Posłowie do Parlamentu Europejskiego IX kadencji

lista w projekcie Wikimedia

Posłowie IX kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 23 a 26 maja 2019. W głosowaniu wyłoniono 751 eurodeputowanych na pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się 2 lipca 2019[1]. W trakcie kadencji na skutek brexitu liczbę miejsc w PE IX kadencji zmniejszono do 705.

David Sassoli – przewodniczący PE IX kadencji do 2022
Roberta Metsola – przewodnicząca PE IX kadencji od 2022

Na pierwszym posiedzeniu 3 lipca 2019 przewodniczącym PE został David Sassoli z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów[2]. 11 stycznia 2022 po jego śmierci kierownictwo nad Parlamentem Europejskim tymczasowo objęła Roberta Metsola[3], którą 18 stycznia wybrano na nową przewodniczącą PE IX kadencji[4].

Grupy polityczneEdytuj

W Parlamencie Europejskim IX kadencji przed jej rozpoczęciem powołano siedem grup politycznych[5]:

Nadto kilkudziesięciu eurodeputowanych nie przystąpiło do żadnej z grup politycznych, pozostając posłami niezrzeszonymi[5].

Przewodniczącymi grup poselskich zostali:

W lipcu 2019 EUL / NGL wybrała stałe władze, współprzewodniczącym grupy zostali Martin Schirdewan i Manon Aubry (Francja)[13]. W październiku 2021 funkcję przewodniczącego RE objął Stéphane Séjourné[14].

Kwestia liczby i obsady mandatówEdytuj

Hiszpania

Na początku kadencji nieobsadzone pozostały trzy mandaty uzyskane przez przedstawicieli katalońskich ugrupowań separatystycznych: aresztowanego Oriola Junquerasa (AR-ERC) oraz przebywających na emigracji Antoniego Comína i Carlesa Puigdemonta (LpE). Ich wybór został unieważniony przez hiszpańską komisję wyborczą[15], co skutkowało odwołaniami na drodze sądowej[16]. Parlament Europejski na początku stycznia 2020 uznał całą trójkę za legalnie wybranych europosłów ze skutkiem od początku kadencji[17]. Ostatecznie jednak przewodniczący PE wygasił mandat Oriola Junquerasa[18] (ze skutkiem na 2 stycznia 2020), a mandat przypadł kolejnemu kandydatowi na liście.

Brexit i jego następstwa

W związku z planami opuszczenia UE przez Wielką Brytanię 29 marca 2019 wybory miały się odbyć w 27 pozostałych państwach członkowskich. W 2018 ustalono zatem, że 27 z 73 brytyjskich mandatów zostanie rozdzielonych między 14 krajów posiadających dotąd zbyt małą proporcjonalnie reprezentację poselską. Pozostałe 46 miejsc miało pozostać nieobsadzonych i wykorzystanych w razie ewentualnego rozszerzenia Unii Europejskiej[19][20]. Niemożność podjęcia decyzji przez władze brytyjskie co do sposobu opuszczenia UE doprowadziła tymczasowo do przesunięcia daty ustania członkostwa na 31 października 2019[21], a w konsekwencji do konieczności przeprowadzenia wyborów także w Wielkiej Brytanii. Do czasu brexitu reprezentacje parlamentarne 14 państw członkowskich nie zostały powiększone o 27 przydzielonych mandatów, a Parlament Europejski nie został zmniejszony do 705 posłów.

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej kadencji brytyjskich europosłów IX kadencji zakończyła się 31 stycznia 2020[22]. Dopiero to pozwoliło na zaprzysiężenie 27 nowych deputowanych z 14 państw członkowskich.

