Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB) – założone w 1998 roku, niezależne stowarzyszenie naukowe skupiające profesjonalistów aktywnie zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi, a także pracą badawczo-naukową dotyczącą mechanizmów funkcjonowania psychicznego człowieka. Członkami stowarzyszenia są głównie psychologowie i lekarze.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia
Państwo  Polska
Siedziba ul. Chłodna 64/306A
00-872Warszawa
Data założenia 1998
Profil działalności stowarzyszenie psychoterapeutyczne
Prezes Jacek Legierski
Nr KRS 0000255299
Data rejestracji 2006
brak współrzędnych
Strona internetowa

PTTPB jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – największej europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa terapii poznawczo-behawioralnej różnych krajów[1][2].

HistoriaEdytuj

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) powstało w 1998 roku z inicjatywy pracowników II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, kierowanej wówczas przez prof. Zdzisława Bizonia[3]. Zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 15 członków założycieli, odbyło się w grudniu 1998. 15 marca 1999 Sąd Okręgowy w Warszawie – VII Wydział Cywilny i Rejestrowy wpisał Towarzystwo do Rejestru Stowarzyszeń[4].

PTTPB zostało członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) podczas kongresu EABCT w Granadzie 2000 roku[4].

Działalność dydaktycznaEdytuj

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej rekomenduje ośrodki szkoleń z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej[5], spełniające standardy szkoleń PTTPB oraz wymogi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia[6][7]. Jako pierwsze Towarzystwo zrzeszające psychoterapeutów w Polsce wprowadziło zasadę odnawialności certyfikatów (certyfikaty psychoterapeuty i superwizora PTTPB są ważne przez 5 lat), czyli nałożenia warunków wymagających kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy[4][8].

Od marca 2010 roku PTTPB uzyskało akredytację EABCT jako stowarzyszenie spełniające wymogi dotyczące standardów szkoleń, co umożliwia członkom PTTPB ubieganie się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty EABCT[4].

Psychoterapeuci poznawczo-behawioralniEdytuj

Do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej należy obecnie ponad 2000 członków (stan na kwiecień 2018)[4]. Towarzystwo przyznało 885 certyfikatów Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego[9] oraz 62 certyfikaty Superwizora-Dydaktyka (stan na wrzesień 2020)[10].

Żeby uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB należy (m.in.)[8][6][11]:

 • odbyć wymaganą liczbę godzin szkolenia (4 letni kurs psychoterapii),
 • uzyskać pozytywny wynik egzaminu końcowego,
 • posiadać minimum 1560 godzin doświadczenia zawodowego w prowadzeniu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • minimum 200 godzin superwizjowanej praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • minimum 360 godzin stażu klinicznego (w tym min. 120godzin stażu klinicznego na oddziale psychiatrycznym lub psychiatrycznej izbie przyjęć),
 • minimum 100 godzin „rozwoju osobistego” (odpowiednik psychoterapii własnej w innych nurtach terapeutycznych),
 • posiadać stopień naukowy magistra(lub równoważnego) lub wyższy na kierunkach kształcenia wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień[12] (obecnie: lekarz lub magister psychologii, pedagogiki, pielęgniarstwa, resocjalizacji lub socjologii)[8].

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB jest ważny przez okres 5 lat od momentu wydania i nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Warunkami odnowienia certyfikat jest:

 • prowadzenie praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym od momentu uzyskania Certyfikatu,
 • zaliczenie co najmniej 20 godzin szkoleniowych na rok (łącznie minimum 100 godzin) w obszarze psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence based medicine), z czego przynajmniej połowa powinna dotyczyć tematycznie terapii poznawczo-behawioralnej,
 • poddawanie pracy terapeutycznej superwizji w wymiarze minimum 20 godzin[8].

Osoby w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, po ukończeniu 2 roku kursu, mają uprawnienia do prowadzenia psychoterapii (jako psychoterapeuci w trakcie procesu certyfikacji) zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień[12]

PTTPB posiada własny Kodeks Etyczny[13] regulujący obowiązki wynikające z zasad rzetelności zawodowej, dotyczące postawy osobistej oraz odpowiedzialności etycznej wobec pacjentów, współpracowników i odpowiedzialności jako badacza oraz superwizora. Członkowie PTTPB zobowiązani są do przestrzegania zapisów Kodeksu Etycznego PTTPB.

Działalność edukacyjna i naukowaEdytuj

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych, służących prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymianie doświadczeń w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

 • Konferencja Naukowa PTTPB w Jarocinie (2001) „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w psychiatrii” (około 250 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Powsinie (2004) „Miejsce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych” (około 300 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Warszawie (2009) „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia”,
 • Międzynarodowa Konferencja w Warszawie (2010) „Zaburzenia postraumatyczne – czynniki ryzyka, koncepcje, terapia” (około 250 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Warszawie (2016) „Wielość w Jedności. Terapia poznawczo-behawioralna stan obecny i perspektywa rozwoju” (około 350 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Gdańsku (2018) „Terapia poznawaczo-behawioralna w Polsce i na świecie” (około 450 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Krakowie (2020) „Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna”[4][14] (przełożona na 2021).

Władze PTTPBEdytuj

Władzami PTTPB są:

 • Zarząd,
 • Komisja Naukowo-Dydaktyczna,
 • Sąd Koleżeński,
 • Komisja Rewizyjna[15].

Dotychczasowi Przewodniczący Zarządu PTTPB[4][16]:

 • Agnieszka Popiel (1999–2005, 3 kadencje),
 • Agnieszka Pisula (2005–2008),
 • Agnieszka Popiel (2008–2010),
 • Sylwia Pieńkowska (2010–2012),
 • Magdalena Skotnicka-Chaberek (2012–2016, 2 kadencje),
 • Maria Cyniak-Cieciura (2016–2018),
 • Karolina Komorowska-Legierska (2018–2020),
 • Jacek Legierski (2020 – nadal).

PrzypisyEdytuj

 1. PTTPB, O PTTPB, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 2. Poland – PACBT, EABCT [dostęp 2019-10-16] (ang.).
 3. Dwadzieścia lat badań w podejściu poznawczym w kolebce Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, „Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie”, 2018, ISBN 978-83-915360-3-2.???
 4. a b c d e f g Z historii Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia, „Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie”, 2018, ISBN 978-83-915360-3-2.???
 5. PTTPB, Ośrodki rekomendowane i atestowane, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 6. a b PTTPB, Certyfikaty PTTPB w NFZ, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-22] (pol.).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2019-10-16].
 8. a b c d PTTPB, Regulaminy obowiązujące od 1.10.2018, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 9. PTTPB, Licencjonowani terapeuci, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 10. PTTPB, Certyfikowani Superwizorzy-Dydaktycy PTTPB, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 11. Osoby które rozpoczęły szkolenie przed wprowadzeniem aktualnych regulaminów, mogą mieć przyznawane certyfikaty wg wytycznych szkoleniowych które obowiązywały poprzednio lub wg przepisów aktualnych.
 12. a b Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2019-10-21].
 13. PTTPB, Kodeks Etyczny, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 14. PTTPB Międzynarodowa Konferencja Naukowa, konferencja.pttpb.pl [dostęp 2020-02-23].
 15. PTTPB, Aktualne Władze, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 16. PTTPB, Historyczne Władze PTTPB, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj