Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia (PTTPB) – założone w 1998 roku, niezależne stowarzyszenie naukowe skupiające profesjonalistów aktywnie zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi, a także pracą badawczo-naukową dotyczącą mechanizmów funkcjonowania psychicznego człowieka. Członkami stowarzyszenia są głównie psychologowie i lekarze.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia
Państwo

 Polska

Siedziba

ul. Chłodna 64/306A
00-872 Warszawa

Data założenia

1998

Profil działalności

stowarzyszenie psychoterapeutyczne

Prezes

Agnieszka Tousty-Ingielewicz - Przewodnicząca Zarządu od 3.06.2022r.

Nr KRS

0000255299

Data rejestracji

2006

brak współrzędnych
Strona internetowa

PTTPB jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) – największej europejskiej organizacji zrzeszającej towarzystwa terapii poznawczo-behawioralnej różnych krajów[1][2].

HistoriaEdytuj

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) powstało w 1998 roku z inicjatywy pracowników II Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej, kierowanej wówczas przez prof. Zdzisława Bizonia[3]. Zebranie założycielskie, w którym uczestniczyło 15 członków założycieli, odbyło się w grudniu 1998. 15 marca 1999 Sąd Okręgowy w Warszawie – VII Wydział Cywilny i Rejestrowy wpisał Towarzystwo do Rejestru Stowarzyszeń[4].

PTTPB zostało członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) podczas kongresu EABCT w Granadzie 2000 roku[4].

Działalność dydaktycznaEdytuj

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej rekomenduje ośrodki szkoleń z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej[5], spełniające standardy szkoleń PTTPB oraz wymogi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia[6][7]. Jako pierwsze Towarzystwo zrzeszające psychoterapeutów w Polsce wprowadziło zasadę odnawialności certyfikatów (certyfikaty psychoterapeuty i superwizora PTTPB są ważne przez 5 lat), czyli nałożenia warunków wymagających kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji zgodnie ze stanem aktualnej wiedzy[4][8].

Od marca 2010 roku PTTPB uzyskało akredytację EABCT jako stowarzyszenie spełniające wymogi dotyczące standardów szkoleń, co umożliwia członkom PTTPB ubieganie się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty EABCT[4].

Psychoterapeuci poznawczo-behawioralniEdytuj

Do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej należy obecnie ponad 2000 członków (stan na kwiecień 2018)[4]. Towarzystwo przyznało 1145 certyfikatów Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego[9] oraz 73 certyfikaty Superwizora-Dydaktyka (stan na styczeń 2022)[10].

Żeby uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB należy (m.in.)[8][6][11]:

 • odbyć wymaganą liczbę godzin szkolenia (4 letni kurs psychoterapii),
 • uzyskać pozytywny wynik egzaminu końcowego,
 • posiadać minimum 1560 godzin doświadczenia zawodowego w prowadzeniu psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • minimum 200 godzin superwizjowanej praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym,
 • minimum 360 godzin stażu klinicznego (w tym min. 120 godzin stażu klinicznego na oddziale psychiatrycznym lub psychiatrycznej izbie przyjęć),
 • minimum 100 godzin „rozwoju osobistego” (odpowiednik psychoterapii własnej w innych nurtach terapeutycznych),
 • posiadać stopień naukowy magistra(lub równoważnego) lub wyższy na kierunkach kształcenia wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień[12] (obecnie: lekarz lub magister psychologii, pedagogiki, pielęgniarstwa, resocjalizacji lub socjologii)[8].

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB jest ważny przez okres 5 lat od momentu wydania i nie ulega automatycznemu przedłużeniu. Warunkami odnowienia certyfikat jest:

 • prowadzenie praktyki terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym od momentu uzyskania Certyfikatu,
 • zaliczenie co najmniej 20 godzin szkoleniowych na rok (łącznie minimum 100 godzin) w obszarze psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence based medicine), z czego przynajmniej połowa powinna dotyczyć tematycznie terapii poznawczo-behawioralnej,
 • poddawanie pracy terapeutycznej superwizji w wymiarze minimum 20 godzin[8].

