Polskie encyklopedie

encyklopedie napisane lub przetłumaczone z języków obcych przez Polaków, wydane w Polsce lub za granicą w języku polskim

Polskie encyklopedieencyklopedie napisane lub przetłumaczone z języków obcych przez Polaków, wydane w Polsce lub za granicą w języku polskim (lub innych językach uniwersalnych, np. łacińskim, angielskim). Artykuł zawiera listę encyklopedii opublikowanych w Polsce lub za granicą w formie książkowej w języku polskim lub z użyciem tego języka oraz przetłumaczonych z języków obcych na ten język.

Przejdź do indeksu haseł opisywanych zasobów, zaczynających się od:

Indeks haseł
A - B - C - D
E - F - G
H - I - J - K
L - Ł - M
N - O - P -
Q - R -

S

T - U
W
Z - Ż

Ale o co tu chodzi?
Zbiór potrzebniejszych wiadomości”. Encyklopedia Ignacego Krasickiego z 1781 roku
Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane, Franciszka Jezierskiego z 1791 roku
Encyklopedya Wiadomości Elementarnych, Michał Sołtyk 1798.

Geneza Edytuj

Zanim nastały czasy encyklopedystów, wiedza ogólna zawierała się w rękopiśmiennych lub drukowanych publikacjach mających charakter kompendiów takich jak zielnik lub herbarz[1]. Wydawnictwa tego rodzaju zaczęły pojawiać się już na przełomie średniowiecza i renesansu i na ogół zawierały opisy roślin, ale niekiedy także minerałów i substancji. Miały one charakter opisowy, ale jako pierwsze wprowadzały hasłowy, choć zwykle nie alfabetyczny układ definicji[1].

Pierwsze encyklopedie w języku polskim zaczęły ukazywać się w formie drukowanej w początku XVII wieku[2].

Encyklopedie ogólne Edytuj

Pierwsza Rzeczpospolita Edytuj

Okres zaborów Edytuj

 
Pierwszy z 12 tomów Encyklopedii ogólnej wiedzy ludzkiej 1872.
 
S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z 1902 roku

Druga Rzeczpospolita Edytuj

 • Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, 5. tomów, T. 1 (A-E, 1088 s.), T. 2 (F-K, 1216 s.), T. 3 (L-O, 1056 s.), T. 4 (P-Sh, 1216 s.), T. 5 (Si-Z, 1240 s.), ilustracje, fotografie, mapy, kolorowe litografie, druk dwuszpaltowy, red. Stanisław Lam, Warszawa, 1924-1938,
 • Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, 31 tomów, T. 1 – (A-B, 478 s.), T. 2 (C-E, 575 s.), T. 3 (F-H, 582 s.), T. 4 (I-K, 575 s.), T. 5 (L-Mj, 523 s.), T. 6 (Ml-O, 492 s.), T. 6 (P-Pr, 527 s.), T. 7 (P-Sh, 635 s.), T. 9 (Si – U, 627 s.), T. 10 (U-Z, 575 s.), T. 11 (A – 495 s.) T. 12 (E – K, 526 s.), T. 13 (L – Po, 499 s.), T. 14 (Pr – Ż, 475 s.) T. 15 (Suplement A-B, 538 s.), T. 16 (Suplement B-Fia, 539 str.), T. 17 (Suplement Fib-I, 537 s.), T. 18 (Suplement J-Lat, 536 s.), T. 19 (Suplement Lat-Nir, 566 s.), T. 20 (Suplement Nishinomiya-PŻM, 566 s.), T. 21 (Suplement Qingdao-Szalonek, Witold, 534 s.), T. 22 (Suplement Szałamow-Warłam T.-żywotnikowiec, 712 s.), T. 23 (Encyklopedia Geografii, A-K, 471 s.), T. 24 (Encyklopedia Geografii, L-Ż, 480 s.), T. 25 (Encyklopedia Nauki i Techniki, A-fyllit), T. 26 (Encyklopedia Nauki i Techniki, G-mysz), T. 27 (Encyklopedia Nauki i Techniki, N-rzutnik), T. 28 (Encyklopedia Nauki i Techniki, S-źródło), T. 29 (Encyklopedia Biografie, A – Byron), T. 30 (Encyklopedia Biografie, F – Juwenalis), T. 31 (Encyklopedia Biografie, K – Myśliwski), Stanisław Lam, Trzaski, Wyd. Everta i Michalskiego, Warszawa 1927,reprint w latach 1987–2000.
 • Encyklopedia powszechna w dwu tomach Trzaski, Everta i Michalskiego, 2 tomy, T. 1 (A-M), T. 2 (N-Ż), 1240 s., 526 ilustracji, 47 tablic kol. polityczna mapa świata i Polski, red. Stanisław Lam, Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa, dwa wydania w latach 1932-1933,
 •  
  Kolorowa mapa Azji z M. Arcta nowoczesnej encyklopedii ilustrowanej z 1938.
   
