Południowe Skały

zakończenie grani Rozsutca
(Przekierowano z Poludňové skaly)

Południowe Skały (słow. Poludňové skaly) – zakończenie północnej grani Wielkiego Rozsutca w słowackiej Małej Fatrze, odchodzącej od jego niższego, północno-wschodniego wierzchołka i opadającej ku przełęczy Vrchpodžiar. Grań ta w połowie swojej długości, naprzeciwko Tanečnicy, zakręca w zachodnim kierunku tak, że Południowe Skały mają przebieg równoleżnikowy[1].

Południowe Skały widziane z Vrátnej doliny

Południowe Skały to skalista, postrzępiona grań zbudowana z wapieni. U jej podnóży znajdują się piargi i kamienne usypiska. Stoki północne opadają do Hornych dier, południowe do Kremennej doliny (odgałęzienie Novej doliny). Nad Štefanową widoczne są jako grzebień skalistych turni[2]. Są turystycznie niedostępne: zielony szlak turystyczny prowadzi jedynie od przełęczy Vrchpodžiar ich zachodnim, zalesionym zakończeniem oraz północnymi podnóżami ponad dolinami Horné diery i Tesná rizňa. Znajdują się na obszarze ochrony ścisłej, w granicach rezerwatu przyrody Rozsutec[3].

Widok z Wielkiego Rozsutca

Przypisy

edytuj
  1. Turystyczna i satelitarna mapa Słowacji. [dostęp 2012-01-10].
  2. Gargulák Jozef, Križo Vladimír i in.: Malá Fatra. Turistický sprievodca ČSSR č. 1, wyd. Šport, slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava 1984.
  3. Mała Fatra. Mapa 1:50 000. Tatráplan s.r.o.. ISBN 978-80-89349-10-4.