Polskie korporacje akademickie

Polskie korporacje akademickiekorporacje studenckie działające w Polsce lub środowiskach polskich za granicą, różniące się od ogółu europejskich korporacji nawiązaniem do tradycji filomatów i filaretów oraz polskiej tradycji niepodległościowej[1]. Cechą wyróżniającą polskie korporacje akademickie jest też specyficzna ideologia; organizacje te upatrują cel swego istnienia w służbie państwu polskiemu i narodowi polskiemu. W ich szeregi przyjmowani byli Polacy, co odróżnia je od korporacji mniejszości narodowych działających w Polsce.

Historia edytuj

Pierwsi polscy studenci zrzeszali się w korporacjach akademickich na zachodzie jeszcze w XVII wieku, dokąd polska młodzież szlachecka wyruszała kształcić się[2]. Z biegiem czasu „moda” ta została przeniesiona w rodzime strony, jednak w wyniku rozbiorów nabrało to odmiennego znaczenia. Otóż Polacy w większości przypadków studiowali na uniwersytetach zaborców, a zrzeszanie się miało charakter ochrony rodzimego języka i kultury[3]. Najstarszymi polskimi korporacjami studenckimi były Polonia założona w 1816 roku we Wrocławiu oraz bliźniacza Polonia utworzona w 1818 roku w Berlinie[4].

Duże i znaczące korporacje powstawały na gruncie tradycji Filomatów i Filaretów. W tym duchu powstał w 1828 roku w Dorpacie Konwent Polonia, który nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego w Sopocie.

W następnych latach powstawało wiele innych korporacji (np. Arkonia, Welecja, Lechicja, Lutyko-Wenedya, Sarmatia, Jagiellonia), ale największy ich rozkwit przypada na okres międzywojenny, kiedy to kształtowało się młode państwo polskie. Proces ten gwałtownie przerwała druga wojna światowa, w czasie której bardzo wielu korporantów zginęło. Do roku 1989 działalność polskich korporacji akademickich była zakazana.

Po powstaniu III Rzeczypospolitej rozpoczął się proces reaktywacji wielu przedwojennych korporacji studenckich przy czynnym udziale ich przedwojennych członków oraz tworzenia całkiem nowych stowarzyszeń[5][6].

Lista polskich korporacji akademickich edytuj

Poniższa lista zawiera polskie korporacje akademickie działające obecnie w Polsce[7], a także te, które przed wojną należały do Związku Korporacji Akademickich[1][8][9] i nie zostały reaktywowane. Są one uszeregowane zgodnie z nazwami miast, w których działają, i roku, w którym zostały założone[10].

Niereaktywowane korporacje z ZPKA edytuj

Lista ta nie zawiera korporacji niereaktywowanych, nienależących przed wojną do ZPKA[11]. Polskie korporacje akademickie lub stowarzyszenia parakorporacyjne były zrzeszone w kilku innych związkach. Były także korporacje niezrzeszone (nienależące do żadnego związku).

W liście tej uwzględniono wszystkie korporacje, które w jakikolwiek sposób były związane z Związkiem Polskich Korporacji Akademickich, w tym także te, które tylko do niego kandydowały.

Warszawa edytuj

Poznań edytuj

Kraków[12] edytuj

Lwów edytuj

W liście tej uwzględniono wszystkie niereaktywowane korporacje, które w jakikolwiek sposób były związane ze Związkiem Polskich Korporacji Akademickich.

Korporacje Chrześcijańskie we Lwowie:

Lwów w okresie międzywojennym był trzecim co do wielkości ośrodkiem akademickim w Polsce. Tutaj działał Uniwersytet Lwowski utworzony przez króla Jana Kazimierza w 1661 roku oraz, Szkoła Politechniczna (od 1921 r. Politechnika Lwowska), Akademia Weterynaryjna i Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego.

W okresie międzywojennym we Lwowie istniało czterdzieści cztery korporacje, w większości skupione wokół Uniwersytetu Lwowskiego, Politechniki (min. Scythia, Tytania, Silvania, Osnova) i Akademii Medycyny Weterynaryjnej (Lutyco-Venedya, Korpus Zawiszy Czarnego, Lutycya).
Najstarszą polską korporacją Lwowa była Lutyco-Venedya, powstała w 1921 roku, na bazie dwóch dorpackich korporacji Lutycyi (istniejącej od 1884) oraz Venedyi (1907). Organizacja skupiała studentów i absolwentów z Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie. Kolejnymi korporacjami studenckimi były K! Leopolia oraz K! Znicz powstałe w 1923 roku.