  Wielka encyklopedia powszechna PWN, tomy 1-13
  Encyklopedia Powszechna Ultima Thule, 10 tomów, T. 1 (A – Bhagalpur), T. 2 (Bhagavadgita – Delboeuf), T. 3 (Delbrück – Garnier), T. 4 (Garnieryt – Instancja), T. 5 (Insterburg – Koreccy), T. 6 (Korek – Mako), T. 7 (Makolągwa – Obra), T. 8 (Obrabiarki – Q), T. 9 (S – Spa), do roku 1939 ukazało się dziewięć tomów (litery A-Spa), druk 10. tomu przerwał wybuch II wojny światowej, Warszawa, 1927-1939,
 • Wielka ilustrowana encyklopedja powszechna tzw. „Gutenberga”, 34 tomy: 1-18 tomy encyklopedii, 19-22 uzupełnienia, I-XII aktualizacje encyklopedyczne, T. 1 (A-Assuan, 320 s.), T. 2 (Assurbanipal do Caudry), T. 3 (Cauer Emil-Dewon, 320 s.), T. 4 (Dewsbury-Europa), T. 5 (Europejska równowaga do Grecka), T. 6 (Grecki język do Izasław), T. 7 (Izaszar do Kolejowe rozkłady jazdy), T. 8 (Kolejowe sądy rozjemcze do Laud), T. 9 (Lauda do Małpy), T. 10 (Małże do Morny Charles Auguste), T. 11 (Moroksyt do Optyka), T. 12 (Optymaci do Polowanie), T. 13 (Polska), T. 14 (Polska Agencja Telegraficzna do Rewindykacja), T. 15 (Rewir do Serbia), T. 16 (Serbowie-Szkocja), T. 17 (Szkocka literatura-Victor), T. 18 (Victor-Żyżmory), T. 19 (A-G, tom Uzupełniający), T. 20 (H-Ż, tom Uzupełniający), Wydawnictwo Gutenberga, Kraków, 1928-1934[14],
   
  Encyklopedia PWN.

PRL Edytuj

 
Encyklopedia powszechna PWN.

Trzecia Rzeczpospolita Edytuj

Tytuł Redaktor naczelny Miejsce Wydawca Rok L. tomów L. haseł L. il.
Popularna encyklopedia powszechna wyd. 1 Jan Pieszczachowicz Kraków „Fogra” 1994–1998 12 + 1 supl. 90 000 6 000
wyd. 2 Wojciech Adamski, Anna Jamróz 2001–2003 12
Popularna encyklopedia powszechna Marian Szulc Kraków „Pinnex” 1994–1998[18] 22 100 000 8 000
Nowa encyklopedia powszechna PWN wyd. 1. Barbara Petrozolin-Skowrońska Warszawa WN PWN 1997–2000 6 + 1 supl.
wyd. 2. Andrzej Dyczkowski 2004–2008 8 80 000
Britannica: Edycja polska[19] Mortimer Adler, Wojciech Wolarski (wyd. pol.) Poznań „Kurpisz” 1997–2005 48 + 1 supl. 100 000 23 000
Encyklopedia „Białych Plam” Henryk Kiereś Radom Polwen 2000–2008 20
Wielka encyklopedia PWN Jan Wojnowski Warszawa WN PWN 2001–2005 30 + 1 supl. 140 000 15 000
Wielka encyklopedia Oxford Hilary McGlyn Poznań „Oxford Educational” 2003–2010 20 50 000
Encyklopedia Gazety Wyborczej[20] Juliusz Rawicz Warszawa Agora 2004–2005 21
Encyklopedia powszechna Rzeczpospolitej[21] Ryszard Kluszczyński Kraków „Kluszczyński” 2009 13
Encyklopedia powszechna PWN Bartłomiej Kaczorowski Warszawa WN PWN 2009–2010 30 80 000 20 000

Encyklopedie podręczne Edytuj

Encyklopedie specjalistyczne Edytuj

Nauki społeczne i humanistyczne Edytuj

Historia Edytuj

 
Encyklopedia staropolska wydana w latach 1937–1939 przez wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski
 
Stare zamki i okucia ilustracje Adriana Głębockiego z Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera (1903)

Literatura i językoznawstwo Edytuj

Prawo Edytuj

 • Encyklopedya i methodologia obejmująca ogólny rys nauk i wiadomości prawnych, t. I (447 s.), Jan Kłodziński, Drukarnia przy ulicy Długiej No 591, Warszawa 1842,
 • Encyklopedja prawa, czyli Rys organiczny nauk prawnych i politycznych na podstawie filozofji prawa osnuty [...], t. I (708 s.), Heinrich Ahrens; tł. z niem. Julian Głowacki, Petersburg, 1862,
 • Encyklopedia i methodologia prawa, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, tłum. Feliks Mierzejewski, w drukarni Uniwersytetu Ś. Włodzimierza, Kijów, trzy wydania (?)-1866,
 • Encyklopedja prawa obowiązującego w Polsce: praca zbiorowa z udziałem profesorów uniwersytetów polskich, t. 1 (219 s.), t. 2 (155 s.), red. Antoni Peretiatkowicz, Poznań: Fiszer i Majewski, 1923-1925,
 • Encyklopedja podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego, i międzynarodowego) [...], t. 1-2, T. 1 (576 s.), (Abolicja – Państwo), T. 2 (1191 s.), (Państwo związkowe – Źródła lecznicze), wydawnictwo publikowane w zeszytach, 1-szy z. wyszedł w 1926 r. ostatni w 1930, Zygmunt Cybichowski, Warszawa: Bibljoteka Polska, 1926-1930,
 • Encyklopedia praktyki prawniczej, t. I (586 s.), Prawo handlowe, red. Adam Daniel Szczygielski, Warszawa: Wydawnictwo „Prasa Prawnicza”, 1938,
 • Encyklopedia podręczna prawa prywatnego: założona przez Henryka Konica, t. 1-4, T. 1 (614 s.), T. 4 (1885-2428 s.), red. Fryderyk Zoll i Jan Wasilkowski, Warszawa: Bibljoteka Polska, 1939,
 • Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, t. I (472 s.), Andrzej Abraszewski, Alfons Klafkowski, Wiedza Powszechna, 1976,
 • Mała encyklopedia prawa, t.I (940 s.), red. Zygmunt Rybicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980,
 • Encyklopedia obywatela PRL: status administracyjnoprawny, t. I (599 s.), Eugeniusz Smoktunowicz, ISBN 978-83-219-0360-6, Wyd. Prawnicze, 1987,
 • Wielka encyklopedia prawa (1321 s.), ISBN 978-83-87611-73-6, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005,

