Pomoc:Łączenie historii stron

Tak wyglądała górna część historii edycji artykułu Kryminalistyka przed integracją, nasza strona C z niniejszego poradnika.
A tak górna część historii edycji artykułu Pionierzy kryminalistyki, nasza strona A.
Tak wyglądała górna część historii edycji artykułu Kryminalistyka tuż po integracji. Zwróć uwagę, że wersja artykułu Pionierzy kryminalistyki z 2 maja 2012 wskoczyła między dwie wersje artykułu Kryminalistyka z 24 stycznia i 23 maja 2012.
Proces łączenia historii dwóch stron (z użyciem strony specjalnej)
Proces łączenia historii dwóch stron (metodą kasowania i odtwarzania wersji)
Dla ekspertów Te informacje dotyczą administratorów.

Łączenie historii stron – przeniesienie wszystkich wersji integrowanych stron w wybrane miejsce i doprowadzenie do tego, by w tym miejscu pokazywały się chronologicznie, bez względu na pochodzenie sprzed łączenia.

Łączenie historii stron, czyli integracja na twardo

edytuj

Łączenie historii stron wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy strona po integracji zawiera treści podlegające prawom autorskim z obu łączonych stron.

Łączenie historii przez stronę specjalną „Połącz historie”

edytuj

Najprostsze przypadki łączenia historii można wykonać z użyciem strony specjalnej Połącz historie. Pozwala ona przenieść wybraną liczbę najstarszych wersji ze strony źródłowej do strony docelowej, pod warunkiem, że każda z przenoszonych wersji jest starsza niż pierwsza wersja strony docelowej. Poniżej znajduje się opis postępowania w bardziej złożonych sytuacjach scalania historii zmian.

Łączenie historii metodą kasowania i odtwarzania wersji

edytuj
A. Z utworzeniem dodatkowej strony

W tym przykładzie z dwóch stron A i B tworzona jest docelowa strona C:

 1. Przenosimy integrowane strony (A, następnie B). Jako tytuł podajemy nazwę strony, która ma zawierać połączoną historię (C). Możemy przenieść także stronę dyskusji i podstrony oraz zostawić przekierowanie pod starym tytułem. Klikamy Przenieś stronę.
 2. Wyświetli się jeszcze raz strona przenoszenia, tym razem z adnotacją Przeniesienie wymaga usunięcia innej strony. Zaznaczamy to, co wcześniej oraz Tak, usuń stronę i klikamy Usuń i przenieś. Przenieśliśmy zatem stronę A wraz z jej historią edycji, jednocześnie (tymczasowo) usuwając stronę C i jej historię edycji. Następnie przenieśliśmy stronę B z jej historią edycji, jednocześnie (tymczasowo) usuwając ostatnią wersję strony A (znajdującą się już pod przeniesioną nazwą C) i jej historię edycji.
 3. Strony A i B są przekierowaniami lub czerwonymi linkami, zależnie od tego, czy zostawiliśmy przekierowania. Pod nazwą C widnieje teraz historia strony B. Historyczne wersje stron A i C znajdują się w historii edycji strony C, z tym że są usunięte.
 4. Usuwamy stronę C, następnie przywracamy jej wszystkie wersje (oprócz ostatnich: [Twój nick] przeniósł stronę A do C oraz [Twój nick] przeniósł stronę B do C). Oczywiście nie przywracamy też wersji usuniętych przed rozpoczęciem integracji, np. na podstawie Wikipedia:Usuwanie wersji.
 5. Otrzymujemy połączoną historię stron A, B i C, która wyświetla edycje dokonane zarówno przed, jak i po przeniesieniu stron.
B. Bezpośrednio do jednej ze stron

W tym przykładzie łączona jest historia stron A i B, przy czym docelową stroną jest B, do której przenoszona jest historia strony A:

