Pomoc:Jak zrobić Ilustrację na Medal

Do prac graficznych zaliczają się fotografie oraz ilustracje. Specjalnymi rodzajami fotografii są panoramy oraz zdjęcia z towarzyszącymi im opisami. Specjalnym rodzajem ilustracji są animacje.

Niniejszy regulamin mówi o aspektach technicznych ilustracji, które powinny być brane pod uwagę w trakcie zgłaszania prac do konkursu, oraz o aspektach technicznych i artystycznych, które należy uwzględnić w fazie oceniania tych prac (podczas głosowania).

Ważną cechą prac zamieszczanych w Wikipedii jest ich „encyklopedyczność”. Pod pojęciem tym rozumie się takie zaprezentowanie na fotografii lub ilustracji obiektu będącego jej tematem, aby nie było wątpliwości, co dana praca przedstawia.

Być i mieć ilustracji na medal edytuj

Ilustracja na medal przede wszystkim powinna:

 1. Być załadowana na serwer Wikimedia Commons przez wikipedystę aktywnego na polskojęzycznej Wikipedii.
 2. Być wysokiej jakości. Ostra, z zadowalającym balansem kolorów, kontrastem oraz jasnością, wolna od artefaktów kompresji (takich jak w mocno spakowanych plikach JPEG), przepaleń, szumów i innych rozpraszających czynników.
  • Zwykle jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy grafika jest absolutnie jedyna w swoim rodzaju. Jeżeli więc można rozsądnie uznać, że pozyskanie zdjęcia o wyższej jakości jest zupełnie niemożliwe, niższa jakość może zostać dopuszczona.
  • Więcej na temat problemów z jakością zobacz w podręczniku fotografii.
 3. Mieć wysoką rozdzielczość. Ilustracje na medal powinny mieć rozdzielczość pozwalającą na otrzymanie dobrych jakościowo reprodukcji. Powinno to być przynajmniej 1000 pikseli wysokości lub długości. Nie dotyczy to jedynie obrazków animowanych lub o wyjątkowym historycznym znaczeniu.
 4. Być jedną z najlepszych w Wikipedii. Być zdjęciem, schematem, obrazem lub animacją, która reprezentuje najlepsze prace w polskiej Wikipedii.
 5. Mieć wolną licencję. Znajdować się w domenie publicznej lub być udostępniana na wolnej licencji.
 6. Wzbogacać artykuł i pomagać czytelnikom zrozumieć jego treść. Encyklopedyczna i dokumentacyjna wartość ilustracji ma pierwszeństwo nad jej wartością artystyczną. Zdjęcia czarno-białe, w sepii, o przesyconych barwach czy zrobione pod niezwykłym kątem, mogą być ciekawe wizualnie, ale często tracą na precyzji przedstawienia obiektu.
 7. Być trafna, czyli poparta informacjami zawartymi w artykule.
 8. Być przyjemna dla oka. Ilustracja powinna być zrobiona w sposób, który najlepiej przedstawia dany obiekt i sprawia, żeby widz chciał dowiedzieć się o nim więcej.
  • Można tu zastosować podobny wyjątek jak przy zasadzie wysokiej jakości. Jeżeli obraz jest historycznie doniosły, walory estetyczne mogą zostać pominięte.
 9. Mieć właściwy opis. Ilustracja w artykule powinna posiadać trafny, kompletny i pouczający podpis, w miarę możliwości poszerzony na stronie ilustracji.
 10. Być neutralna. Ilustracja powinna przedstawiać obiekt w sposób neutralny i nie promować żadnego szczególnego punktu widzenia. Mapy powinny być przedstawione w sposób nie budzący kontrowersji co do ich obiektywizmu i zgodności z rzeczywistością.

Każde przetworzenie fotografii powoduje gubienie szczegółów, a poza tym ktoś inny – dysponujący lepszym oprogramowaniem lub legitymujący się większym doświadczeniem – może skorygować to samo zdjęcie w inny, lepszy sposób. Z tych względów przetworzonym zdjęciom wystawianym do konkursu powinny towarzyszyć ich wersje nieprzetworzone dostępne w Wikimedia Commons.

Przykłady poprawnych ilustracji edytuj

Zobacz: Wikipedia:Ilustracje na Medal

Przykłady złych ilustracji edytuj

Poniższe przykłady przedstawiają szereg problemów, jakie mogą stać się przyczyną odrzucenia ilustracji w głosowaniu.

Zobacz też edytuj