Politologia Edytuj

Sztuka i kultura Edytuj

Muzyka Edytuj

Religioznawstwo, filozofia i teologia Edytuj

 
Encyklopedia kościelna tom I z 1873
 • Encyklopedia theologica, sphaerarum emblematibus expressa perillustri, clarissimo, et admodum reuerendo Domino M. Martino Winkler, S. Th. doctori et professori, praeposito Sandomirien. decano S. Floriani, prouisori con tubernij Szmieszkouiani, S. R. secretario, dum pro loco inter S. theologiae doctores et professores almae Universitatis studij generalis Cracovien. in florentissima magnorum hospitum corona, magno cum omnium applausu et laetitia in lectorio DD. Theologorum responderet; a M. Raphaelo Casimiro Artenski, philos. doctore, ejusdemq’; regio et Tyliciano eloquentiae professore, collega maiore, ecclesiae coll: S. Annae canonico, in vim debiti cultus et applausus gratulatorij, consecrata, Rafał Kazimierz Arteński, Ex officina Francisci Cezary, S. R.M. illustriss. ac reuerendiss. Dni episcopi Cracouien. ducis Seueriae, necnon scholarum Nouoduorscianarum typogr., Cracoviae, Anno Dni 1683. die 9 Nouembris., Kraków, 1683,
 • Encyklopedia kościelna teologicznej encyklopedyi Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, 33 tomy, T. XIII (Mabillon Jan-Maszewski) – (614 s.) rok 1880, T. XIV. (Matagne – Monety) – (630 s.), 1881, T. XV. (Monety – Nazary) – (612 s.), 1883, T. XVI. (Neander – Obrzędy) – (630 s.) 1885, T. XVII. (Obserwanci – Ozjasz) – (617 s.), 1891, T. XVIII. (Pabst – Pelagjusz II) – (614 s.) 1892, T. XIX. (Pelagjusz – Poczobut) – (628 s.), 1893, T. XX. (Poczytanie, poczytalność – -Poznanie) – (596 s.), 1894, T. XXI. (Pozytywizm – Prusy) – (648 s.), 1896, T. XXII. (Prymas – Radzimiński) – (578 s.), 1898, T. XXIII. (Radziwiłł – Rythovius) – (624 s.), 1899, T. XXIV. (Rytuał – Seleucja) (626 s.), 1900, red. ks. Michała Nadworskiego i Stefana Biskupskiego, nakładem redakcji Przeglądu Katolickiego, Warszawa 1873-1933[11],
 • Encyklopedja filozofji. Cz. 1, Historja filozofji w trzech tomach, T. 1 (217 s.), Filozofja ludów pierwotnych i narodów starożytnych, Ignacy Myślicki, Warszawa: Towarzystwo Bratniej Pomocy Słuchaczów Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1930,
 • Encyklopedia katolicka, Lublin 1973–2014
 • Podręczna encyklopedia kościelna, opracowana pod kierunkiem ks. ks. Stanisława Galla, Jana Niedzielskiego, Henryka Przezdzieckiego, Czesława Sokołowskiego, Antoniego Szlagowskiego, Antoniego Tauera i redaktora ks. Zygmunta Chełmickiego; Warszawa, 1904-1916, Tomy I-XLIV. (44 tomy).
 • Religia - encyklopedia PWN. Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski (red. nauk.). Wyd. 1. T. 1-9. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Encyklopedia mądrości wschodu. Buddyzm. Hinduizm. Taoizm. Zen, (439 s.), 4000 pojęć i ponad 100 ilustracji, P. Trzeciakowie, Warszawski Dom Wydawniczy, ISBN 83-7140-178-7, 1997[28][29],
 • Encyklopedia mitologii: Grecy i Rzymianie, Celtowie, Germanie, Arthur Cotterell, tłum. Piotr Taracha, ISBN 978-83-87974-80-0, Wyd. RTW, 2000,
 • Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, t. I (546 s.), Andrzej M. Kempiński, ISBN 978-83-207-1629-0, Iskry, 2001,
 • Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1. (2000): A-B (Abélard, Pierre – byt konieczny), s. 799, ISBN 83-914431-1-6, t. 2. (2001): C-D (Cabanis, Pierre Jean Georges – dżinizm), s. 837, ISBN 83-914431-4-0, t. 3. (2002): E-Gn (Ebbinghaus, Hermann – gnozeologia), s. 829, ISBN 83-914431-8-3, t. 4. (2003): Go-Iq (Gobineau, Joseph Arthur de – Iqbāl, Muḥammad), s. 932, ISBN 83-918800-1-X, t. 5. (2004): Ir-Ko (Ireneusz z Lyonu – Kozłowski, Władysław Mieczysław), s. 934, ISBN 83-918800-7-9, t. 6. (2005): Kr-Mc (Kraft, Julius(niem.) – McTaggart, John McTaggart Ellis(ang.)), s. 980, ISBN 83-60144-05-2, t. 7. (2006): Me-Pań (Mead, Georg Herbert – państwo), s. 996, ISBN 83-60144-30-3, t. 8. (2007): Pap-Sc (Pap, Arthur(ang.) – scjentyzm, s. 995, ISBN 978-83-60144-06-0, t. 9. (2008): Se-Ż ([Sebastian Petrycy – tylko odsyłacz]; Charles Secrétan(fr.) – żywioły), s. 1009, ISBN 978-83-60144-17-6, t. 10. (2009): Suplement, s. 975, ISBN 978-83-60144-27-5, Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, Lublin, 2000–2009,
 • Religie świata. Encyklopedia PWN (858 s.), PWN, 2006,
 • Chrześcijaństwo. Encyklopedia PWN (888 s.), PWN, 2007