Większość korporacji należały do ZPKA tworząc Lwowskie Koło Międzykorporacyjne. W tym okresie istniało we Lwowie siedemnaście korporacji związkowych: K! Lutyco-Venedya, K! Lutycya, Leopolia (1923), K! Znicz (1924), K! Gasconia (1924), K! Scythia (1924), K! Aquitania, K! Aragonia, K! Zagończyk (1926), K! Obotritia (1927), K! Roxolania, K! Cresovia Leopoliensis, K! Tytania (1929), K! Avanguardia, K! Silvania, K! Śląsk, K! Slavia (1932). Przez krótki czas do ZPK!A należały (jako korporacje kandydujące) także dwie inne korporacje: Promethea[13], 1929 i Bellona[15], 1930. W (1939) roku było ich czternaście – trzy K! Silvania, K! Avanguardia, K! Lutyco-Venedya przestały istnieć lub jak ostatnia nie należały do związku[16].

Wilno edytuj

Lublin edytuj

Cieszyn edytuj

Polskie korporacje poza przedwojennymi granicami kraju edytuj

Gdańsk edytuj

Kowno edytuj

Wiedeń edytuj

Korporacje po roku 1989[7] edytuj

Poniższa tabela zawiera wszystkie polskie korporacje akademickie powstałe lub reaktywowane po 1989 roku. Część korporacji po udanej reaktywacji zawiesiła jednak swoją działalność. Inne utraciły prawa polskiej korporacji akademickiej na mocy ustaleń I Kongresu Polskich Korporacji Akademickich[17].

Siedziba Nazwa korporacji Data powstania Miejsce powstania
Gdańsk Z.A.G. Wisła
Lauda
1913
1928
Gdańsk
Kowno
Katowice Silesia Superior 2018
Katowice
Kraków Corolla
Arcadia
Akropolia Cracoviensis
1922
1924
2013
Kraków
Lublin Concordia (zawiesiła działalność)
Astrea Lublinensis
1922
2013
Lublin
Łódź Giedyminia Ostrogiensis 2018 Łódź
Olsztyn Jagiellonia Varmiensis (zawiesiła działalność) 2005 Olsztyn
Opole Silesia Opolensis (zawiesiła działalność) 2004 Opole
Poznań Magna Polonia
Lechia
Chrobria
Baltia
Surma
Masovia
Hermesia
Roma
1920
1920
1921
1921
1921
1924
1926
1927
Poznań
Sopot Konwent Polonia 1828 Dorpat
Szczecin Ventusia 2017 Szczecin
Toruń Kujawja
Batoria (zawiesiła działalność)
1919
1922
Bydgoszcz
Wilno
Warszawa Arkonia
Welecja
Lechicja (zawiesiła działalność)
Sarmatia
Aquilonia
Respublica
Coronia (zawiesiła działalność)

Plateria Varsoviensis (korporacja żeńska)

1879
1883
1897
1908
1915
1922
1922

2019

Ryga
Ryga
Dorpat
Petersburg
Warszawa
Warszawa
Warszawa

Warszawa

Wrocław Cresovia Leopoliensis
Slavia (zawiesiła działalność)
Magna Polonia Vratislaviensis
1926
1932
1993
Lwów
Lwów
Wrocław

Korporacje mniejszości narodowych w Polsce edytuj

W Polsce działały korporacje akademickie kilku mniejszości narodowych.

Korporacje niemieckie edytuj

Korporacje żydowskie edytuj

Korporacje żydowskie były zakładane już przed I wojną światową i swoje siedziby miały nie tylko w ośrodkach akademickich, ale również w miejscowościach o większym skupisku ludności żydowskiej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego istniało około 40 żydowskich korporacji akademickich podzielonych na trzy nurty: syjonistyczny, syjonistyczno-rewizjonistyczny oraz asymilancki. W 1930 roku korporacje te utworzyły Związek Akademickich Zrzeszeń Korporacji Syjonistycznych. W Krakowie istniała Żydowska Korporacja Akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego Emunah[18].

