Polskie Stronnictwo Ludowe „Nowe Wyzwolenie”

Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie" (PSL "NW") – partia chłopska założona 9 czerwca 1946 w Warszawie z inspiracji polityków PPR przez grupę rozłamową polityków PSL, opozycyjną wobec linii Stanisława Mikołajczyka.

Polskie Stronnictwo Ludowe
"Nowe Wyzwolenie"
Lider pierwszy
Tadeusz Rek
ostatni
Bronisław Drzewiecki
Data założenia 9 czerwca 1946
Data rozwiązania listopad 1947
Ideologia polityczna agraryzm
Barwy      zieleń

Założyciele ugrupowania opowiadali się za współpracą z Blokiem Stronnictw Demokratycznych i głosowaniem 3 x TAK w referendum ludowym. W wyniku sfałszowanych wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 partia uzyskała 7 mandatów. Jej posłami byli:

Już jednak w listopadzie tego samego roku partia zjednoczyła się ze Stronnictwem Ludowym (lubelskim). Przywódcami PSL "NW" byli kolejno: Tadeusz Rek i Bronisław Drzewiecki. Organem prasowym partii było "Nowe Wyzwolenie".

BibliografiaEdytuj