Polski Przegląd Dyplomatyczny

Polski Przegląd Dyplomatyczny (ang. The Polish Diplomatic Review) – kwartalnik o nakładzie 450 egz., wydawany od 2001 do 2012 przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Polski Przegląd Dyplomatyczny
Częstotliwość kwartalnik
Państwo Polska
Wydawca Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Pierwszy numer 2001
Redaktor naczelny Sławomir Dębski
Średni nakład 450 egz.
ISSN 1642-4069
Strona internetowa

Wydawanie pisma wznowiono w 2016 roku. Pismo podejmuje zagadnienia stosunków międzynarodowych, dyplomacji oraz problematykę europejską itp. w kontekście spraw polskich. Swym tytułem nawiązuje do Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego wydawanego w latach 1919-1921. Publikowane teksty powstają na zamówienie redakcji, z inicjatywy autorów oraz z zapisów dyskusji przeprowadzonych w redakcji.

RedakcjaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj