Czy wiesz, do czego służą te wszystkie linki znajdujące się wokół treści każdej strony w Wikipedii? Na tej stronie wyjaśniamy funkcje poszczególnych linków i pokazujemy, jak ich używać.

Ogólny schemat strony Wikipedii

 
Rys. 1: Przykładowa strona w Wikipedii.

Interfejs Wikipedii dzieli się na trzy główne obszary, które na Rys. 1 oznaczone są literkami [C], [E] i [F] (literką D oznaczona jest część strefy E). Ponadto, u góry dostępne są elementy nawigacyjne, podpisane [A] i [B]. Kolejne z nich to to odpowiednio:

 • [A] przycisk „hamburger” – pozwala wywołać główne menu Wikipedii, zawierające linki nawigacyjne do najważniejszych stron;
 • [B] menu użytkownika – tutaj znajduje się link do strony osobistej aktualnie zalogowanej osoby, a także innych stron powiązanych z użytkownikiem – część z nich ukryta jest w menu, wywoływanym przyciskiem z ikoną człowieka;
 • [C] spis treści – panel jest przypięty na stałe w tym miejscu i widoczny również po przewinięciu strony w dół; pozwala na szybkie zorientowanie się w strukturze artykułu oraz łatwy przeskok między sekcjami;
 • [D] i [E] – główna część strony:
  • [D] nagłówek artykułu – zawieraja jego tytuł, ale także linki do powiązanych stron (dyskusji, historii zmian), opcję edycji, przejścia do innej wersji językowej artykułu, a także inne narzędzia schowane pod przyciskiem „Narzędzia”;
  • [E] właściwa treść strony – nie jest przedmiotem tej strony pomocy;
 • [F] stopka – u dołu strony, zawiera ogólne informacje dotyczące strony i Wikipedii (informacje prawne).

Dodatkowo, w prawym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk (oznaczony jako [G]), służący do wyłączania i włączania ograniczonej szerokości szpalty treści artykułu. Ten przycisk nie zmienia położenia przy przewijaniu strony i zawsze jest dostępny w tym samym miejscu[a].

[A] Menu główne

 
Menu główne, wywoływane przyciskiem z trzema kreskami.

Główne menu to element Wikipedii, który może być widoczny na stałe lub pokazywany na życzenie użytkownika po naciśnięciu przycisku „hamburger” (który we wstępie oznaczono literą [A]). To menu zawiera linki do najważniejszych stron na Wikipedii, takich jak Ostatnie zmiany czy FAQ. Jego zawartość pokazano na obok. Aby wyświetlać menu zawsze, nie tylko po kliknięciu przycisku obok logo, należy wybrać opcję [przypnij] w nagłówku menu. Spowoduje to, że będzie się ono wyświetlało zawsze z lewej strony artykułu, nad spisem treści.

Menu składa się z trzech sekcji, położonych jedna pod drugą. Każda sekcja i każdy link opisują same siebie w dość intuicyjny sposób, jednak poniżej znajduje się dokładny opis poszczególnych opcji:

