Otwórz menu główne

Jeśli chcesz dodać informacje do któregoś z szablonów, kliknij odsyłacz edytuj przy tytule szablonu.

Spis treści

LEWA KOLUMNAEdytuj

Artykuł miesiącaEdytuj

edytuj

Biurokracja (do słów fr. bureau - urząd i gr. kratos - władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem lub typ organizacji społecznej charakterystyczny dla zracjonalizowanego społeczeństwa nowoczesnego.

Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, dla którego stanowiła ona typ idealny. Dla Webera była ona najbardziej zracjonalizowaną formą władzy i doskonałą maszyną, jednak zauważał w niej problem dehumanizacji, Na podstawie dokonanych analiz, twierdził, że sprawniej funkcjonują biurokracje w przedsiębiorstwach kapitalistycznych, niż w administracji państwowej

CiekawostkiEdytuj

edytuj


PojęciaEdytuj

edytuj

Dziedziny socjologiiEdytuj

edytuj


Teorie i paradygmaty w socjologiiEdytuj

edytuj

Metody badawczeEdytuj

edytuj

PRAWA KOLUMNAEdytuj

Sylwetka miesiącaEdytuj

edytuj

George Herbert Mead (ur. 27 lutego 1863, zm. 26 kwietnia 1931) – amerykański filozof, socjolog i psycholog. Był jednym z twórców pragmatyzmu, przede wszystkim pragmatyzmu społecznego. Stworzył koncepcję "interakcjonizmu symbolicznego".

George Mead, podobnie jak przedstawiciele psychologii ewolucyjnej i eksperymentalnej, uważał komunikację symboliczną za rozwinięcie zwierzęcych sposobów wyrażania emocji przy pomocy odgłosów, gestów i grymasów, niemniej w odróżnieniu od psychologów ewolucyjnych nie przenosił zagadnienia genezy zjawiska komunikacji symbolicznej na jego funkcję. Mead sądził, że komunikacja zachodząca wśród ludzi pełni znacznie poważniejszą rolę niż wyrażanie emocji u zwierząt. Umiejętność wyrażania emocji w królestwie przyrody wspomaga bowiem naturalne dla danego gatunku zachowania dostosowawcze, w świecie kultury zaś komunikacja symboliczna kreuje ludzką „naturę”.

SocjolodzyEdytuj

edytuj

KategorieEdytuj

edytuj


Brakujące artykułyEdytuj

edytuj

aktor (socjologia) - analiza sieciowa - awans społeczny = dualizm struktury - działanie zbiorowe - intersubiektywność - perspektywa dramaturgiczna - socjologia konsumpcji - socjologia historyczna - socjologia wizualna -

Artykuły do rozszerzeniaEdytuj

edytuj

derywacja - funkcja społeczna - instytucja - jednostka społeczna - kategoria społeczna - nowoczesność - pokolenie - prestiż - rodzina nuklearna - rozwój społeczny - sieć społeczna - socjologia medycyny - socjologia wiedzy - społeczeństwo konsumpcyjne - status społeczny - stratyfikacja - świat społeczny - wywiad kwestionariuszowy -

Ostatnio dodaneEdytuj

edytuj


Pokrewne dziedziny naukiEdytuj

edytuj

Zalążek miesiącaEdytuj

edytuj

Pomóż poszerzyć zawartość artykułu naturalizm, obecnego zalążka miesiąca. Z twoją pomocą może się on stać artykułem na medal! Fragmenty artykułu:

Naturalizm (fr. naturalisme) - kierunek w socjologii w drugiej połowie XIX wieku powstały na podłożu ewolucjonizmu. Naturaliści zakładali, że zjawiska społeczne można opisywać analogicznie do zjawisk w świecie przyrody i badać je tymi samymi metodami. Podejście to zakładało możliwość redukcji zjawisk społecznych do poziomu zjawisk przyrodniczych.

WspółpracaEdytuj

edytuj

Zachęcamy do śmiałego edytowania stron związanych z socjologią. Jeżeli chcesz pomóc przy pracy nad portalem lub szerzej, nad artykułami socjologicznymi, to zapraszamy na stronę projektu.

DÓŁ STRONYEdytuj

PortaleEdytuj