Pomezania

Region historyczny w Prusach

Pomezania (niem. Pomesanien, prus. *Pomedjan) – kraina historyczna oraz dawne terytorium plemienne, położone w zachodniej części Prus, istniejące do XIII wieku, które zostało później podzielone pomiędzy Prusy Górne i ziemię malborską.

Pomezania
Położenie Pomezanii
Państwa

 Polska

Stolica

Stary Dzierzgoń[a][1][2]

Pomezania na mapie Prus do w XIII w.
Lista ziem pruskich z duńskiego kodeksu Liber Census Daniae z ok. 1210-1231 r z pierwszą historyczną wzmianką o Pomezanii (przedostatnie słowo w górnym rzędzie).
Diecezja pomezańska od XIII wieku.

Etymologia Edytuj

Nazwę Pomezania wywodzi się od zrekonstruowanego pruskiego słowa *Pomedjan oznaczającego „lesisty kraj”, „kraj pod lasami”[3][4].

Położenie Edytuj

Pomezania sąsiadowała z Pogezanią, Sasinią, ziemią chełmińską oraz z Pomorzem Gdańskim. Naturalne granice regionu wyznaczały kolejno: Wisła na zachodzie, Nogat na północnym-zachodzie, jezioro Drużno na północy, Drwęca na południowym wschodzie i Osa na południu. Obecnie ziemie te leżą na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

Historia Edytuj

Pomezania należała do najmłodszych pruskich ugrupowań plemiennych. Uformowało się ono w wyniku zajęcia przez Prusów na przełomie XII i XIII w. obszarów między Osą i Wisłą a rzeką Dzierzgoń[4]. Do końca XII wieku zachodnia i południowa Pomezania była zasiedlona przez ludność słowiańską (kasztelania świecka) w rejonie grodów: Nowy Dwór, Zwiniarz, Gutowo, Łanioch, Pokrzydowo, Trzcin, Tarczyny, Grążawy i z granicą z Prusami między Nielbarkiem a Szynwałdem[5]. Ekspansja terytorialna społeczności związanych z pruskim kręgiem kulturowym przybrała na sile w XII stuleciu[6]. Zasiedlone zostały wówczas tereny znajdujące się na południe i wschód od rzeki Dzierzgoń[6][4]. W latach 1213, 1216, 1220, 1226, 1252[7] miały miejsce pruskie rejzy łupieżcze, które spowodowały upadek struktur osadniczo-terytorialnych związanych ze słowiańską strefą chełmińsko-dobrzyńską w południowej części Pojezierza Iławskiego oraz z Pomorzem Wschodnim[6]. Przypuszczalnie w trakcie tych wydarzeń zostały zniszczone przez Prusów piastowskie grody w Węgrach koło Malborka i w Podzamczu koło Kwidzyna[6]. Niewątpliwie już w drugiej połowie XII w. zasiedlone zostały obszary całego Pojezierza Iławskiego utożsamianego z historyczną ziemią pruską Pomezanią i taki obraz sytuacji osadniczej tego obszaru przedstawiają wzmianki zawarte w krzyżackich źródłach pisanych[6].

W 1 połowie XIII wieku całą Pomezanię opanowali Prusowie, wypierając zamieszkującą ją wcześniej na północy i południu tej krainy ludność słowiańską[5]. Przypuszczalnie centrum osadniczym Pomezanii był gród w Starym Dzierzgoniu[5]. Na południu Pomezanii znajdowały się ziemie: Resia, Resla, Resya lub Rezija[8] (w rejonie Prabut i jeziora Dzierzgoń), Geria, Prezla, Rudencz[9], Komor[10], Pobuz, Loypicz, Lingwar lub Lynguar, Alyem i Pasulōwō, Posolua lub Posoloua[11][3], ciągnąca się na północ być może aż do okolic Starego Pola, która była we wczesnym średniowieczu zamieszkiwany przez ludność słowiańską[4].

Pomezania to jeden z pierwszych terenów podbitych przez Zakon krzyżacki. W czasie I powstania pruskiego Pomezanowie walczyli przeciwko Zakonowi, natomiast podczas II powstania nie przyszli powstańcom z pomocą. Zachowali język i obyczaje, co umożliwiło w XVI wieku sporządzenie słownika języka pruskiego i katechizmu pruskiego („Enchiridion Pruski”). Pomezania jako pierwsza kraina pruska uległa osadnictwu niemieckiemu i polskiemu po podboju krzyżackim. Jej terytorium znalazło się w XIII wieku w obrębie Prus Górnych (niem. Oberland).

28 lipca 1243 r. na terenie Pomezanii utworzono decyzją legata papieskiego Wilhelma z Modeny diecezję pomezańską, jedną z czterech diecezji pruskich. Obejmowała ona teren większości Prus Górnych leżący między Warmią a ziemią chełmińską. Siedzibą diecezji była katedra pomezańska w Kwidzynie, a podlegała ona metropolii w Rydze. Zarówno samą diecezję, jak i dominium należące do biskupów pomezańskich również nazywano Pomezanią[12]. Dobra pomezańskie zostały zsekularyzowane w 1525 roku i włączone do okręgu górnopruskiego.

