Pomoc doraźna

Pomoc doraźnausługa wobec osób, które uległy nagłemu wypadkowi lub zachorowaniu.

Formy pomocy doraźnej według polskich uregulowań prawnychEdytuj

  • porada w ambulatorium chirurgicznym
  • porada w ambulatorium ogólnym
  • wyjazd zespołu do wypadków i zachorowań typu N, co oznacza specjalistyczną pomoc doraźną udzielaną noworodkom, niemowlętom i dzieciom do lat 14
  • wyjazd do wypadków i zachorowań:
    • Zespołu P (podstawowy) lub S (specjalistyczny), którego zadaniem są wyjazdy do osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia (karetka powinna posiadać wyposażenie niezbędne do przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych).