Dla każdego
Te informacje dotyczą zarówno edytora wizualnego, jak i edytora wikikodu (Czym to się różni?)

Zobacz też – jedna z sekcji końcowych artykułu. Służy do umieszczenia linków wewnętrznych (odsyłaczy do innych artykułów Wikipedii lub projektów siostrzanych), które nie znajdują się w treści artykułu i kierują czytelnika do artykułów w jakiś sposób blisko związanych z danym artykułem, a więc są jego odmianą, przeciwieństwem lub pozwalają na umiejscowienie tematu w szerszym kontekście. Nie należy wymieniać tutaj artykułów tylko dlatego, że należą do tej samej kategorii, co artykuł podstawowy.

Odstępstwem od zasady niedublowania linków uwzględnionych w treści artykułu jest uzasadniona potrzeba (np. dla wygody osób korzystających z danego materiału) zebrania w jednym miejscu odsyłaczy do informacji bardzo istotnych ze względu na przedmiot hasła lub strony.

Nie należy umieszczać w sekcji linków do nieistniejących jeszcze artykułów – pozostaje to w sprzeczności z główną ideą sekcji („Zobacz, istnieje jeszcze osobny artykuł o nazwie...”).

W sekcji tej można umieścić również link do wykazu literatury uzupełniającej (wszelkie pozycje związane z opisywanym tematem, których nie można zaliczyć do bibliografii, ponieważ nie wykorzystano ich bezpośrednio w artykule), umieszczonego na stronie dyskusji artykułu. Służy do tego szablon {{Literatura}}.

Sekcja „Zobacz też” powinna być wyróżniona jako nagłówek 2 poziomu (podstawowy nagłówek rozdziału w VisualEditorze). Pozycje na liście powinny być listą punktorową (kolejne pozycje oznaczone asteryskiem), a linki powinny zaczynać się od minuskuły (małej litery), chyba że zasady ortograficzne nakazują inaczej (użycie majuskuły jest konieczne przy linkowaniu, na przykład, do nazwiska). Sekcja ta powinna być umieszczona przed sekcjami Przypisy, Bibliografia i Linki zewnętrzne.

Gdy istnieje możliwość, iż bliski związek linkowanego hasła z danym artykułem nie będzie oczywisty dla pozostałych edytorów i czytelników, można obok linku (np. po półpauzie) zamieścić odpowiednie informacje wyjaśniające tę kwestię.

Jeśli autor uważa, że istnieje potrzeba pogrupowania linków, powinien tę potrzebę objaśnić krótkim komentarzem (tytułem) przy każdej grupie.

Zastosowanie sekcji „Zobacz też” na stronach ujednoznaczniających opisano w sekcji tworzenie strony ujednoznaczniającej.

Podstawy do przyjęcia tej propozycji edytuj