Polskie Stronnictwo Ludowe Ziemi Wileńskiej

Polskie Stronnictwo Ludowe Ziemi Wileńskiejpolskie i środkowolitewskie ugrupowanie polityczne o charakterze ludowym. Było blisko związane z Polskim Stronnictwem Ludowym „Piast”. Zostało założone na kongresie 8 września 1921 roku, który odbył się w Wilnie. Organem prasowym partii było „Słowo Wileńskie”. Zanik działalności przypada na koniec 1928 roku[1].

Polskie Stronnictwo Ludowe Ziemi Wileńskiej
Skrót

PSLZW

Prezes

Jan Macutkiewicz

Data założenia

8 września 1921

Data rozwiązania

1928

Ideologia polityczna

agraryzm, centryzm, idea autonomiczna

Zarys programu

edytuj

Partia początkowo postulowała federację Polski i Litwy. Po uznaniu tego rozwiązania niemożliwym do przeprowadzenia, w Sejmie Litwy Środkowej partia postulowała autonomiczność Wileńszczyzny w ramach państwa polskiego. Autonomia miała dotyczyć sfery administracyjnej, gospodarczej i kulturalnej. Partia opowiadała się za szybkim przeprowadzeniem reformy rolnej. Postulowano również reformę podatkową oraz zwalczanie wyzysku i lichwy[1].

Przypisy

edytuj
  1. a b Przemysław Dąbrowski, Myśl polityczno-prawna i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego Ziemi Wileńskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Zeszyty Prawnicze UKSW”, 11.4, 2011, s. 209-235 (pol.).

Bibliografia

edytuj