Popówkabudynek mieszkalny będący własnością parafii prawosławnej lub greckokatolickiej, zazwyczaj ulokowany w pobliżu cerkwi, przeznaczony na mieszkanie dla popa[1].

Popówka

Zwyczajowo popówką nazywane były niektóre składniki majątku ziemskiego parafii prawosławnej, np. ogród, sad, pole lub całe gospodarstwo rolne postawione do dyspozycji popa jako uposażenie na czas sprawowania posługi w parafii, jako jedno ze źródeł jego utrzymania.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Agnieszka Szykuła "Zespół cerkiewny w Łabuńkach", Zamojski Kwartalnik Kulturalny, Wydawca: Zamojski Dom Kultury s. 23 wersja PDF