Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR)

Zobacz też: inne polskie kontyngenty wojskowe w Republice Środkowoafrykańskiej.

Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Środkowoafrykańskiej (PKW RCA, PKW RŚA) – wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do działań policyjnych w ramach sił Unii Europejskiej EUFOR RCA w Republice Środkowoafrykańskiej w latach 2014-2015, a następnie doradczych w EUMAM RCA w 2015-2016 i w EUTM RCA od 2016. PKW RCA na przestrzeni lat nosił następujące oficjalne nazwy:

 • 2014-2015: Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (PKW EUFOR RCA),
Polski Kontyngent Wojskowy w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej
Unia Europejska EUFOR RCA (2014-2015)
Unia Europejska EUMAM RCA (2015-2016)
Unia Europejska EUTM RCA (od 2016)
Ilustracja
Republika Środkowoafrykańska
Historia
Państwa wystawiające  Polska
Państwa mandatowe  Republika Środkowoafrykańska
Decyzja o użyciu 23 kwietnia 2014
M.P. z 2014 r. poz. 300
Rozpoczęcie misji 14 lipca 2014
Liczba zmian 14 (2 EUFOR, 3 EUMAM, 9 EUTM)
Dowódcy
Pierwszej zmiany ppłk Adam Stręk
Obecnej zmiany ppłk Mirosław Zyber
Konflikt zbrojny
Wojna domowa w Republice Środkowoafrykańskiej
Organizacja
Typ operacyjny (2014-2015), doradczy (od 2015)
Podporządkowanie Unia Europejska EUFOR RCAEUMAM RCAEUTM RCA
Skład pluton manewrowy, Narodowy Element Wsparcia (2014-2015), doradcy wojskowi (od 2015)
Liczebność 50 żołnierzy (2014-2015), 2 żołnierzy (od 2015)
Dyslokacja Bangi
 • 2015-2016: Polski Kontyngent Wojskowy w Wojskowej Misji Doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (PKW EUMAM RCA),
 • od 2016: Polski Kontyngent Wojskowy w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (PKW EUTM RCA)

EUFOR RCAEdytuj

W kwietniu 2013 doszło do upadku rządu Bozize, w wyniku tego Republika Środkowoafrykańska stała się państwem upadłym pozbawionym władzy centralnej, w którym dochodziło do ciągłych walk. Sytuacja zaniepokoiła Radę Bezpieczeństwa ONZ, która od października 2013 do stycznia 2014 przyjęła szereg rezolucji autoryzujących działania pokojowe organizacji międzynarodowych, zmierzających do ustanowienia pokoju w Republice. W skład tych sił 6 grudnia 2013 weszły wojska francuskie, prowadzące operację "Sangaris" (wspartą lotniczo przez polski kontyngent wojskowy), w kwietniu 2014 operacja francuska została przekształcona we wspólną operację Unii Europejskiej.

W kwietniu 2014 Rada Ministrów zdecydowała o wsparciu operacji sił EUFOR RCA liczącym ok. 50 żołnierzy kontyngentem wojskowym. Zasadniczy element PKW stanowił pluton manewrowy, wchodzący w skład wystawionej przez EUROGENDFOR (European Gendarmerie Force) IPU (Integrated Police Unit), czyli wielonarodowej, francusko-hiszpańsko-polskiej kompanii policji wojskowej. Do zadań żandarmów należało:

 • patrolowanie wyznaczonych stref w Bangi, wspólnie z żołnierzami sił MISCA i operacji Sangaris,
 • szkolenie i pomoc miejscowej policji w zakresie metod prowadzenia postępowań karnych i czynności dochodzeniowo-śledczych.

Kontyngent formalnie rozpoczął swoją misję w lipcu 2014. Oficjalnie zakończył ją 6 lutego 2015, związane to było z przekazaniem odpowiedzialności przez EUFOR siłom pokojowym ONZ MINUSCA.

Czas trwania, dowódcy, jednostka wystawiająca, liczebność oraz struktura poszczególnych zmian:

Formacja I zmiana EUFOR RCA
14 VII 2014 – 15 XII 2014
II zmiana EUFOR RCA
15 XII 2014 – 6 II 2015
Dowództwo PKW ppłk Adam Stręk płk Leon Stanoch
pluton manewrowy OS ŻW Mińsk Mazowiecki OS ŻW Mińsk Mazowiecki
Narodowy Element Wsparcia 1 Brygada Logistyczna 1 Brygada Logistyczna
Liczebność 50 50

EUMAM RCA i EUTM RCAEdytuj

Nie oznaczało to końca obecności wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej - w styczniu 2015 Rada UE zdecydowała o ustanowieniu wojskowej misji doradczej EUMAM RCA, w kwietniu 2015 polskie władze postanowiły do wsparciu tej misji niewielkim kontyngentem wojskowym, bo liczącym zaledwie dwóch żołnierzy (najmniejszy w historii – nie należy brać tu pod uwagę grup obserwatorów wojskowych, wystawianych przez Siły Zbrojne RP w misji obserwacyjnych organizacji międzynarodowych, gdyż funkcjonują one na bazie innych przepisów prawnych) z 9 pułku rozpoznawczego. Do ich zadań należy wsparcie władz Republiki Środkowoafrykańskiej w tworzeniu własnych sił bezpieczeństwa.

16 lipca 2016, w związku z końcem mandatu EUMAM RCA, Unia Europejska rozpoczęła kolejną misję w Republice Środkowoafrykańskiej EUTM RCA (European Union Training Mission), mającą za zadanie doradztwo strategiczne ministerstwu obrony oraz szkoleniem sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem kadry oficerskiej i podoficerskiej. Polski kontyngent wojskowy kontynuuje swoją obecność w unijnej operacji.

Dowódcy PKW EUMAM RCA (w nawiasie początek zmiany):

 • I zmiana (2015) – kpt. Grzegorz Makowski
 • II zmiana (2015) – mjr Michał Kleczko
 • III zmiana (2016) – kpt. Grzegorz Skalski

Dowódcy PKW EUTM RCA (w nawiasie początek zmiany):

 • I zmiana (2016) – mjr Artur Sikora
 • II zmiana (2017) – ppłk Rajmund Giera
 • III zmiana (2017) – mjr Łukasz Wojczuk
 • IV zmiana (2018) – mjr Michał Dąbrowski
 • V zmiana (2018)
 • VI zmiana (2019)
 • VII zmiana (2019) – mjr Radosław Lewandowski
 • VIII zmiana (2020) – mjr Bartosz Niewiadomski
 • IX zmiana (2020) – płk Mirosław Zyber

Odznaczenia za udział w kontyngencieEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Oficjalna strona PKW RSA (pol.). [dostęp 3 marca 2013].
 • EUTM RSA (pol.). [dostęp 5 lutego 2020].
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (M.P. z 2014 r. poz. 300)
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (M.P. z 2015 r. poz. 351)

Zobacz teżEdytuj