 1. Część pierwsza to 5 linków nawigacyjnych:
  1. Strona główna – odnośnik do strony głównej Wikipedii (w innych wersjach językowych jest on także umieszczony w tym samym miejscu), która prezentuje m.in. najnowsze strony, wyróżnione artykuły i obrazki oraz bieżące wydarzenia i rocznice;
  2. Losuj artykuł – odnośnik, który przenosi czytelnika do losowo wybranego spośród 1 615 819 artykułów;
  3. Kategorie artykułów – główne kategorie artykułów w Wikipedii, ułożone w formie portalu; pomaga przy przeszukiwaniu zasobów z konkretnej dziedziny (więcej o kategoriach w Wikipedii można przeczytać tutaj);
  4. Najlepsze artykuły – prezentacja najlepiej napisanych artykułów polskojęzycznej Wikipedii;
  5. Częste pytania (FAQ) – zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Wikipedii;
  6. Przełącz na stary widok – pozwala na szybkie przejście do preferencji i ustawienie starszej skórki (sprzed zmiany w 2023 roku).
 2. Dla czytelników”:
  1. O Wikipedii – najważniejsze informacje o samej Wikipedii, w formie luźniejszej niż encyklopedyczny artykuł;
  2. Zgłoś błąd – formularz, dzięki któremu czytelnik może zgłosić błąd znaleziony w artykule, czy na stronie pliku multimedialnego, jeśli np. nie potrafi poprawić go samemu, czy też ma pewne wątpliwości co do znalezionej w Wikipedii treści; zgłoszenie pojawi się na stronie: Wikipedia:Zgłoś błąd w artykule;
  3. Kontakt – kontakt z wikipedystami;
  4. Wspomóż Wikipedię – treści zachęcające do wsparcia finansowego Wikipedii.
 3. Dla wikipedystów”:
  1. Pierwsze kroki – strona pomocy, służąca jako miejsce, z którego można przejść do innych stron pomocy (i zacząć edytować);
  2. Portal wikipedystów – strona typu „kokpit”, na której widać np. najnowsze wpisy z tablicy ogłoszeń czy kawiarenki, zawiera również odnośniki do innych ważnych stron;
  3. Ogłoszenia – tablica z ogłoszeniami dotyczącymi tego, co się dzieje w Wikipedii;
  4. Zasady – opis zasad, przydatny dla każdej osoby redagującej Wikipedię;
  5. Pomoc – spis treści najbardziej potrzebnych stron pomocy dotyczących edytowania;
  6. Ostatnie zmiany – ostatnie zmiany dokonane w Wikipedii (szerszy opis: Pomoc:Ostatnie zmiany);

[B] Menu użytkownika

 
Menu użytkownika, wraz z częścią rozwijaną.

Menu użytkownika daje dostęp do stron osobistych. Przyciski są ułożone w taki sposób, że część z nich jest widoczna zawsze, a pozostałe znajdują się w rozwijanym menu, które pokazuje się po kliknięciu ikony człowieka.

 1. Widoczne zawsze:
  1. Link z Twoją nazwą użytkownika – pozwala na przejście do Twojej strony osobistej;
  2.   – po kliknięciu pokazuje się panel z powiadomieniami (np. o wiadomościach na Twojej stronie dyskusji czy o wzmiankach o Tobie);
  3.   – analogicznie jak powyższa, ale tutaj znajdują się komunikaty mniej istotne, np. podziękowania za edycje i odpowiedzi w śledzonych wątkach;
  4.   – prowadzi do listy stron obserwowanych przez Ciebie;
  5.   – rozwija menu, o którym poniżej.
 2. W rozwijanym menu:
  1. Dyskusja – link do Twojej strony dyskusji;
  2. Brudnopis – prowadzi do Twojego brudnopisu;
  3. Preferencje – strona, gdzie możesz skonfigurować wygląd i działanie Wikipedii według swoich upodobań;
  4. Funkcje eksperymentalne – znajduje się tam lista składników oprogramowania, które są nadal rozwijane, i można je włączyć lub wyłączyć;
  5. Edycje – prowadzi do listy Twoich edycji, które do tej pory wykonałeś(-aś) w polskojęzycznej Wikipedii.
  6. Wyloguj – wylogowuje Cię.

Osoby, które nie są zalogowane, widzą w tej części strony linki „Utwórz konto” i „Zaloguj się”, a także (ukryte w menu): „Edycje” i „Dyskusja”.

[C] Spis treści

 
Spis treści, jaki można zaobserwować w artykule Wikipedia. Rozwinięto jedną z sekcji.

Spis treści pokazywany jest z lewej strony artykułu. Utrzymywany jest w tym miejscu również po przewinięciu strony w dół. Można go schować, korzystając z przycisku [ukryj] w nagłówku spisu. Będzie on wtedy dostępny po naciśnięciu przycisku z ikoną  , który znajdzie się na lewo od tytułu strony.

Sekcja, w której aktualnie się znajdujesz, jest oznaczona pogrubioną czcionką w spisie treści. Oznaczenie to podąża za przewijaniem strony.

[D] i [E] Główna część strony

Główna część strony zawiera elementy interfejsu ściśle związane z aktualnie czytanym artykułem. Oprócz właściwej treści umieszczono tam linki, pozwalające na przechodzenie do stron powiązanych oraz na wykonywanie podstawowych operacji na stronie. Ponadto, w nagłówku dostępny jest też przełącznik języków, dzięki któremu można przejść do wersji danego artykułu w innym języku.