 1. Przenosimy stronę A do strony B.
 2. Wyświetli się strona przenoszenia z adnotacją Przeniesienie wymaga usunięcia innej strony. Zaznaczamy to, co wcześniej oraz Tak, usuń stronę i klikamy Usuń i przenieś. Przenieśliśmy zatem stronę A wraz z jej historią edycji, jednocześnie (tymczasowo) usuwając stronę B i jej historię edycji.
 3. Usuwamy stronę B, następnie przywracamy jej wszystkie wersje (oprócz ostatniej: [Twój nick] przeniósł stronę A do B. Oczywiście nie przywracamy też wersji usuniętych przed rozpoczęciem integracji, np. na podstawie Wikipedia:Usuwanie wersji.
 4. Otrzymujemy połączoną historię stron A i B, która wyświetla edycje dokonane zarówno przed, jak i po przeniesieniu stron.

Trudność w śledzeniu zmian

edytuj

Jeśli edycje integrowanych stron przeplatały się ze sobą w czasie (edycja jednej strony nastąpiła między edycjami innej strony), ich połączona historia zawiera wersje w przeplatanym porządku, co utrudnia śledzenie zmian: oto przykład.

Kwestia nieodwracalności

edytuj

Łączenie historii może być łatwo odwrócone tylko wtedy, gdy wykonano je z użyciem strony Specjalna:Połącz historie. Wtedy, przy odpowiednim wpisie w rejestrze scaleń wystarczy nacisnąć link (rozdziel).

Jeśli wszystkie (lub wszystkie prócz jednej) integrowane strony miały niewiele wersji, możemy przywrócić je wszystkie do stanu sprzed integracji. W tym celu usuwamy stronę C, przywracamy wyłącznie edycje strony A i przenosimy pod nazwę A. Następnie przywracamy wyłącznie edycje strony B i przenosimy pod nazwę B. Na końcu przywracamy wszystkie edycje strony C.

Jednak w przypadkach, kiedy historie edycji przynajmniej dwóch zintegrowanych stron były długie, przywracanie do stanu sprzed integracji oznaczałoby porównywanie dziesiątek, setek czy nawet tysięcy wersji stron. Sytuację najczęściej utrudnia fakt, że edycje integrowanych stron przeplatały się ze sobą w czasie.

Integracja kopiuj-wklej

edytuj

Jeśli zamiast przekształcenia artykułu A w przekierowanie lub czerwony link skopiowano i wklejono zawartość strony A pod nowy tytuł D, nie usuwając tekstu strony A, historia zmian została rozdzielona na dwa hasła: wersje sprzed skopiowania pozostały na starym miejscu i strona A może być edytowana niezależnie od strony D. W takim wypadku można dokonać łączenia historii edycji obu stron.

Osobnym problemem jest to, że jeśli osoba kopiująco-wklejająca nie była jedynym autorem strony A, mogła naruszyć prawa innych autorów. Odbyłoby się to w przypadku, kiedy w opisie zmian nie podałaby strony, z której wklejany tekst pochodzi. Wtedy administrator powinien podjąć decyzję: czy zintegrować historię stron, czy przywrócić je do wersji sprzed naruszenia praw autorskich.

Integracja na miękko

edytuj

Jeśli stara strona może pozostać w formie przekierowania lub strony ujednoznaczniającej, nie ma potrzeby wykonywania integracji historii. Proces integracji powinien wyglądać następująco:

 1. Ze strony likwidowanej kasuje się treść i przekształca ją w przekierowanie lub stronę ujednoznaczniającą. Strona pozostaje ze swoją historią. W opisie edycji należy podać np. „Integracja, treść przeniesiona do strony [[Inna strona]]”
 2. Do docelowej strony wkleja się treść ze strony likwidowanej (odpowiednio ją dostosowując do istniejącego tekstu). W opisie edycji należy podać np. „Integracja, treść skopiowana ze strony [[Stara strona]]”
 3. Na górze strony dyskusji docelowej strony wstawić odpowiednio wypełniony szablon informacyjny {{Zintegrowany}} (przykład) lub równoważną informację (przykład).