Polski Proces Cywilny

Polski Proces Cywilny – kwartalnik wydawany przez Towarzystwa Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Polski Proces Cywilny
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Wydawca

LexisNexis Polska

Organ prasowy

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych

Tematyka

prawo

Pierwszy numer

1933

Redaktor naczelny

Karol Weitz

ISSN

2082-1743

Strona internetowa

„Polski Proces Cywilny” poświęcony jest zagadnieniom z zakresu szeroko pojętego prawa procesowego cywilnego, łącznie z problematyką sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

HistoriaEdytuj

W 1933 r. wydano pierwszy numer czasopisma „Nowy Proces Cywilny". Był to dwutygodnik poświęcony zagadnieniom wykładni i praktyki Kodeksu postępowania cywilnego. Komitet Redakcyjny Ściślejszy stanowili: Włodzimierz Dbałowski, Wacław Miszewski i jako przewodniczący Jan Jakub Litauer. W skład szerszego komitetu wchodzili ponadto: Maurycy Allerhand, Jan Hroboni, Stefan Sieczkowski, Mieczysław Stefko, Bronisław Stelmachowski, Anatol Waśkowski. Redagowaniem pisma zajmowała się trzyosobowa redakcja, którą kierował Włodzimierz Dbałowski (przewodniczący), a ponadto wchodzili do niej Michał Kornhauser i Feliks Zadrowski[1]. Założycielem i wydawcą czasopisma było Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 6, gdzie znajdowała się też siedziba redakcji. Druk wykonywany był natomiast w Drukarni „Antiqua”, St. Szulc i S-ka przy ul. Kaczej 7 i nie uległo to zmianie do 1939 r. W styczniu 1934 r. czasopismo zmieniło tytuł na „Polski Proces Cywilny”. Szata pisma oraz składy komitetów redakcyjnych wskazywały jednak wyraźnie, że to ten sam periodyk, znany jako „Nowy Proces Cywilny”. Ostatni zeszyt „Polskiego Procesu Cywilnego” pojawił się latem 1939 r[2]. Pierwszy numer czasopisma w obecnym kształcie ukazał się we wrześniu 2010 r. staraniem wydawcy Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, wydawnictwa LexisNexis i Komitetu Redakcyjnego z redaktorem naczelnym prof. Karolem Weitzem na czele.

Komitet RedakcyjnyEdytuj

Rada ProgramowaEdytuj

PrzypisyEdytuj