Przedwojenne związki korporacji edytuj

Obecnie działające związki korporacji edytuj

Inne stowarzyszenia i instytucje korporacyjne edytuj

Miejscowe Koło Międzykorporacyjne edytuj

Bibliografia edytuj

 • "Rocznik Korporacyjny 1828-1928" – ZPKA, Warszawa 1928
 • "Polskie korporacje akademickie" – cykl wydawany w latach 1992-1998 przez Stowarzyszenie Filistrów Polskich Korporacji Akademickich, w szczególności "Album Insygniów Polskich Korporacji Akademickich" autorstwa L. Ter-Oganjana
 • "Komunikaty Sprawozdawcze SFKA" – wydawane od 1992 r. komunikaty i biuletyny Stowarzyszenia Filistrów Korporacji Akademickich w Poznaniu, numery 1-37.
 • "Biuletyn Korporacyjny" – wydawany współcześnie przez ZPKA, numery od 12 do 21.
 • "Korporant Polski" – kwartalnik wydawany przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej. W każdym numerze znajduje się spis aktywnych korporacji i relacje z ich działalności.

Przypisy edytuj

 1. a b "Rocznik Korporacyjny 1828-1928" – Związek Polskich Korporacji Akademickich, Warszawa 1928
 2. Daniel Pater, Rys historyczny ruchu korporacyjnego w Polsce, “Biuletyn Korporacyjny ZPKA”, Numer Zjazdowy, 20 listopada 1999
 3. Daniel Pater, Zapomniana historia – dzieje Burschenschaftu Polonia we Wrocławiu, “Biuletyn Korporacyjny ZPKA”, Nr 1(15), styczeń-marzec 2002 s. 26
 4. Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich [online], www.archiwumkorporacyjne.pl [dostęp 2017-11-26].
 5. "Polskie korporacje akademickie" – cykl wydawany w latach 1992-1999 przez Stowarzyszenie Filistrów Polskich Korporacji Akademickich
 6. Założenia Programowe Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich (w:) Polskie Korporacje Akademickie, Biuletyn Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie, z. 10 Warszawa 1995 s. 113
 7. a b "Korporant Polski" – kwartalnik wydawany przez Towarzystwo Tradycji Akademickiej, nr 6, Warszawa 2009
 8. Zbysław Popławski, Polskie Korporacje Akademickie, z. 9 Związek Polskich Korporacji Akademickich w latach 1928-1939, Warszawa 1995
 9. Daniel Pater, "Dla Dobra Narodu, czyli o sensie istnienia ZPK!A", „Biuletyn Korporacyjny ZPK!A”, nr 1 (19), styczeń-marzec 2003 r. s. 3
 10. Polskie Korporacje Akademickie, z. 4, Album Insygniów i Hymnów Korporacyjnych, Warszawa 1994
 11. Władysław Ryng, Komentarz do deklaracji ideowej ZPK!A z 1921 roku, (w:) Polskie Korporacje Akademickie, Biuletyn wiosenny 1996 Zarządu Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie, z. 11 Warszawa 1996 s. 109
 12. Zob. też http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/krakow/
 13. a b Zbysław Popławski, Polskie Korporacje Akademickie, z. 9 Związek Polskich Korporacji Akademickich w latach 1928-1939, Warszawa 1995, s. 14
 14. Zbysław Popławski, Polskie Korporacje Akademickie, z. 9 Związek Polskich Korporacji Akademickich w latach 1928-1939, Warszawa 1995, s. 66
 15. Zbysław Popławski, Polskie Korporacje Akademickie, z. 9 Związek Polskich Korporacji Akademickich w latach 1928-1939, Warszawa 1995, s. 21
 16. Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich [online], www.archiwumkorporacyjne.pl [dostęp 2017-11-26].
 17. "Korporant Polski", nr 5, luty 2009, wyd. Towarzystwo Tradycji Akademickiej
 18. Archiwum Korporacyjne - Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich [online], www.archiwumkorporacyjne.pl [dostęp 2017-11-26].

Linki zewnętrzne edytuj