[D] Nagłówek

 
Nagłówek artykułu na stronie Wikipedia.

Ponad właściwą treścią strony można zaobserwować do sześciu elementów:

 • [1] tytuł strony oraz link [edytuj], który otwiera edycję kodu źródłowego sekcji początkowej;
 • [2] przełącznik języków – zawiera informacje o tym, w ilu językach jest dostępny artykuł lub zaprasza do dodania nowych, jeśli strona nie istnieje w żadnym języku obcym; po kliknięciu rozwija się przeszukiwalna lista interwiki;
 • [3] link do dyskusji – pozwala na przechodzenie między stroną, a przypisaną do niej stroną dyskusji; kolor czerwony którejkolwiek z tych zakładek oznacza, że dana strona nie istnieje i można ją utworzyć (np. nikt nie rozpoczął dyskusji na temat hasła);
 • [4] akcje – pozwalają na przejście do edycji lub historii hasła, znajduje się tam też opcja dodania strony do obserwowanych:
  • Zakładka „Czytaj” jest domyślnie zaznaczona tuż po wejściu na daną stronę, pokazuje treść danej strony. Niektóre artykuły mogą mieć też zakładkę „Oczekuje na przejrzenie”, która pozwala wyświetlić najnowszy, lecz niezatwierdzony jeszcze przez redaktora tekst strony;
  • Edytuj” oraz „Edytuj kod źródłowy” – kliknięcie dowolnej z tych zakładek pozwala edytować treść danej strony (pierwsza z nich uruchamia edytor wizualny, druga – kodu źródłowego). Jeśli dana strona nie może być przez Ciebie edytowana, pojawi się tutaj napis „Tekst źródłowy”, który oznacza, że jedyne co możesz to podejrzeć źródło strony;
  • Na stronach dyskusji dostępna jest zakładka „Dodaj temat”, która pozwala rozpocząć nowy wątek bez potrzeby otwierania całej strony w trybie edycji;
  • Historia i autorzy” – kliknięcie spowoduje wyświetlenie historii edycji danej strony (Pomoc dot. historii strony) oraz statystyki jej oglądalności;
  • Kliknięcie na symbol   powoduje dodanie bieżącej strony do obserwowanych. Jeśli obserwujesz bieżącą stronę, gwiazdka będzie wypełniona:   lub w połowie wypełniona:   (jeśli strona jest obserwowana tymczasowo).
 • [5] przycisk „Narzędzia” – służy do rozwinięcia menu z narzędziami strony, gdzie dostępna jest między innymi opcja przenoszenia strony (więcej informacji o narzędziach poniżej); przycisk nie wyświetla się, jeśli menu narzędzi zostało przypięte do prawej strony ekranu;
 • [6] ikony stanu – w tym miejscu mogą się wyświetlić ikony, symbolizujące rodzaj wyróżnienia, które przyznano stronie, ale też informacje o jej poziomie zabezpieczenia.

Na niektórych stronach (tzw. stronach specjalnych) zawartość nagłówka może być inna – najczęściej znacząco okrojona, choć są też strony, zawierające niestandardowe zakładki, powiązane bezpośrednio z jej funkcją. Zdarza się również, że w miejscu, gdzie normalnie znajdowałby się przełącznik języków, zostanie wyświetlony przycisk „Pomoc”, prowadzący do instrukcji obsługi danej strony specjalnej.

[E] Treść strony

To, co jest wyświetlane w tym miejscu może być wprost edytowane przez wikipedystów. Dokładna zawartość tej części zależy od strony, na której się znajdujesz.

