Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego (ang.:Polish Motorboat and Water Ski Association, fr.:Federation Motonautique et de Ski Nautique de Pologne) jest zarejestrowanym stowarzyszeniem, będącym jedynym reprezentantem w zakresie wszystkich dyscyplin motorowodnych i narciarstwa wodnego. W roku 1964 Związek powołał Komisję Narciarstwa Wodnego, później zmieniono też nazwę Związku.

logo PZMiNW
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Rodzaj stowarzyszenia Polski Związek Sportowy
Prezes Andrzej Marcinkowski
Nr KRS 0000058367
Data rejestracji 2002
brak współrzędnych

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, Związek jest jedyną organizacją w Polsce uprawnioną do nadawania patentów motorowodnych.

Statutowe cele związkuEdytuj

  1. rozwój i popularyzacja sportów motorowodnych, narciarstwa wodnego oraz rekreacji,
  2. organizowanie zawodów oraz imprez w zakresie sportu motorowodnego, narciarstwa wodnego i rekreacji,
  3. organizowanie szkoleń, przeprowadzanie egzaminów oraz nadawanie stopni i licencji uprawniających do sportowego lub rekreacyjnego uprawiania motorowodniactwa i narciarstwa wodnego w tym także licencji sędziowskich i instruktorskich,
  4. prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie rozbudzania zainteresowań problemami gospodarki wodnej, śródlądowej i morskiej,
  5. upowszechnianie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje rządowe i społeczne,
  6. wspieranie działalności klubów ze szczególnym uwzględnieniem uczniowskich klubów sportowych

Linki zewnętrzneEdytuj