Wojskowość Edytuj

Geografia i regionalizm Edytuj

Biologia i przyroda Edytuj

 • Mała encyklopedia przyrodnicza, T. 1, 945 s., czarno białe zdjęcia, rysunki oraz schematy, PWN, Warszawa, dwa wydania 1957 i 1962,[37][38]
 • Encyklopedia biologiczna, t. 1-13, T. 1 (A-Bn, 431 s.), T. 2 (Bo-Dn,410 s.), T. 3 (Do-Gi, 411 s.), T. 4 (Gl-Ja, 410 s.), T. 5 – (Ją-Kr, 430 s.), T. 6 – Ks-Mn, 428 s.,T. 7 (Mo-Oś, 412 s.), T. 8 (Ot-Pr, 474 s.), T. 9 (Ps-Si, 382 s.), T. 10 (Sj-Ti, 430 s.), T. 11 (Tk-Wr, 406 s.), T. 12 (Ws-Ż. Suplement, 382 s.), T. 13 (Suplement. Słownik Taksonomiczny, 402 s.), ok. 35 tysięcy haseł z wszystkich dziedzin biologii, takich jak botanika, zoologia, systematyka, morfologia, anatomia, antropologia, ekologia, ewolucjonizm, paleontologia, fito- i zoogeografia, biofizyka, biochemia, mikrobiologia, wirusologia, fizjologia, genetyka czy biologia molekularna, ponad 2 tys. ilustr. barw. i cz.-b.; bibliografia, słownik taksonomiczny łac.-pol., opracowanie naukowe prof. Czesław Jura i prof. Halina Krzanowska, zestaw haseł dr Jacek Godula, ISBN 83-85909-53-2, Wyd. Opres, Kraków 1998-2000,
 • Wielka encyklopedia roślin ogrodowych od A do Z, t. I (1080 s.), Christopher Brickell, tłum. Ewa Bieńkowska-Mochtak, ISBN 978-83-7200-239-6, Muza, 1999,
 • Zwierzęta. Encyklopedia ilustrowana. PWN, 2005
 • Encyklopedia – biologia, t. I (624 s.), Ewa Sołtys, ISBN 978-83-7327-756-4, Wydawnictwo Greg, 2006,