Narzędzia strony

 
Menu narzędziowe

Menu narzędziowe, podobnie jak spis treści, może być przypięte na stałe do krawędzi ekranu. W takiej sytuacji wyświetla się na prawo od treści strony, a przycisk „Narzędzia” w nagłówku jest niewidoczny. W menu dostępne są opcje:

 1. Działania” (może nie być dostępne lub zawierać część elementów, zależnie od Twoich uprawnień i oglądanej strony):
  1. Przenieś – pozwala na zmianę nazwy strony (widoczne dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych);
  2. Subskrybuj – włącza powiadomienia o nowych tematach na stronie dyskusji (widoczne dla zalogowanych na stronach dyskusji i w niektórych przestrzeniach nazw);
  3. Usuń – pozwala skasować stronę (widoczne tylko dla administratorów);
  4. Zabezpiecz – prowadzi do interfejsu, gdzie można ograniczyć możliwość edytowania strony (widoczne tylko dla administratorów).
 2. Ogólne”:
  1. Linkujące – lista stron Wikipedii, na których znajdują się linki do obecnie przeglądanej (przydatne, gdy np. zmieniamy nazwę strony i chcemy wiedzieć, gdzie należy w linku też zrobić zmianę, albo gdy chcemy sprawdzić, czy link do tej strony znajduje się w innych artykułach Wikipedii);
  2. Zmiany w linkowanych – linkowane to takie strony, które mają swój link w treści obecnie przeglądanego artykułu; strona ta pokazuje wszystkie ostatnie zmiany dokonane w tych właśnie linkowanych stronach (przydatne, gdy chcemy wiedzieć, czy np. w artykułach z danej kategorii ktoś ostatnio dokonywał zmian);
  3. Prześlij plik – wszelkie pliki przesyłamy do wspólnego (z innymi projektami Wikimedia) repozytorium Wikimedia Commons, aby można było z nich korzystać we wszystkich wersjach językowych Wikipedii.
  4. Strony specjalne – strona zbierająca wszystkie „specjalne” strony w polskiej Wikipedii;
  5. Link do tej wersji – dokładny adres tej wersji artykułu, co oznacza, że jeśli ktoś zmieni cokolwiek na tej stronie, a Ty będziesz posługiwał się linkiem do tej konkretnej wersji, będziesz zawsze widział ten sam, niezmieniony (choć możliwe, że nieaktualny) stan artykułu;
  6. Informacje o tej stronie – techniczne informacje o artykule, rzadko przydatne czytelnikom;
  7. Cytowanie tego artykułu – pozwala szybko utworzyć przypis bibliograficzny do danego artykułu;
  8. Element Wikidanych – prowadzi do powiązanego z artykułem elementu Wikidanych;
  9. Pozycje do tej sekcji są dodawane również przez wiele gadżetów, usprawniających pewne działania, np. Przenieś do brudnopisu czy Zgłoś do usunięcia.
 3. Drukuj lub eksportuj”:
  1. Utwórz książkę – pozwala utworzyć naszą własną książkę na podstawie artykułów z Wikipedii, następnie wybrane artykuły można wyeksportować jako e-book lub wydrukować;
  2. Pobierz jako PDF – pobranie danego artykułu w formacie PDF;
  3. Wersje do druku – dana strona w wersji gotowej do druku.

[F] Stopka

 
Dolna część każdej strony Wikipedii – stopka.


Stopka zawiera informacje o ostatniej edycji danej strony Wikipedii, sprawach licencyjnych oraz linki „Polityka prywatności”, „O Wikipedii” i inne. W stopce umieszczone są również ikonki-odnośniki z logo MediaWiki (oprogramowania Wikipedii) oraz Wikimedia Foundation (fundacji utrzymującej Wikipedię).

[G] Ograniczenie szerokości

 

Domyślnie szerokość tekstu strony jest ograniczona do około 960 pikseli[b]. Ograniczenie to można znieść wyłączając opcję Włącz tryb ograniczonej szerokości w Preferencjach, ale też korzystając z przycisku w prawym dolnym rogu ekranu[a], który przedstawiono na grafice.

Uwagi

 1. a b Przycisk ten wyświetla się wyłącznie, jeśli okno przeglądarki jest szersze niż pewna wartość progowa. Jeśli nie widzisz go u siebie, nadal możesz przełączyć ograniczoną szerokość, włączając lub wyłączając opcję „Włącz tryb ograniczonej szerokości” w Preferencjach
 2. Faktyczna szerokość może być inna, ponieważ w grę wchodzi także skalowanie ekranu, określone w ustawieniach systemowych, oraz poziom przybliżenia w przeglądarce.