Portal:Leśnictwo


Leśnictwo w polskojęzycznej Wikipedii

Greentree.svg

Darz bór – ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych leśnictwem, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Leśnictwo jest nauką przyrodniczą, dziedziną – gałęzią gospodarki narodowej skierowanej ku trwałemu korzystaniu z naturalnych sił wytwórczych działających w lesie; obejmująca zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystania zdrowotnych i ochronnych właściwości lasów; to również zespół nauk leśnych obejmujących takie zagadnienia jak: hodowla lasu, botanika leśna, gleboznawstwo leśne, ochrona lasu, ekologia leśna, użytkowanie lasu, maszynoznawstwo leśne, gospodarka leśna, budownictwo leśne, urządzanie lasu, geodezja leśna, zoologia, łowiectwo.

Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutaj

Artykuł na medal

Sosna górska (Pinus mugo mugo)

Sosna (Pinus L. 1753) – rodzaj roślin z rodziny sosnowatych (Pinaceae Lindl.) obejmujący niemal 115 gatunków drzew i krzewów. Występują przeważnie w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej, choć niektóre gatunki rosną również w strefach cieplejszych (tu jednak zwykle w górach). W Ameryce Środkowej najdalej na południe sięgają do Gwatemali, Salwadoru i Nikaragui, zaś w Azji do Archipelagu Malajskiego. Jedyne naturalne stanowisko na półkuli południowej znajduje się na Sumatrze (P. merkusii).

Przeczytaj cały artykuł...

Grafika na medal

Podgrzybek.jpg

Podgrzybek brunatny (Xerocomus badius)

Sylwetki polskich leśników

Leśne ciekawostki

Czy wiesz...

...kto i kiedy wymyślił zwrot Darz bór?
...jaką powierzchnię może mieć pojedyncze leśnictwo?
...co to jest fitocenoza?

Zwierzęta polskich lasów

Front view of a resting Canis lupus ssp.jpg

Fauna czyli świat zwierząt, łącznie ze światem roślin tworzą ze sobą ścisłe związki pokarmowe i przestrzenne. Współzależności te są podstawą przemiany i obiegu materii w przyrodzie, co w konsekwencji ma przemożny wpływ na biocenozy leśne, a tym samym na stan i kondycję naszych lasów. Podstawą każdej biocenozy jest tzw. łańcuch pokarmowy. W każdym łańcuchu pokarmowym istotną rolę pełnią zwierzęta (fauna). Przykładem łańcucha pokarmowego jest: orzech laskowy - gryzoń - lis lub liście i pędy drzew - sarna - wilk. Biocenoza lasu ma budowę piętrową i składają się na nią rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy glebowe, krzewy, drzewa. Każdą ze stref biocenozy zasiedlają zwierzęta (fauna). Nauka o organizmach zwierzęcych i roślinnych to biologia, a jej specjalną gałęzią jest zoologia ogólna, która zajmuje się: budową, rozmnażaniem i funkcjonowaniem narządów organizmów zwierzęcych. Wiedza z zakresu zoologii pozwala na lepsze planowanie zabiegów zmierzających do zróżnicowania składu gatunkowego roślinności leśnej jak i do wzbogacenia fauny leśnej mikroorganizmów, owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków), co wpływa z kolei na zdrowotność lasów, gdyż upodabniają go do naturalnej biocenozy, w której wszystkie procesy wewnętrzne pomiędzy jej poszczególnymi składnikami regulowane są w sposób naturalny, bez ingerencji człowieka. Bardzo duże znaczenie dla systematyki zoologicznej mają inne jej działy jak: morfologia, cytologia, histologia, anatomia, embriologia, fizjologia, genetyka, ekologia, etologia, paleozoologia. Ewolucja dowodzi, że wszystkie zwierzęta w tym i człowiek pochodzą od wspólnych form wyjściowych i że na skutek licznych, znacznych i powolnych przemian zachodzących w ciągu wielu miliardów lat, przekształciły się one w gatunki żyjące obecnie na Ziemi.

Zobacz też

Roślinność polskich lasów

Pinus sylvestris

Flora – świat roślin. Głównym i podstawowym celem gospodarstwa leśnego jest produkcja jak największej i najwyższej jakości surowca drzewnego, ale także pozyskiwanie zdrowych i pełnowartościowych tzw. użytków ubocznych w postaci m.in. owoców i grzybów leśnych. Aby ten cel osiągnąć, leśnictwo musi opierać się na rozległych podstawach naukowych. Jedną z tych podstaw jest gruntowna znajomość właściwości biologicznych i ekologicznych drzew oraz krzewów leśnych, a także znajomość roślinności zielnej występującej w warstwie runa leśnego - grzybów, porostów i mikroorganizmów glebowych jako bardzo ważnych składników ekosystemu, wywierających istotny wpływ na glebę, a pośrednio także na rozwój i wzrost roślinności leśnej, w tym przede wszystkim na rozwój i wzrost drzew leśnych. Zagadnieniami tymi zajmuje się botanika leśna.

Na wiedzę o roślinach polskich lasów składają się takie działy botaniki leśnej jak:

Zobacz też


Chcesz pomóc?

Jeżeli masz wiedzę w tej dziedzinie, chcesz i lubisz, to możesz napisać bądź uzupełnić jakikolwiek artykuł związany z leśnictwem. Każda pomoc się przyda. Na portalu widać ile zostało jeszcze do zrobienia.


Wskazówki edycyjne i inne: jak napisać doskonały artykuł - linki wewnętrzne - poradnik autora Wikipedii - prawa autorskie


Jeżeli chcesz stworzysz nowy artykuł lub trafisz na artykuł bez zdjęcia/grafiki możesz ją dodać! Najpierw zapoznaj się z tym artykułem.


Możesz też pomóc w promocji portalu dodając taki szablon {{Portal|Leśnictwo}} na swojej stronie Wikipedysty lub dowolnego artykułu wikipedii związanego z leśnictwem. Ten szablon będzie wyglądać mniej więcej tak jak po prawej:

Siostrzane projekty

Inne portale tematyczne w polskojęzycznej Wikipedii

Portal.svg