Nauki ścisłe Edytuj

Informatyka, komunikacja Edytuj

Technika i przemysł Edytuj

 
Encyklopedia Nauki i Techniki wydawnictwa Prószyński i S-ka

Gospodarka, ekonomia, zarządzanie Edytuj

 • Mała encyklopedya kupiecka zawiérająca jeografią i historyą handlową, naukę o wexlach i papierach skarbowych [...] oraz zasady pięknego pisania, t. I (283 s.), L. Friedhuber de Grubental, druk S. H. Merzbach, Warszawa, 1848,
 • Encyklopedia handlowa podręczna, t. I (666 s.), wydana staraniem red. Gazety handlowej. Warszawa, wydaw. S. Czarnowskiego, 1881[11],
 • Encyklopedya handlowa, t. I (1032 s.), red. Adolf Dygasiński, wydana staraniem i nakł. Red. „Gazety Handlowej” przy współudz. „Gazety Losowań”, druk. E. Lubowskiego, Warszawa 1889-1891[11],
 • Encyklopedja handlowa Orgelbranda, t. 1-2, T. 1 (A-O, 414 s., 27 map, 1 tabl., 5 rycin), T. 2 (P-Ż, suplement, 349 s., [15] k. tabl.: il., errata), Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów, Warszawa, 1914,
 • Encyklopedia mała gospodarstwa i przemysłu dla kobiet, t.I (334 s.), wydana nakł. i staraniem redakcyi Przedświtu, Lwów, H. Altenberg, druk. E. Ostruszki, 1893–1894[11],
 • Encyklopedja towarowa: przeznaczona dla handlu, przemysłu, rękodzieła oraz inteligentnego ogółu, zawiera opis najczęściej w handlu spotykanych towarów z uwzględnieniem sposobu otrzymywania tychże w związku z ich chemicznem oraz praktycznem zastosowaniem, red. Kazimierz Malczewski, Jan Wójcik, Lwów: „Odrodzenie”, 1923,
 • Encyklopedia towarowa, T. 1-2, T. 1 (212 s.), T. 2 (515 s.), Artur Drewnowski, "Lux" Wilno 1929-1930[43][44],
 • Podręczna encyklopedia handlowa, T. 1-3, T. 1 (A – Ko, 1-546 s.), T. 2 (Kradzież – Przejęcie długu, 550 – 1108 s.), T. 3 (Przejęcie przeds. handl. – Ż, 1109 – 1566 s.), wyd. zbiorowe. Pod red. Stanisława Waschki i B. Olszewicza przy współudz. komitetu red. Franciszka Maciejewskiego, J. Hryniewieckiego, S. Kruszelnickiego, Nakł. Poznańskiej Sp. Wyd., Izba Przemysłowo Handlowa, Poznań 1931,
 • Encyklopedia podstawowych wiadomości dla kupiectwa wiejskiego, t.I, wydanie zeszyt. 1-3, red. Władysław Wierzchołek, Zrzeszenie Kupców Wiejskich, 1938,
 • Mała encyklopedia ekonomiczna, t. I (851 s.), red. Maksymilian Pohorille, Państwowe Wydawan. Ekonomiczne, 1961.
 • Mała encyklopedia rachunkowości, t. I (973 s.), red. Stanisław Skrzywan, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, 1971,
 • Mala encyklopedia ekonomiczna, t. I (1043 s.), red. Kazimierz Sekomski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974,
 • Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, t. I (346 s.), red. Tadeusz Pszczołowski, Zakład narodowy imienia Ossolińskich-Wydawnictwo, 1978,
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, Leszek Pasieczny, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, 1981,
 • Encyklopedia gospodarki materiałowej (692 s.), red. Tadeusz Wojciechowski, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, 1989.
 • Encyklopedia prawa bankowego, t. I (919 s.), Wojciech Pyzioł, ISBN 978-83-87558-95-6, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2000.
 • Ekonomia od A do Z: encyklopedia podręczna, t. I (519 s.), Sławomir Sztaba, ISBN 978-83-60501-79-5, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
 • Encyklopedia zarządzania: podstawowe kategorie i terminy, 1 tom (1203 s.), Józef Penc, ISBN 978-83-60902-01-1, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2008,

