsce, zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji prowadzących podobne rankingi tj. ICCA – International Congress and Convention Association oraz UIA – Union of International Associations.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich

edytuj

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora (Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Kraków). Od 1998 roku[14] służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu do Polski takich imprez przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Podobne programy Ambasadorów Kongresów stosowane są z powodzeniem w wielu krajach świata, jako narzędzie marketingu narodowego.

Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało 255 osób[15], a w pracach kapituły uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki, gospodarki i kultury.

Forum POT-ROT-LOT[16]

edytuj

Polska Organizacja Turystyczna organizuje corocznie spotkanie przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją Polski na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT. Forum stanowi platformę do konstruktywnej dyskusji na temat polskiej turystyki, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także integracji wszystkich podmiotów pracujących na rzecz promocji.

Coroczne programy Forum odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby zgłaszane przez cały rok zarówno przez regionalne, jak i lokalne organizacje turystyczne. Agendy spotkań zawierają panele dyskusyjne, szkoleniowo-eksperckie oraz pozwalają na wymianę poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki związanej z promocją polskiej turystyki na wszystkich szczeblach zarządzania.

Prezesi Polskiej Organizacji Turystycznej

edytuj

Finansowanie z budżetu państwa

edytuj

Polska Organizacja Turystyczna otrzymuje co roku dotację podmiotową w ramach części 40. budżetu państwa – Turystyka.

W 2018 wysokość dotacji dla POT wyniosła 49,5 mln zł[22]. Taką samą kwotę przewidziano w ustawie budżetowej na 2019[23].

Przypisy

edytuj
 1. Małgorzata Wilk-Grzywna wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej. turystyka.rp.pl. [dostęp 2024-03-03].
 2. Dz.U. z 2023 r. poz. 1608.
 3. Grzegorz Kowalski, Strona główna akcji Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny [online], polskazobaczwiecej.pl [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 4. a b Agata Witosławska, Najlepszy Produkt Turystyczny [online], www.pot.gov.pl [dostęp 2018-01-05].
 5. Ministerstwo Sportu i Turystyki, „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” – wybierz swoją atrakcję turystyczną, „Ministerstwo Sportu i Turystyki” [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 6. W październiku kolejny „weekend za pół ceny” w całej Polsce [online], www.aktualnosciturystyczne.pl [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 7. Agnieszka Tomczyszyn, Akcja Polska Zobacz Więcej w liczbach [online], polskazobaczwiecej.pl [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 8. 110 tysięcy turystów skorzystało z akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, „Bankier.pl” [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 9. Portal produktowy – Idea [online] [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 10. Paweł Ozdoba, Prestiżowe Certyfikaty POT przyznane [online], www.pot.gov.pl [dostęp 2018-01-05].
 11. Portal konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny [online] [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 12. Złoty Certyfikat POT dla Żywego Muzeum Piernika [online] [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 13. Serwis Polskiej Organizacji Turystycznej [online], www.pot.gov.pl [dostęp 2018-01-05].
 14. Program Ambasadorów Kongresów Polskich [online], ambasadorkongresow.pl [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 15. Karolina Gajewska, Program Ambasadorów Kongresów Polskich [online], pcb.pot.gov.pl [dostęp 2018-01-05] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-06] (pol.).
 16. V Forum POT – ROT – LOT Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych [online], forumrot.pl [dostęp 2018-01-05] (pol.).
 17. Prezes POT odwołany [online], www.rp.pl [dostęp 2016-02-01] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-01].
 18. Wojciech Fedyk prezesem POT. pot.gov.pl, 2016-04-01. [dostęp 2017-01-11]. (pol.).
 19. Prezes POT Wojciech Fedyk odwołany. rp.pl, 2016-11-21. [dostęp 2017-01-11]. (pol.).
 20. Agata Witosławska, Kierownictwo [online], pot.gov.pl [dostęp 2016-06-13].
 21. Rafał Szmytke nowym prezesem POT. pot.gov.pl, 2022-04-13. [dostęp 2022-04-15]. (pol.).
 22. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490). [w:] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 30 maja 2019. s. 2/69. [dostęp 2019-12-13].
 23. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.. [w:] Dz. U. poz. 198 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2019. s. 57. [dostęp 2019-12-13].

Linki zewnętrzne

edytuj