Otwórz menu główne

Pomoc narzucona – działania wspierające osobę lub grupę, realizowane przymusowo, pod nakazem jakiejś instytucji (np. sądu) lub na prośbę jakiejś osoby lub instytucji, mające poważne konsekwencje dla funkcjonowania zainteresowanego w środowisku rodzinnym lub społecznym. Nakaz przyjęcia pomocy jest nakazem sprzecznym, ponieważ pomoc może być w pełni skuteczna jedynie w przypadkach, gdy osoba zainteresowana takiej pomocy oczekuje i pragnie[1]. W związku z powyższym pomoc narzucona bywa często odrzucana przez potencjalnego odbiorcę[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Anna Rurka, Guy Hardy, Christian Defays, Proszę, nie pomagaj mi! Paradoks pomocy narzuconej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013, s.6-7, ​ISBN 978-83-61638-89-9
  2. Józef Augustyn, Czas wzrastania, Przegląd Powszechny, nr 9(949)/2000, s.272