Otwórz menu główne

Polski kontyngent policyjny

Emblemat Policji

Polski kontyngent policyjny – wydzielona jednostka polskiej Policji, przeznaczona do udziału w akcji poza terytorium RP (misji pokojowej, operacji humanitarnej lub antyterrorystycznej, szkoleniu, przedsięwzięciu reprezentacyjnym) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, rozporządzeniem ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub decyzją Komendanta Głównego Policji.

HistoriaEdytuj

Polska Policja została stosunkowo późno zaangażowana w misje pokojowe i humanitarne – w porównaniu z Siłami Zbrojnymi RP, bo dopiero od 1992, kiedy to do byłej Jugosławii została wysłana Polska Grupa Policyjna UNPROFOR. Od tamtej pory policjanci byli wysyłani głównie na misje prowadzone przez ONZ lub Unię Europejską (od 2003, czyli jeszcze przed dołączeniem Polski do UE), sporadycznie przez inne organizacje (OBWE i UZE).

Największą operacją zagraniczną polskiej Policji jest Polski Kontyngent Policyjny w Kosowie – służy w nim ok. 125 policjantów (10 ekspertów i 115 w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji).

Podstawy prawne i nazewnictwoEdytuj

Przepisy regulujące działalność kontyngentów policyjnych zapisane są w rozdziale 10a znowelizowanej w 2001 (wcześniej kwestie prawne nie były w pełni uregulowane) Ustawie z 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161). Zgodnie z nią PKP powoływany jest drogą:

Uchwała, zarządzenie lub decyzja określa nazwę, przeznaczenie, liczebność, podległość oraz czas trwania kontyngentu.

Od II połowy lat 90. schemat nazwy PKP jest prawie zbieżny z tym od polskich kontyngentów wojskowych i wygląda następująco:

Polski Kontyngent Policyjny (w) /nazwa sił lub operacji oraz ewentualnie nazwa organizacji dowodzącej misją/ w /nazwa państwa, państw lub rejonu operacji kontyngentu/.

Typy, podległość i rotacjeEdytuj

Kontyngenty policyjne dzielą się na dwa typy:

  • eksperckie – składają się z niewielkiej grupy funkcjonariuszy, pełniących funkcję doradców lub szkoleniowców miejscowych policji lub obserwatorów w konflikcie.
  • jednostki skoszarowane – zorganizowane jednostki policyjne, przeznaczone do pełnienia zadań prewencyjnych.

W systemie krajowym podlegają one Komendantowi Głównemu Policji, natomiast w rejonie operacji szefowi misji.

Jedna zmiana kontyngentu policyjnego, w odróżnieniu od wojskowego, trwa z reguły rok (wyjątek stanowi Jednostka Specjalna Polskiej Policji PKP EULEX Kosovo, gdzie rotacje odbywają się aktualnie praktycznie co dziewięć miesięcy).

Lista PKPEdytuj

Polscy policjanci uczestniczyli także w misjach UNGCI w Iraku, UNTAES w Chorwacji, UNMOT w Tadżykistanie, MAPE w Albanii oraz OBWE w Chorwacji.

 
PKP UNMIL (Liberia)
PKP EUMM (Gruzja)
PKP EULEX (Kosowo)
PKP EUPOL (Afganistan)
PKP EUAM (Ukraina)
Polskie kontyngenty policyjne (stan na 11 listopada 2015)

BibliografiaEdytuj