Otwórz menu główne
Sekretarz PFCh ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński

Polskie Forum Chrześcijańskie (PFCh) – polskie przedsięwzięcie ekumeniczne zainicjowane w 2016 jako część Globalnego Forum Chrześcijańskiego.

HistoriaEdytuj

Idea PFCh wywodzi się z działań Globalnego Forum Chrześcijańskiego (Global Christian Forum)[1]. Inicjatorem PFCh jest ks. prof. Andrzej Perzyński. Funkcję inicjującą i koordynującą działania forum pełni Komitet Stały PFCh, zaś głównym celem forum jest promowanie nowych, otwartych relacji pomiędzy członkami Kościołów chrześcijańskich w Polsce, którzy dotychczas nie kontaktowali się i nie rozmawiali ze sobą, którzy ograniczali kontakty do wybranej grupy partnerów, którzy z różnych względów byli niezadowoleni z dotychczasowych kontaktów międzywyznaniowych. Uczestnicy forum pragną stworzyć otwartą przestrzeń, w której mogą się zgromadzić reprezentanci szerokiego spektrum Kościołów chrześcijańskich, teologicznych szkół wyższych i organizacji międzykościelnych, wyznający Trójjedynego Boga i Jezusa Chrystusa jako doskonałego w swojej boskości i człowieczeństwie, w celu wspierania wzajemnego zrozumienia oraz podejmowania wspólnych wyzwań.[2]

20 października 2016 odbyła się organizowana przez PFCh konferencja naukowa pod hasłem „Jeden Duch, różne dary, wspólne dobro” w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Patronat naukowy nad konferencją sprawowały między innymi Polska Akademia Nauk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie[3][4].

PrzypisyEdytuj