Medycyna Edytuj

 • Encyklopedya ilustrowana medycyny i higieny popularnej, według opracowana i do naszych stosunków zdrowotnych zastosowana przez J. Starkmana, t. I (756 s.), red. Paweł Bonami, nakład autora, druk. S. Orgelbranda synów, 1892[11],
 • Encyklopedia kieszonkowa lekarsko-hygieniczna. Informacye dla zdrowych i chorych, t. I (341 s.), z 2go wyd. niemiec. tłum. dr. med. Ludwik Wolberg, Warszawa, S. Lewental, 1895[11],
 • Encyklopedya rodzinna: największy i najlepszy podręcznik do pielęgnowania zdrowia, urody i szczęścia, 2 tomy: 1 tom 516 stron, 2tom 506 s., 460 ilustracji, Anna Fischer-Dueckelmann, tłum. Teresa Jaroszewska, A. Czarnowski, wyd. A.A. Paryski, 1913.
 • Encyklopedia farmaceutyczna, t. 1-10, T. 1 (A – Amonowy siarczek, 384 s.), T. 2 (Amonowy sulfoarsenian – Antyseptyk, 384 s.), T. 4 (Anthyrium – Barowy sebacynian, 384 s.), T. 5 (Barowy siarczan – Borlint, 384 s.), T. 6 (Bormann’abłona – Carbactiv, 376 s.), T. 7 – (Carbadal-chininum uricum, 384 s.), T. 8 – (Chininum urinicum-codeine, 383 s.), 1938 – T. 9 (Codeinum-cortex myricis, 380 s.), T. 10 (Cortex myricae nagi-dactylon, 384 s.), Ludwik Rządkowski, Poznań: Wydawnictwo Encyklopedii Farmaceutycznej Leon, Mikołaj, Wawrzyniec Misiak i S-ka, 1918–1939,
 • Encyklopedja życia, t 1-2, T. 1 (548 s.), 27 kol. tabl., ilustr., T. 2 (758 s.), 20 k. tabl., ilustr., Henryk Rodowski, Poznań: Księg. Sztuka, 1925,
 • Encyklopedia wiedzy seksualnej: dla lekarzy, prawników i socjologów, t. 1-4, T. 1 (A-K, 509 s.), T. 2 (L-P, 478 s.), T. 3 (P-S, 479 s.), T. 4 (S-Ż, 505 s.), oprac. przez Maxa Marcuse przy współudz. Zygmunta Freuda, red. Stanisław Higier, Wyd. Lekarskie „Eskulap”, Warszawa, 1937,
 • Nowoczesna encyklopedia zdrowia, T. 1-4, T. 1 (Zarys anatomii i fizjologii, Elementy budowy organizmów roślinnych i zwierzęcych, Budowa i czynności organizmu ludzkiego, Przemiana materii, Jak powstają choroby, 400 s., tablice), T. 2 (Rozwój historyczny rozpoznawania i leczenia chorób, Rys historyczny lecznictwa chirurgicznego, Rozpoznawanie chorób, Podstawowe zjawiska chorobowe i ich wytłumaczenie, Nowotwory, Choroby serca i naczyń krwionośnych, Odporność w chorobach zakaźnych, Choroby zakaźne, Gruźlica płuc, 397 s., tablice), T. 3 (Choroby narządu oddechowego, Choroby układu pokarmowego, Schorzenia układu moczowego, Choroby przemiany materii, Schorzenia gruczołów dokrewnych, Choroby krwi, Choroby wywołane jakościowo niedostatecznym pożywieniem, Choroby nerwowe., tablice; 395 s.), T. 4 (Choroby psychiczne, Psychonerwice, Choroby oczu, Choroby nosa, jamy ustnej, gardła, krtani i uszu, Choroby uzębienia i szczęk, Schorzenia gośćcowe i rzekomo gośćcowe, 403 s., tablice), redakcja dr. med. Adolf Rząśnicki, Wydawnictwo: Minerwa, Warszawa 1937-1939,
 • Mała encyklopedia medycyny: A-G.. H-O.. P-Ż, Tomy 1-3, t. 1 – s. 381, t. 2- 300 s., 7100 haseł: 5200 właściwych i 1900 odsyłaczy, ok. 510 ilustracji (258 fotografii oraz 250 rys.), 16 tablic kolorowych oraz 25 tabel, Państ. Wyd. Naukowe, ISBN 83-01-08835-4, Warszawa sześć wydań 1979, 1982...1988, 1989,
 • Encyklopedia dla pielęgniarek, t. I (491 s.), red. Józef Bogusz, aut. Ada Anczykowa, Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982,
 • Mała encyklopedia medycyny: A-G.. H-O.. P-Ż, Tomy 1-3, s. 381, Państ. Wyd. Naukowe, ISBN 978-83-01-06177-7, Warszawa 1990,
 • Domowa encyklopedia medyczna, s. 256, Edward Towpik, Zakład narodowy imienia Ossolińskich, ISBN 978-83-04-03680-2, Warszawa 1991,
 • Encyklopedia badań medycznych: ilustrowana encyklopedia dla pacjenta, t. I (600 s.), Leszek Kalinowski, ISBN 978-83-905369-4-1, Wyd. Oświatowe, 1996,
 • Mała encyklopedia medycyny, s. 1049, Piotr Kostrzewski, Janusz Ziółkowski, Wyd. Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-12729-9, Warszawa 1999,
 • Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa, t. I (645 s.), Halina Strzelecka, Józef Kowalski, ISBN 978-83-01-13132-6, Wyd. Naukowe PWN, 2000,
 • Encyklopedia zdrowia. PWN, 2011, T. 1-2
 • Wielka encyklopedia medyczna. Agora 2011, T. 1-23
 • Encyklopedia balneologii i medycyny fizykalnej oraz bioklimatologii, balneochemii i geologii uzdrowiskowej, t. I, 349 s., Irena Ponikowska, Wydawnictwo Aluna, Warszawa, ISBN 978-83-932504-5-5, 2015.

