Pomniki i miejsca pamięci narodowej w Kołobrzegu

Pomnik Zaślubin Polski z Morzem
Pomnik Józefa Piłsudskiego
Pomnik Marcina Dunina, prymasa Polski
Kołobrzeg, Pomnik Sanitariuszki
Pomnik Zaślubin Polski z Morzem
akt zaślubin był symbolem dostępu do morza, a dokonał go żołnierz – kapral Franciszek Niewidziajło, pomnik na pamiątkę tego faktu stoi w nieco innym miejscu.
Pomnik Sanitariuszki
odsłonięty w 1980 r., przedstawia klęczącą dziewczynę ubraną w żołnierski mundur, z przewieszoną przez ramię torbą, na której widnieje krzyż, sanitariuszka udziela pomocy rannemu żołnierzowi, wzniesiony został na cześć wszystkich sanitariuszek poległych podczas II wojny światowej.
Pomnik walk o Kołobrzeg
w parku naprzeciw poczty głównej 18 marca 1948 r. osadzono piastowskiego orła oraz dokonano odsłonięcia pomnika z napisem: Żołnierzom poległym w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu w marcu 1945 roku.
Pomnik Arcybiskupa Marcina Dunina
znajduje się na ul. Armii Krajowej przy bazylice, wykonał go Zygmunt Wujek, rzeźbiarz koszaliński, pomnik ukazuje Arcybiskupa w stroju liturgicznym, spoglądającego na mieszkańców miasta i turystów z dwumetrowego cokołu.
Rzeźba Macierzyństwo
znajduje się wśród drzew obok Zakładu Przyrodoleczniczego nr 1, naprzeciwko sanatorium Jantar Spa. Autorką jest rzeźbiarka Alina Ślesińska.
Pomnik podporucznika Edmunda Łopuskiego
upamiętniający miejsce jego śmierci, odsłonięty 3 czerwca 1972 r.
Lapidarium niemieckie
powstałe z ocalałych płyt nagrobnych z Parku im. Jedności Narodowych (dawny cmentarz ewangelicki), teraz jest miejscem pamięci i refleksji o dawnych niemieckich mieszkańcach miasta, położone jest na terenie parku przy ul. Zdrojowej.
Lapidarium żydowskie
powstało 24 października 2000 roku według projektu Zygmunta Wujka – w parku nadmorskim przy zbiegu ulic Zdrojowej i Mickiewicza na terenie cmentarza dawnego cmentarza żydowskiego.
Tablica u podnóża Latarni Morskiej
upamiętniająca rybaków, którzy nie wrócili z morza.
Tablice poświęcone żołnierzom –
W miejscach, gdzie toczyły się ciężkie walki w marcu 1945 r., umieszczono tablice poświęcone żołnierzom I Armii Wojska Polskiego:
  • ściana dworca PKP;
  • mur okalający byłe koszary przy ul. Artyleryjskiej;
  • w miejscu gdzie stał kościół św. Jerzego;
  • budynek byłej fabryki farmaceutycznej na ul. Kasprowicza;
  • mur otaczający byłą gazownię na ul. Koszalińskiej (9 Zaodrzański Pułk Piechoty).
Tablice w bazylice konkatedralnej
  • na zewnątrz: tablica upamiętniająca miejsce protestów w latach osiemdziesiątych przeciwko stanowi wojennemu;
  • tablica upamiętniająca obchody 975-lecia powołania biskupstwa w Kołobrzegu;
  • tablica upamiętniająca 25 rocznicę powstania NSZZ "Solidarność" – autor rzeźbiarz Romuald Wiśniewski;
  • tablica upamiętniająca żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, uczestników walk o Kołobrzeg wewnątrz kościoła;
  • tablice poświęcone żołnierzom Armii Krajowej, Sybirakom i inne wewnątrz bazyliki.
Pomnik Tysiąclecia
odsłonięty w roku 2000, autorstwa Wiktora Szostało, wykonany w Saint Louis. Stylizowany rozdarty krzyż będący alegorią stosunków polsko-niemieckich na przestrzeni tysiąca lat. Obok postacie Bolesława Chrobrego i Ottona III. U szczytu osobne części krzyża łączą się pod gołębiem pokoju. W postument wmurowana tablica z nazwiskami sponsorów, autorstwa rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. W nowej formie: z figurą Jana Pawła II po lewej i Benedykta XVI po prawej został odsłonięty i poświęcony 29 czerwca 2008.
Pomnik Kołobrzeskim Żeglarzom na Wiecznej Wachcie
w porcie jachtowym – autorstwa rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego.
Tablica Marynarzom Okrętów Pogranicza i Straży Granicznej
Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza – autor: rzeźbiarz Romuald Wiśniewski.
Pomnik Józefa Piłsudskiego
przy ulicy Sybiraków, projekt pomnika Ryszard Gryczko, wykonanie modelu gipsowego Romuald Grodzki, odlew z brązu rzeźbiarz Romuald Wiśniewski.
Tablica upamiętniająca Pierwszych Mieszkańców Kołobrzegu
ratusz – autor rzeźbiarz Romuald Wiśniewski.
Pomnik kmdr. Stanisława Mieszkowskiego
u podnóża Latarni Morskiej – odsłonięty w roku 2007 z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej – Oddział Kołobrzeski. Autor pomnika i wykonawca odlewu – rzeźbiarz Romuald Wiśniewski.
Pomnik Bohaterskim Żołnierzom Armii Radzieckiej Poległym w Walce o Wyzwolenie Kołobrzegu
pomnik projektu Melchiora Zapolnika – ma przypominać dwa rozwinięte sztandary, stoi od 1970 roku obok budowanego dziś Regionalnego Centrum Kultury. Został ustawiony w miejscu pamiątkowego obelisku, który swoim poległym żołnierzom postawili Rosjanie w 1945 roku. Obecnie trwają prace nad przeniesieniem pomnika na cmentarz wojenny.
Pomnik Augusta Hlonda
Tablica upamiętniająca pierwszych mieszkańców, którzy po zakończeniu II wojny światowej przybyli do miasta nad Parsętą aby budować przyszłość polskiego Kołobrzegu
tablica z 18 marca 2007
Tablica w hołdzie inwalidom wojennym
Tablica Posła RP. Sebastiana Karpiniuka na ścianie wejściowej stadionu
autor rzeźbiarz Romuald Wiśniewski.
Pomnik Pamięci Pomordowanych Polaków W Nazistowskich Niemieckich Obozach Koncentracyjnych
Cmentarz Komunalny w Kołobrzegu – autorem pracy jest rzeźbiarz Romuald Wiśniewski.
Pomnik rybaka i rybaczki
odsłonięty 28 listopada 2013 w Porcie Rybackim. Rzeźbę zaprojektował i wykonał artysta Romuald Wiśniewski.
Pomnik Turystki
pomnik postawiono w Parku Nadmorskim 30 sierpnia 2017, autorem projektu jest rosyjski artysta Sergi Zubarev (Sergiej Zubariew). Wykonana z brązu rzeźba przedstawia postać dziewczyny z plecakiem i walizką robiącą sobie zdjęcie (tzw. selfie) na tle kołobrzeskiego krajobrazu.