Porozumienie Opozycji Robotniczej

Porozumienie Opozycji Robotniczej lub Porozumienie Prasowe Opozycji Robotniczej, POR-Solidarność - lewicowa, trockistowska organizacja opozycyjna w okresie Polski Ludowej. Działała w latach 1985-1986. Została założona w wyniku współpracy opozycyjnej lewicowej prasy, współpracowała ze Zjednoczonym Sekretariatem IV Międzynarodówki. Grupa zainicjowała wydawanie pisma „OBI Osiedlowy Biuletyn Informacyjny”. W 1986 cześć działaczy ugrupowania założyło Robotniczą Partię Rzeczypospolitej Samorządnej pozostali przystąpili do Grupy Politycznej Robotnik. POR tworzyły warszawskie pisma „Front Robotniczy” i „Sprawa Robotnicza” oraz śląskie „Głośno” i „Wolny Robotnik”.

BibliografiaEdytuj

  • Porozumienie Opozycji Robotniczej w Encyklopedii Solidarności
  • „Porozumienie Opozycji Robotniczej - Porozumienie Prasowe Opozycji Robotniczej” (1985-1986). Zapomniana karta z dziejów polskiej radykalnej lewicy, [w:] Polska lewica XIX- XXI wiek. Koncepcje- ludzie-działalność, t. 2, pod red. E. Krasuckiego, T. Sikorskiego, A. Wątora, Wrocław 2012.