Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (PPD) – seria ukazująca się od 2005 roku w której są publikowane dokumenty źródłowe dotyczące historii polskiej polityki zagranicznej w latach 1918–1989. Wydawcą jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Redaktorem serii jest Włodzimierz Borodziej.

W ramach serii publikowane są dokumenty z okresu II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dokumenty władze RP na emigracji są publikowane jedynie do 5 lipca 1945 roku. Publikowane są źródła wytworzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i najważniejsze dokumenty, które powstały w Radzie Ministrów, akta partyjne (KC PZPR), korespondencja z ministerstwami itd. Każdy z tomów z reguły obejmuje jeden rok kalendarzowy. Tom składa się ze wstępu, edycji dokumentów oraz indeksu osobowego i rzeczowego.

Dotychczas ukazały się 23 tomy.

Tomy wydane w ramach seriiEdytuj

 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1972, red. Włodzimierz Borodziej, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: PISM 2005.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne: 1939 styczeń – sierpień, red. Stanisław Żerko, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2005.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1957, red. Krzysztof Ruchniewicz, Tadeusz Szumowski, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2006.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1973, red. Piotr M. Majewski, wstęp Piotr M. Majewski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2006.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1938, red. Marek Kornat, współpr. Piotr Długołęcki, Maria Konopka-Wichrowska, Marta Przyłuska, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2007.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne: 1939 wrzesień – grudzień, red. Wojciech Rojek, współpr. Piotr Długołęcki, Maria Konopka-Wichrowska, Marta Przyłuska, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2007.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1974, red. Aleksander Kochański, Mikołaj Morzycki-Markowski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2007.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1918: listopad-grudzień, red. Sławomir Dębski, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2008.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1931, red. Mariusz Wołos, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2008.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1976, red. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2008.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1977, red. Piotr M. Majewski, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2009.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1940, red. Magdalena Hułas, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2010.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1975, red. Paweł Machcewicz; współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2010.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1958, red. Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2011.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1932, red. Krzysztof Kania, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2011.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1936, red. Stanisław Żerko, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2011.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1959, red. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2011.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1937, red. Jan Stanisław Ciechanowski, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2012.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1941, red. Jacek Tebinka, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2013.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1934, red. Stanisław Żerko, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2014.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1979, red. Piotr Długołęcki, Jerzy Kochanowski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2014.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1933, red. Wojciech Skóra, współpr. Piotr Długołęcki, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2015.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1919 styczeń-maj, redaktor Sławomir Dębski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2016.

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Bartoszewicz, Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk i Związek Sowiecki w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych z 1932 r., „Dzieje Najnowsze” 44 (2012), nr 2, s. 165–180 [recenzja: Polskie dokumenty dyplomatyczne 1932].
 • Henryk Bartoszewicz, Polskie dokumenty dyplomatyczne 1938 – recenzja, „Dzieje Najnowsze” 40 (2008), nr 4, s. 236–241.
 • Włodzimierz Borodziej, Piotr Długołęcki, Polskie Dokumenty Dyplomatyczne: bilans dziesięciolecia, czyli po pierwszych 20 tomach, „Sprawy Międzynarodowe” 67 (2014), nr 4 s. 171–181.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne prospekt, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2009..
 • Anna Cienciała, Polskie dokumenty dyplomatyczne – recenzja, „Kwartalnik Historyczny” 117 (2010), nr 1, s. 81–90 [recenzja: Polskie dokumenty dyplomatyczne: 1939 wrzesień – grudzień].
 • Wanda Jarząbek, Niewykorzystana szansa?, „Dzieje Najnowsze” 44 (2012), nr 3, s. 140–153 [recenzja: Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Warszawa 2005-2011].

Linki zewnętrzneEdytuj