Dla każdego

Rewert (ang. revert) – cofnięcie tekstu artykułu do jednej z wcześniejszych wersji. Rewertu można dokonać zarówno "ręcznie" jak i automatycznie – posługując się mechanizmami "Historii zmian" artykułów. Dla definicji rewertu nie ma znaczenia, czy zmiana artykułu została dokonana ręcznie czy automatycznie. Jeśli wprowadzona zmiana powoduje, że wersja artykułu po zmianie jest identyczna lub bardzo podobna do którejś z jego wcześniejszych wersji, to uznaje się ją za rewert.

Ten artykuł omawia tylko techniczną i psychologiczną stronę rewertowania i nie ma charakteru oficjalnego zalecenia Wikipedii.

Dobre obyczaje przy rewertowaniu edytuj

Rewerty artykułów są zwykle dokonywane z dwóch powodów:

 • po to aby zlikwidować skutki wandalizmu;
 • zmiana dokonana przez jednego wikipedystę jest przez drugiego uznana za całkowicie błędną.

Pierwszy powód dokonywania rewertu nie wywołuje kontrowersji, a rewerty takie są niezbędne dla utrzymywania artykułów Wikipedii na dobrym poziomie.

Rewert artykułu dokonywany z drugiego powodu jest najczęściej przykry dla wikipedysty, którego wkład zrewertowano. Jest to dla niego jak "uderzenie w policzek", gdyż jego praca ulega w momencie rewertu swoistemu "zniszczeniu". Może on pomyśleć:

"Tyle się napracowałem, a ktoś po prostu to zlikwidował!!!"

Stąd, przy rewertowaniu czyjejś pracy, wykonanej w dobrej wierze, niezwykle istotne jest, aby wyjaśnić jego powody. Dobrym obyczajem jest zatem:

Zawsze wyjaśniaj powody rewertu.

Gdy rewert zmienia artykuł w niewielkim stopniu (np: zmiana znaku interpunkcyjnego), wystarcza zwykle opisać te zmiany w polu "Opis zmian", gdy jednak rewert ma poważniejszy charakter (np: usunięcie całego akapitu), to wówczas wypada uzasadnić jego zmianę na stronie dyskusyjnej artykułu. Drugim dobrym obyczajem przy poważniejszych rewertach jest:

Wyjaśnij przyczyny rewertu zanim go dokonasz.

przy czym zanim dokonasz tego rewertu, poczekaj choć trochę. Być może osoba, która popełniła (twoim zdaniem) błąd, sama go poprawi, lub przekona cię, że jednak nie masz racji. Ostrzeżenie przed rewertem często zapobiega wojnom edycyjnym.

Sposoby dokonywania rewertu edytuj

Edytowanie poprzedniej wersji artykułu edytuj

Aby przywrócić wcześniejszą wersję artykułu przez historię zmian (por. Pomoc:Historia strony):

 • kliknij na zakładkę "historia i autorzy"
 • po otrzymaniu listy edycji kliknij na datę edycji, do której zamierzasz przywrócić artykuł
 • po wyświetleniu odpowiedniej wersji artykułu, kliknij na "edytuj"
 • otworzy się wtedy normalne okno edycji, jedynie z ostrzeżeniem, że nie edytuje się bieżącej wersji artykułu
 • uzasadnij rewert w polu "Opis zmian"
 • bez żadnego edytowania, kliknij "zapisz", na skutek czego nowa wersja artykułu zostanie nadpisana przez starą.

Anulowanie edycji edytuj

Na stronie historii można kliknąć na link anuluj edycję obok wybranej edycji, aby ją anulować. W opisie edycji należy podać powody takiego działania. Anulowanie edycji wcześniejszych niż ostatnia nie zawsze jednak jest możliwe – nie można tego zrobić, kiedy nowsze edycje zmieniają fragmenty tekstu, który chcemy wycofać. Trzeba wówczas przeprowadzić rewert ręczny.

Przy pomocy pól wyboru można zaznaczyć kilka edycji, następnie kliknąć na przycisk Porównaj wybrane wersje, a następnie na link anuluj edycję znajdujący się w opisie najnowszej zaznaczonej edycji.

Cofanie zmian edytuj

  Osobna strona: Pomoc:Cofanie zmian.

Cofanie zmian (ang. rollback) – rewert za pomocą narzędzia [cofnij]. Dostępne jest ono dla redaktorów do błyskawicznego cofania zmian dokonanych w artykułach. Można go używać wyłącznie w przypadku oczywistych wandalizmów, gdyż nie pozwala na podanie powodu cofnięcia.

Alternatywą jest użycie opcji wycofaj zmiany, która pozwala na podanie opisu zmian.

Rewert za pomocą gadżetu Navigation popups edytuj

Rewertowanie ułatwia gadżet Navigation popups (możesz go włączyć w preferencjach swojego konta). Za jego pomocą, analizując historię edycji artykułu, można łatwo:

 • włączyć edycję wybranej wersji artykułu (opcja "[edytuj] tę wersję")
 • anulować edycję (opcja "anuluj zmiany")
 • przywrócić wybraną wersję artykułu (opcja "rewert").

Uwaga! Zaleca się, aby na swojej stronie ze skryptami dodać linię popupRevertSummaryPrompt=true. Ma się wówczas możliwość podania przyczyny rewertu (co jest obowiązkowe). W przeciwnym razie z opcji "rewert" można korzystać wyłącznie w celu anulowania oczywistych wandalizmów. Problem nie dotyczy osób z włączoną funkcją eksperymentalną "Nowy tryb wikitekstu".

Znaczniki rewertów edytuj

Edycje zrewertowane oznaczane są znacznikiem Wycofane (pod warunkiem, że edycja rewertująca ma status wersji przejrzanej).

Edycja rewertująca oznaczana jest różnymi znacznikami w zależności od sposobu wykonania rewertu:

 • Wycofanie zmian – po użyciu „cofnij”.
 • Anulowanie edycji – po użyciu „anuluj edycję”.
 • Ręczne wycofanie zmian – znacznik dodawany do opisu edycji rewertującej wykonanej przez:
 • ręczne (tj. za pomocą normalnej edycji) przywrócenie hasła do poprzedniej wersji
albo
 • użycie linku „revert” w gadżecie Navigation popups
albo
 • użycie przycisku Wycofaj zmiany dla edycji nieprzejrzanej.

Znaczniki w opisach edycji rewertujących i zrewertowanych pojawiają się pod warunkiem, że podczas rewertu nie została dokonana jakakolwiek inna zmiana w haśle.