Osoby w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, po ukończeniu 2 roku kursu, mają uprawnienia do prowadzenia psychoterapii (jako psychoterapeuci w trakcie procesu certyfikacji) zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień[12]

PTTPB posiada własny Kodeks Etyczny[13] regulujący obowiązki wynikające z zasad rzetelności zawodowej, dotyczące postawy osobistej oraz odpowiedzialności etycznej wobec pacjentów, współpracowników i odpowiedzialności jako badacza oraz superwizora. Członkowie PTTPB zobowiązani są do przestrzegania zapisów Kodeksu Etycznego PTTPB.

Działalność edukacyjna i naukowaEdytuj

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych, służących prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymianie doświadczeń w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

 • Konferencja Naukowa PTTPB w Jarocinie (2001) „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w psychiatrii” (około 250 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Powsinie (2004) „Miejsce psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych” (około 300 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Warszawie (2009) „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia”,
 • Międzynarodowa Konferencja w Warszawie (2010) „Zaburzenia postraumatyczne – czynniki ryzyka, koncepcje, terapia” (około 250 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Warszawie (2016) „Wielość w Jedności. Terapia poznawczo-behawioralna stan obecny i perspektywa rozwoju” (około 350 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja w Gdańsku (2018) „Terapia poznawaczo-behawioralna w Polsce i na świecie” (około 450 uczestników),
 • Międzynarodowa Konferencja online (2021) „Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapia nie tylko indywidualna”[4][14].
 • /kolejna planowana konferencja w Krakowie 13-15.05.2022/

Władze PTTPBEdytuj

Władzami PTTPB są:

 • Zarząd,
 • Komisja Naukowo-Dydaktyczna,
 • Sąd Koleżeński,
 • Komisja Rewizyjna[15].

Dotychczasowi Przewodniczący Zarządu PTTPB[4][16]:

 • Agnieszka Popiel (1999–2005, 3 kadencje),
 • Agnieszka Pisula (2005–2008),
 • Agnieszka Popiel (2008–2010),
 • Sylwia Pieńkowska (2010–2012),
 • Magdalena Skotnicka-Chaberek (2012–2016, 2 kadencje),
 • Maria Cyniak-Cieciura (2016–2018),
 • Karolina Komorowska-Legierska (2018–2020),
 • Jacek Legierski (2020 – 2022),
 • Agnieszka Tousty-Ingielewicz (od 2022)

PrzypisyEdytuj

 1. PTTPB, O PTTPB, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 2. Poland – PACBT, EABCT [dostęp 2019-10-16] (ang.).
 3. Dwadzieścia lat badań w podejściu poznawczym w kolebce Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, „Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie”, 2018, ISBN 978-83-915360-3-2.
 4. a b c d e f g Z historii Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia, „Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie”, 2018, ISBN 978-83-915360-3-2.
 5. PTTPB, Ośrodki rekomendowane i atestowane, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 6. a b PTTPB, Certyfikaty PTTPB w NFZ, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-22] (pol.).
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2019-10-16].
 8. a b c d PTTPB, Regulaminy obowiązujące od 1.10.2018, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 9. PTTPB, Licencjonowani terapeuci, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] [zarchiwizowane z adresu 2019-03-20] (pol.).
 10. PTTPB, Certyfikowani Superwizorzy-Dydaktycy PTTPB, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 11. Osoby które rozpoczęły szkolenie przed wprowadzeniem aktualnych regulaminów, mogą mieć przyznawane certyfikaty wg wytycznych szkoleniowych które obowiązywały poprzednio lub wg przepisów aktualnych.
 12. a b Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, isap.sejm.gov.pl [dostęp 2019-10-21].
 13. PTTPB, Kodeks Etyczny, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 14. PTTPB Międzynarodowa Konferencja Naukowa, konferencja.pttpb.pl [dostęp 2020-02-23].
 15. PTTPB, Aktualne Władze, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).
 16. PTTPB, Historyczne Władze PTTPB, Polskie Towarzystwo Terapii Behavioralnej [dostęp 2019-10-16] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj