Poradnik Językowy

popularnonaukowy miesięcznik propagujący wiedzę o języku polskim

Poradnik Językowy – popularnonaukowy miesięcznik powstały w Krakowie w 1901 r., którego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. Na jego łamach poruszana jest tematyka kultury języka. „Poradnik Językowy” przeznaczony jest dla nauczycieli polonistów oraz wykładowców i studentów filologii polskiej i innych kierunków humanistycznych.

Poradnik Językowy
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Polska

Adres

ul. Inflancka 15/198
00-189 Warszawa

Wydawca

Dom Wydawniczy Elipsa

Tematyka

kultura

Pierwszy numer

1901[1]

Redaktor naczelny

Stanisław Dubisz

Format

170x240 mm

Liczba stron

ok. 100

ISSN

0551-5343

OCLC

68743253

Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Założycielem, wydawcą i wieloletnim redaktorem pisma był Roman Zawiliński. Na łamach ukazywały się teksty dotyczące problematyki tzw. poprawności językowej. Od 1912 współpracę z pismem podjęli językoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pismo zmieniło nazwę na „Język Polski i Poradnik Językowy”, a następnie na „Język Polski”. W 1932 pismo pod pierwotnym tytułem zostało wznowione w Warszawie za zgodą Romana Zawilińskiego. W Warszawie periodyk staje się organem Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego (od 1934 Towarzystwa Krzewienia Poprawności i Kultury Języka, po II wojnie światowej – Towarzystwa Kultury Języka).

Pierwszym warszawskim redaktorem zostaje w roku 1932 Kazimierz Król, a następnie od listopada 1932 prof. Witold Doroszewski. W zeszycie pierwszym z 1933 roku redaktorzy pisma, profesorowie Witold Doroszewski, Stanisław Słoński, Stanisław Szober oraz Jan Rzewnicki, opublikowali „Komunikat Redakcji”.

Obecny charakter „Poradnika Językowego” ukształtowany został przez jego wieloletniego redaktora Witolda Doroszewskiego (1932–1976). Kolejnymi przewodniczącymi rady redakcyjnej byli: prof. Mieczysław Szymczak (1976–1985), prof. Danuta Buttlerowa (1985–1991), prof. Halina Satkiewicz (1991–2008), prof. Stanisław Dubisz (od 2008).
Z różnych przyczyn (finansowych, wojennych) czasopismo nie było wydawane w latach: 1915, 1917–1918, 1925, 1928, 1939–1948.

Od momentu przeniesienia pisma do Warszawy było ono wydawane przez: w latach 1948–1955 – Państwowy Instytut Wydawniczy, w latach 1956–1962 – Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, w latach 1963–1991 – Państwowe Wydawnictwo Naukowe, w latach 1992–2012 – Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2013 roku wydawane jest przez Dom Wydawniczy „Elipsa”.

„Poradnik Językowy” pełni rolę organu: w latach 1932–1939 – Towarzystwa Krzewienia Kultury Języka Polskiego; w latach 1948–1952 – Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; w latach 1952–1966 – Redakcji Słownika Języka Polskiego; od 1966 – Towarzystwa Kultury Języka.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia Krakowa, wyd. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
  • Historia Poradnika. tkj.uw.edu.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-10)]. [dostęp 10.02.2011].