Rolnictwo, hodowla, rybactwo i leśnictwo Edytuj

Sport Edytuj

Encyklopedie szkolne dla dzieci i młodzieży Edytuj

 
Encyklopedya doręczna, Klementyna Tańska-Hoffmanowa, 1851

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. a b c d e f g h Gloger 1901 ↓.
 2. a b c Joanna Olkiewicz ↓.
 3. Iwanicki 1777 ↓.
 4. a b Iwanowska 1990 ↓.
 5. Krasicki 1871 ↓.
 6. Ladowski 1783 ↓.
 7. Ladowski 1804 ↓.
 8. Sołtyk 1798 ↓.
 9. Hautepierre 1806 ↓.
 10. Krauz 1830 ↓.
 11. a b c d e f g h i j k l m n o p Karol Estreicher 1906 ↓.
 12. a b c d e Karol Estreicher 1881 ↓.
 13. Grzegorczyk 1967 ↓.
 14. Urbańczyk 1991 ↓.
 15. Lam 1937 ↓.
 16. Symonides 1988 ↓.
 17. Praca zbiorowa 1974 ↓.
 18. Wyd. 2. 2001–2007.
 19. Zob. też: Encyklopedia Britannica.
 20. Encyklopedia Gazety Wyborczej – wirtualnemedia.pl, 2005-01-12.
 21. Encyklopedia powszechna, rp.pl [dostęp 2012-04-29] [zarchiwizowane z adresu 2010-01-14].
 22. Dopierała 2005 ↓.
 23. Gloger t. I 1900 ↓.
 24. Semkowicz 2011 ↓.
 25. Aleksander Brückner ↓.
 26. Literatura polska 1984 ↓.
 27. Robert von Mohl ↓.
 28. Trzeciak ↓, s. V-XIII.
 29. Fischer-Schreiber ↓.
 30. Laskowski, t.I 1931 ↓.
 31. Encyklopedia II wojny światowej, MON, Warszawa 1975.
 32. „Encyklopedia powstań śląskich”, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1982.
 33. Jankiewicz 1993 ↓.
 34. Jankiewicz 1994 ↓.
 35. Jackson Robert, „Czołgi i pojazdy bojowe Ilustrowana encyklopedia”, Vesper 2000, isbn 9788361524748.
 36. Trojanowska 1978 ↓.
 37. Mała Encyklopedia Przyrodnicza, wyd.II, PWN, Warszawa 1962.
 38. Maślankiewicz 1962 ↓.
 39. Januszajtis 1987 ↓.
 40. Flaum 1898 ↓.
 41. Brodzki 1979 ↓.
 42. a b Surowiak 1973 ↓.
 43. Drewnowski 1929 ↓.
 44. Drewnowski 1930 ↓.
 45. Mała encyklopedia sportu 1987 ↓.
 46. Lipoński 2001 ↓.
 47. Lipoński 2006 ↓.
 48. Iskra 2008 ↓.
 49. a b c d e Wandel 2017 ↓.
 50. Encyklopedia dla dzieci „Polska – moja Ojczyzna, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.

Bibliografia Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj