Pomniki przyrody w powiecie warszawskim zachodnim

Pomniki przyrody w powiecie warszawskim zachodnim

Gmina Ożarów MazowieckiEdytuj

Pomniki przyrodyEdytuj

Parki dworskieEdytuj

Pozostałości po dawnych parkach dworskich znaleźć można na terenie Ożarowa i gminy. Są one głównymi skupiskami zieleni i ostoją zwierzyny. Należą do nich parki:

  • Ożarów – Ołtarzew i park przy ul. Poniatowskiego
  • gminnne – Pilaszków, Macierzysz, Bronisze, Duchnice, Gołaszew, Płochocin, Pogroszew Kolonia, Umiastów, Krączki, Strzykuły, Wolica, Święcice.

RezerwatyEdytuj

Rezerwat "Wolica"(od 1984 r.) jest rezerwatem typu leśnego (pow. 50,39 ha.) Jest jedynym zachowanym na obszarze terenów rolnych i osiedli fragmentem naturalnej przyrody. Wiek drzewostanu to 50-70 lat, pojedyncze drzewa mają do 100 lat. Wśród drzewostanu przeważa wiąz, dąb, olsza i jesion. W podroście przeważa czeremcha, wiąz szypułkowy, wierzba krucha, olsza czarna, dąb szypułkowy. Rezerwat należy do typu łęgów jesionowo – wiązowych z fragmentem bogatych grądów niskich[1].

Gmina BłonieEdytuj

Pomniki przyrodyEdytuj

nr ew. gminy typ pomnika lokalizacja
603[2] Kasztanowiec zwyczajny Błonie, ul. Poselska 5
604 Wiąz szypułkowy Błonie, ul. Okrzei 3
602 2 dęby szypułkowe Błonie, ul. Narutowicza 4
605 Iglicznia trójcierniowa Błonie, ul. Okrzei 3
801 Topola biała Błonie, Cmentarz katolicki Parafii św. Trójcy
463 Jesion wyniosły Bieniewo-Parcela, park nad stawem
305 75 lip drobnolistnych, 27 jesionów wyniosłych tworzących aleję Bramki Ludne, park zabytkowy
847 2 olchy czarne, lipa drobnolistna Cholewy, przy drodze Cholewy – Nowy Łuszczewek
306 2 wiązy szypułkowe Bramki Ludne, park zabytkowy
848 2 wiązy szypułkowe, jesion wyniosły Cholewy, park wiejski
800 Topola biała Łaźniew, przy drodze w pobliżu kościoła
720 Dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy Piorunów
755 6 dębów szypułkowych, 6 lip drobnolistnych, 2 topole białe, 2 graby zwyczajne, świerk pospolity, Modrzew polski Pass, park zabytkowy
651 Modrzew europejski Rochaliki, park zabytkowy
802 Wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, lipa drobnolistna Radzików, park zabytkowy
652 Lipa drobnolistna Wawrzyszew, we wsi przy drodze

Gmina ŁomiankiEdytuj

Pomniki przyrodyEdytuj

nr ew. gminy lokalizacja typ pomnika
1025 Aleja Lip aleja 43 lip drobnolistnych
1026 Łomianki, ul.Dolna 10 (posesja prywatna) 1 dab szypułkowy
1027 Dąbrowa, działka rolna w rejonie ul. Zachodniej i ul.Sierakowskiej 1 dąb szypułkowy
1028 ul. Partyzantów - odcinek od ul. Konwaliowej do ul. Kwiatowej aleja 27 dębów szypułkowych
1029 Łomianki, ul.Wesoła 8 (posesja prywatna) 1 dąb szy pułkowy
1030 teren zalewowy pomiędzy wałem przeciwpowodziowym i Wisłą 16 topoli czarnych, 2 topole kanadyjskie
1031 Łomianki Dolne w rejonie jez. Fabrycznego 1 topola kanadyjska

Gmina Stare BabiceEdytuj

Pomniki przyrodyEdytuj

lp nr Kons. Przyr. miejscowość Gatunek obwód wysokość lokalizacja
1 799[3] Stare Babice Lipa drobnolistna 3,75 19 na cmentarzu kościelnym, przy kościele
2 678 Zielonki Jesion wyniosły, wiek 100 – 120 lat 3,7 27 Park zabytkowy, część południowa parku wiejskiego oddzielona pasem upraw o szerokości około 80 m.
3 725 Zielonki Dąb szypułkowy 3,2 21 Park zabytkowy
4 564 Mariew Mały Lipa drobnolistna 3,5 16 Kampinoski Park Narodowy, przy drodze Budy-Zaborów Leś.(do leśniczówki) Buda nr.151
5 594 Mariew Mały Lipa drobnolistna 1,1-1,6 (4 pnie) 16 Kampinoski Park Narodowy przy drodze Budy-Zaborów Leś.(do leśniczówki) Buda nr.151
6 205 Zaborów Leśny Lipa drobnolistna 3,9 26 Kampinoski Park Narodowy oddz.269 obok leśniczówki, przy drodze
7 206 Zaborów Leśny 3 dęby szypułkowe 3,0-3,6 20-28 j.w. w pobliżu drogi
8 567 Zaborów Leśny Jesion wyniosły 2,8 17 j.w. przy drodze wiejskiej, Buda nr 11
9 1039 Lipków odw. leś. Lipa drobnolistna 3,37 18 na terenie leśniczówki, Koczargi Stare 47
10 1229 Zaborów Leśny-Buda Lipa drobnolistna 3,28 25 Kampinoski Park Narodowy, oddz.268i,w lasku na zach. od leśniczówki
11 1230 Zaborów Leśny-Buda Dąb szypułkowy 3,30 24 Kampinoski Park Narodowy, oddz.269 f,od strony pół.-wsch. leśn.
12 Janów Dąb szypułkowy 270 cm 21 m ul.Andersa 73, działka rekreacyjna, zachodnia granica działki

Parki dworskie i ogrody zabytkoweEdytuj

1. Lipków (Nr. rej. 135 1057/48) – Park dworski krajobrazowy z XVIII w. o powierzchni 11,6 ha. Dwór murowany z końca XVIII w. w stylu barokowo-klasycystycznym.

2. Lipków (Nr. rej. 136 1058/375) – drzewostan otaczający kościół.

3. Zielonki (Nr. rej. 137 1124/501) – Park dworski geometryczny z częścią krajobrazową z połowy XVIII w. powierzchnia 8,32 ha., w tym 1,32 ha. wód. Dwór, fragmenty dawnych alei tworzących układ geometryczny oraz drzewostan wokół dworu. W parku grupy czarnych sosen i świerków zwykłych. Od wschodu i północy na granicy parku aleje grabowa i lipowo – grabowa (wiek ok. 150-200 lat).

Gmina IzabelinEdytuj

Wybrane pomniki przyrodyEdytuj

  • Laski – Brzoza czarna, obw. 90 cm, wys. 16 m, w zadrzewieniu drogi Warszawa – Truskaw, strona południowa obok cmentarza Poległych w 1939 r.

Parki podworskie[4]Edytuj

lp. gmina miejscowość powierznia
1 Błonie Bieniewo-Parcela 4,0 ha
1 Błonie Bramki 20,38 ha
2 Błonie Faszczyce 7,0 ha
3 Błonie Łaźniew 5,0 ha
5 Błonie Łuszczewek Nowy 2,4 ha
6 Błonie Pass 15,0 ha
7 Błonie Piorunów 3,5 ha
8 Błonie Rochaliki 1,0 ha
9 Błonie Radzików 4,0 ha
10 Błonie Cholewy 2,5 ha
11 Kampinos Kampinos 1,26 ha
12 Kampinos Łazy 4,37
13 Kampinos Szczytno 9,70
14 Kampinos Strzyżew 1,10
15 Leszno Zaborów 9,6 ha
16 Leszno Leszno 6,86 ha
17 Leszno Rochale Wielkie 6,71 ha
18 Leszno Zaborówek 4,28 ha
19 Leszno Gawartowa Wola 1,9 ha
20 Leszno Wilkowa Wieś 1,64 ha
21 Ożarów Mazowiecki Bronisze 2,4 ha
22 Ożarów Mazowiecki Duchnice 2,7 ha
23 Ożarów Mazowiecki Gołaszew 9,5 ha
24 Ożarów Mazowiecki Macierzysz 6 ha
25 Ożarów Mazowiecki Ołtarzew 15 ha
26 Ożarów Mazowiecki Ożarów Mazowiecki 2,4 ha
27 Ożarów Mazowiecki Pilaszków 6,0 ha
28 Ożarów Mazowiecki Płochocin 5,5 ha
29 Ożarów Mazowiecki Święcice 2,5 ha
30 Ożarów Mazowiecki Umiastów 5,3 ha
31 Ożarów Mazowiecki Wolica 5,8 ha
32 Stare Babice Lipków 11,6 ha
33 Stare Babice Zielonki 8,32 ha

PrzypisyEdytuj