Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM, ang. Polish Center for International Aid) jest jedną z największych polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski[1][potrzebny przypis]. Została założona w 2006 roku przez dr Wojciecha Wilka. Jest organizacją pożytku publicznego specjalizującą się w pomocy międzynarodowej: humanitarnej, rozwojowej, ratunkowej przy wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł finansowania.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 2006
Rodzaj stowarzyszenia OPP
Profil działalności Pomoc humanitarna i rozwojowa
Prezes dr Wojciech Wilk
Nr KRS 0000259298
brak współrzędnych
Strona internetowa

Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych – zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych – oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski. W tym celu przygotowuje i realizuje projekty humanitarne, rozwojowe, techniczne, edukacyjne oraz z dziedziny rzecznictwa. Fundacja opiera się na doświadczeniu organizacji najefektywniej działających w sferze pomocy humanitarnej.

Przy Fundacji PCPM działa również Zespół Ratunkowy PCPM (ang. Emergency Medical Team PCPM), który jest prowadzony i finansowany jako część jej działalności statutowej. W miejscu katastrofy działa pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolnym do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 24 godzin[1].

Główny celEdytuj

Nadrzędnym celem Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej jest zwiększenie przepływu pomocy humanitarnej i rozwojowej z terytorium Polski na tereny dotknięte skutkami kryzysów. Ważnym kierunkiem działań Fundacji jest również zwiększenie świadomości w społeczeństwie polskim o zagadnieniach z dziedziny pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Misją Fundacji PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych[1].

Bieżąca działalnośćEdytuj

Pomoc humanitarna:

  Misja w Sudanie Południowym

 • pomoc głodującym
 • wsparcie centrum dożywiania w Gordhim
 • wsparcie Oddziału Matki i Dziecka w Sudanie Płd[2]

  Misja w Libanie[3] - Fundacja PCPM od 2012 roku prowadzi w Libanie, na granicy z Syrią, największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową, w ramach której m.in.:

 • Zapewnia pomoc dla uchodźców syryjskich w Libanie w dystrykcie Akkar
 • Prowadzi klinikę stacjonarną i mobilną dla uchodźców syryjskich w Bire (miasto) (Liban)
 • Opłaca za nich całość lub część czynszu za wynajmowane przez uchodźców pomieszczenia
 • Kreuje nowe, legalne miejsc pracy dla Syryjczyków w Libanie m.in. w robotach publicznych i budownictwie[4]
 • Pomaga syryjskim uchodźcom przetrwać zimę, dając zapomogi na opał, uszczelnienie okien, drzwi itp.
 • Prowadzi szkolenia przeciwpożarowe w obozowiskach namiotowych i wyposaża je w sprzęt strażacki[5].
 • Prowadzi centrum edukacyjne w Bire dla dzieci i młodzieży.

Pomoc rozwojowa:

  Misja w Kenii[6]

 • Tworzenie struktur straży pożarnej, szkolenie i wyposażenie zespołów strażackich[7].
 • Rozbudowa Centralnego Ośrodka Szkolenia Strażackiego.
 • Pomoc we wprowadzeniu ustandaryzowanego programu kształcenia zawodowego.

  Misja w Gruzji[8]

 • Zapobieganie klęskom żywiołowym.
 • Przeciwdziałanie skutkom powodzi.
 • Wdrażanie narzędzi do oceny ryzyka powodziowego.
 • Ewaluacja przedszkoli pod względem bezpieczeństwa.
 • Opracowywanie rekomendacji, mających pomóc wprowadzić brakujące w Gruzji normy bezpieczeństwa.

  Misja w Palestynie[9]

 • Wsparcie dla rolnictwa – wprowadzanie nowych technologii upraw i nawadniania.
 • Wsparcie spółdzielni rolniczych – uczenie przedsiębiorczości i szkolenia biznesowe, które pozwoliły wzmocnić markę palestyńską markę Mawasem, zdobyć dla niej certyfikaty i wprowadzić jej produkty na zagraniczne rynki[10].
 • Aktywizacja kobiet oraz bezrobotnych absolwentów uczelni.
 • Wsparcie społeczności lokalnych w usamodzielnianiu się i uniezależnianiu od wsparcia zagranicznych donorów.

Zespół Ratunkowy PCPM

Pierwszy ochotniczy zespół szybkiego reagowania na klęski żywiołowe i kryzysy humanitarne poza granicami Polski, który pomagał po trzęsieniu ziemi w Nepalu, podczas powodzi w Bośni i Hercegowinie, poszkodowanym podczas wojny na Ukrainie, udzielali pomocy podczas kryzysu uchodźczego w Irackim Kurdystanie czy w Peru podczas lawin błotnych.

Wcześniejsza działalnośćEdytuj

  Misja w Tadżykistanie

 • Aktywizacja zawodowa kobiet
 • Wsparcie społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

  Misja w Etiopii

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Oświetlenie szkół
 • Tworzenie struktur straży pożarnej, szkolenie i wyposażenie zespołów strażackich

  Misja na Ukrainie

 • Pomoc dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie (Charków)
 • Przygotowanie obozu Romaszka (Charków) dla uchodźców z Donbasu

  Misja w Sudanie Południowym

 • Pomoc dla dzieci szkolnych w obozie dla uchodźców pod Chartumem
 • Centrum Doradcze dla bezrobotnych mieszkańców Dżuby (Sudan Południowy) (Juba Job Center)
 • Budowa od podstaw struktur straży pożarnej
 • Zarządzanie kryzysowe

Edukacja humanitarna/rozwojowa w Polsce

 • Cykl spotkań pt. Opowieści sudańskie

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj