Polski Rejestr Statków

Polski Rejestr Statków (PRS SA) – polskie towarzystwo klasyfikacyjne.

Polski Rejestr Statków SA
Ilustracja
Państwo

 Polska

Adres

al. gen. J.Hallera 126, 80-416 Gdańsk

Data założenia

1936

Forma prawna

spółka akcyjna

Prezes

Henryk Śniegocki[1]

brak współrzędnych
Strona internetowa
Siedziba PRS SA

Historia edytuj

Towarzystwo zostało założone w 1936 roku, jako Polski Rejestr Żeglugi Śródlądowej z siedzibą w Warszawie. W 1947 roku firma została zmieniona na Polski Rejestr Statków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a siedzibą został Gdańsk. Zarządzeniem Ministra Żeglugi i Komunikacji z dnia 21 marca 1950 roku utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod firmą Polski Rejestr Statków. W 2001 roku PRS SA został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Polski Rejestr Statków jest jedną z nielicznych polskich instytucji, których działalność regulowana jest ustawą. Działalnością Polskiego Rejestru Statków jest uregulowana ustawa z dnia 26 października 2000 roku o Polskim Rejestrze Statków i stanowi, że, przedsiębiorstwo ma charakter użyteczności publicznej. Wypracowany zysk jest w całości przeznaczany na rozwój standardów bezpieczeństwa.

W roku 2006 PRS SA został uznany przez Komisję Europejską na zgodność z dyrektywą 94/57/WE, jako organizacja mogąca dokonywać przeglądów i wydawać certyfikaty bezpieczeństwa dla statków noszących bandery państw UE. Uznanie obejmuje statki wszystkich typów i wielkości podlegające postanowieniom międzynarodowych konwencji, uprawiające każdy rodzaj żeglugi. W 2012 roku Komisja Europejska wydała decyzję 2012/66/UE o uznaniu Polskiego Rejestru Statków jako instytucji klasyfikacyjnej w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej, stwierdzając spełnienie przez PRS SA kryteriów określonych w dyrektywie 2006/87/WE. PRS SA może działać jako organizacja uznana w odniesieniu do jednostek pływających po wszystkich wspólnotowych śródlądowych drogach wodnych.

Polski Rejestr Statków jest także członkiem IACS – Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Cel i przedmiot działalności edytuj

Cel i przedmiot działalności PRS SA został określony Ustawą o Polskim Rejestrze Statków z dnia 26 października 2000 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 966).

Art. 9. Celem PRS SA jest działanie na rzecz bezpieczeństwa statków, bezpieczeństwa innych obiektów, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego.

Art. 10. Przedmiotem działalności PRS SA jest w szczególności:

 1. klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego,
 2. wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego,
 3. prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów,
 4. prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów”.

Zakres działalności edytuj

 • Nadzory i certyfikacja na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy, międzynarodowych konwencji i kodeksów (IMO, ILO) oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:
  • statków morskich i śródlądowych, łodzi, jachtów, okrętów wojennych i innych obiektów pływających oraz przedsiębiorstw armatorskich,
  • konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przesyłowych oraz obiektów lądowych,
  • materiałów i wyrobów,
  • przedsiębiorstw serwisowych i wytwórni,
  • kontenerów,
  • przedsiębiorstw pośrednictwa pracy dla marynarzy.
 • Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.
 • Certyfikacja systemów zarządzania.
 • Rzeczoznawstwo, ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy techniczno-finansowe.
 • Nadzory przemysłowe nad budową, remontami i eksploatacją obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak:
  • konstrukcje stalowe, wieże, maszty, zbiorniki,
  • systemy przesyłowe mediów energetycznych i mediów komunalnych, tłocznie i stacje redukcyjno-pomiarowe, przepompownie,
  • morskie urządzenia górnicze,
  • budowle hydrotechniczne,
  • obiekty kubaturowe,
  • obiekty służące ochronie środowiska na lądzie,
  • autostrady, węzły komunikacyjne, drogi, ulice, mosty, wiadukty, przepusty – wraz z ich infrastrukturą.

Przypisy edytuj

 1. Nowy Prezes Zarządu PRS S.A [online], prs.pl [dostęp 2024-04-25].

Linki zewnętrzne edytuj