Miasta Edytuj

Do miast leżących współcześnie na terenie Pomezanii należą:

Lp. Miasto Dawna ziemia[11] Populacja Powierzchnia Województwo
1.   Kwidzyn Resia/Resla/Resya[8] 38 179 21,54 km²   pomorskie
2.   Malbork Alyem[13] 37 898 17,2 km²   pomorskie
3.   Iława Rudencz[9] 33 128 21,88 km²   warmińsko-mazurskie
4.   Sztum Alyem 9746 4,59 km²   pomorskie
5.   Prabuty Resia/Resla/Resya[8] 8710 7,29 km²   pomorskie
6.   Susz Prezla[9] 5586 6,67 km²   warmińsko-mazurskie
7.   Dzierzgoń Lingwar/Lynguar 5413 3,90 km²   pomorskie
8.   Łasin[b] Prezla[8] 3197 4,79 km²   kujawsko-pomorskie
9.   Miłomłyn Rudencz lub Geria 2449 12,38 km²   warmińsko-mazurskie
10.   Zalewo Geria[14] 2165 8,22 km²   warmińsko-mazurskie
11.   Kisielice Prezla[9] 2109 3,37 km²   warmińsko-mazurskie

Miasta zdegradowane Edytuj

Do miast Pomezanii (które jednak z różnych przyczyn utraciły status miasta) należą również:

Lp. Dawne miasto Dawna ziemia[11] Populacja Prawa miejskie Degradacja Województwo
1.   Gardeja[c] Prezla 2282 1334 r. 1945 r.   pomorskie
2.   Biskupiec Prezla 1927 1331 r. 1946 r.   warmińsko-mazurskie

Zobacz też Edytuj

Uwagi Edytuj

 1. Grodzisko pruskie, przypuszczalnie będące centrum osadniczym Pomezanii i miejscem kultu.
 2. Miasto dawniej było pograniczem pomiędzy zasięgiem słowiańskim, a pruskim. Od 2 poł. XIII wieku obszar na prawym brzegu rzeki Osy wokół miasteczka Łasin zaczął być zaliczany do ziemi chełmińskiej.
 3. Miejscowość była dawniej pograniczem pomiędzy zasięgiem słowiańskim, a pruskim.

Przypisy Edytuj

 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Instytut Archeologii i Etnografii, Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej. T. 4 (2002), Toruń, 2002 [dostęp 2019-08-21].
 2. Grodziska.eu, Grodziska i szlaki Prusów – Pomezania [dostęp 2023-02-09].
 3. a b Pomezanie. Encyklopedia Warmii i Mazur. [dostęp 2022-07-29].
 4. a b c d Pruthenia Society, Seweryn Szczepanski: Pruthenia Yearbook, vol 6: 2011. [dostęp 2019-08-29]. (ang.).
 5. a b c Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Instytut Archeologii i Etnografii, Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej. T. 4 (2002), Toruń, 2002 [dostęp 2019-08-21].
 6. a b c d e Sławomir Wadyl, WĘGRY. THE SETTLEMENT COMPLEX IN THE POMERANIAN-PRUSSIAN BORDERLAND IN THE 11TH-12TH C. // WĘGRY. ZESPÓŁ OSADNICZY NA POGRANICZU POMORSKO-PRUSKIM W XI-XII W. [dostęp 2019-08-26] (ang.).
 7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) Instytut Archeologii i Etnografii, Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej, Toruń, 1990– [dostęp 2019-08-26].
 8. a b c d Resia – Kwidzynopedia - encyklopedia e-kwidzyn, www.kwidzynopedia.pl [dostęp 2023-02-09].
 9. a b c d Granice pruskich ziem Prezla i Rudencz | Seweryn Szczepanski - Academia.edu. www.academia.edu. [dostęp 2017-11-26].
 10. Zbigniew Kobylinski, Grodziska Warmii i Mazur 1. Stan wiedzy i perspektywy badawcze [dostęp 2023-02-09].
 11. a b c Max Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej – Podział plemion pruskich w XIII w., wg. Max Toeppena (mapa), Olsztyn 1995.
 12. Jan Wiśniewski, Elekcje biskupów pomezańskich w średniowieczu, Olsztyn, Studia Warmińskie XXXVIII (2001), s. 97-116
 13. Miejscowości Suwalszczyzny i ziem przyległych - Pomezania, Jamiński Zespół Indeksacyjny [dostęp 2023-02-09] (pol.).
 14. Pomezania | Grodziska i szlaki Prusów | Urowo, gmina Zalewo, grodziska.eu [dostęp 2023-02-09].

Linki zewnętrzne Edytuj