Deputowani według grup politycznychEdytuj

Europejska Partia LudowaEdytuj

Państwo Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
Austria ÖVP Alexander Bernhuber, Othmar Karas, Lukas Mandl, Christian Sagartz, Simone Schmiedtbauer, Barbara Thaler, Angelika Winzig 7
Belgia CD&V Cindy Franssen, Tom Vandenkendelaere 2
cdH Benoît Lutgen 1
CSP Pascal Arimont 1
Bułgaria GERB Asim Ademow, Aleksandyr Jordanow, Andrej Kowaczew, Andrej Nowakow, Ewa Maydell, Emił Radew 6
DB-DSB Radan Kynew 1
Chorwacja HDZ Sunčana Glavak, Karlo Ressler, Tomislav Sokol, Željana Zovko 4
Cypr DISY Lefteris Christoforu, Lukas Furlas 2
Czechy TOP 09[26] Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil 2
STAN[26] Stanislav Polčák 1
KDU-ČSL Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský 2
Dania C Pernille Weiss 1
Estonia Isamaa Riho Terras 1
Finlandia Kok. Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen 3
Francja LR[27] François-Xavier Bellamy, Nathalie Colin-Osterlé, Arnaud Danjean, Geoffroy Didier, Agnès Evren, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Anne Sander 8
Grecja ND Ana-Misel Asimakopulu, Stelios Kimburopulos, Manolis Kiefalojanis, Wangelis Meimarakis, Maria Spiraki, Eliza Wozemberg, Teodoros Zagorakis 7
Hiszpania PP Pablo Arias Echeverría, Isabel Benjumea, Pilar del Castillo Vera, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel García-Margallo, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato Adrover, Francisco Millán Mon, Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido, Javier Zarzalejos 13
Holandia CDA Tom Berendsen, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 4
CU[28] Peter van Dalen 1
50PLUS Toine Manders 1
Irlandia FG Deirdre Clune, Frances Fitzgerald, Seán Kelly, Colm Markey, Maria Walsh 5
Litwa TS-LKD Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Liudas Mažylis 3
Niez.[29] Aušra Maldeikienė 1
Luksemburg CSV Christophe Hansen, Isabel Wiseler-Santos Lima 2
Łotwa Jedność Sandra Kalniete, Inese Vaidere 2
Malta PN David Casa, Roberta Metsola 2
Niemcy CDU Hildegard Bentele, Stefan Berger, Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Lena Düpont, Christian Ehler, Michael Gahler, Jens Gieseke, Niclas Herbst, Peter Jahr, Peter Liese, Norbert Lins, David McAllister, Markus Pieper, Dennis Radtke, Christine Schneider, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Sven Simon, Sabine Verheyen, Axel Voss, Marion Walsmann, Rainer Wieland 23
CSU Christian Doleschal, Markus Ferber, Monika Hohlmeier, Marlene Mortler, Angelika Niebler, Manfred Weber 6
FAMILIE Helmut Geuking 1
Polska PO[30] Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Jerzy Buzek, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski 13
PSL[30] Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski 3
Portugalia PSD Álvaro Amaro, Graça Carvalho, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar, Lídia Pereira, Paulo Rangel 6
CDS-PP Nuno Melo 1
Rumunia PNL Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Marian-Jean Marinescu, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Vlad Nistor 10
UDMR Loránt Vincze, Iuliu Winkler 2
PMP Traian Băsescu, Eugen Tomac 2
Słowacja SPOLU[31] Vladimír Bilčík 1
KDH Miriam Lexmann, Ivan Štefanec 2
OĽaNO Peter Pollák 1
Słowenia SDS[32] Romana Tomc, Milan Zver 2
SLS[32] Franc Bogovič 1
NSi Ljudmila Novak 1
Szwecja M Arba Kokalari, Jessica Polfjärd, Tomas Tobé, Jörgen Warborn 4
KD David Lega, Sara Skyttedal 2
Węgry KDNP[33] György Hölvényi 1
Włochy FI Silvio Berlusconi, Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini, Antonio Tajani 6
SVP Herbert Dorfmann 1
M5S Isabella Adinolfi 1
LN Andrea Caroppo, Luisa Regimenti, Lucia Vuolo 3
Razem 176

Socjaliści i DemokraciEdytuj

Państwo Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
Austria SPÖ Hannes Heide, Evelyn Regner, Andreas Schieder, Günther Sidl, Bettina Vollath 5
Belgia PS Marie Arena, Marc Tarabella 2
sp.a Kathleen Van Brempt 1
Bułgaria BSP Iwo Christow, Elena Jonczewa, Cwetelina Penkowa, Sergej Staniszew, Petyr Witanow 5
Chorwacja SDP Biljana Borzan, Romana Jerković, Predrag Matić, Tonino Picula 4
Cypr DIKO Kostas Mawridis 1
EDEK Dimitris Papadakis 1
Czechy ANO 2011 Radka Maxová 1
Dania A Niels Fuglsang, Christel Schaldemose, Marianne Vind 3
Estonia SDE Marina Kaljurand, Sven Mikser 2
Finlandia SDP Eero Heinäluoma, Miapetra Kumpula-Natri 2
Francja PS[34] Éric Andrieu, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Aurore Lalucq, Pierre Larrouturou, Nora Mebarek 6
Grecja KINAL-PASOK Nikos Andrulakis, Ewa Kaili 2
Hiszpania PSOE Clara Aguilera García, Estrella Durá Ferrandis, Jonás Fernández, Lina Gálvez, Ibán García del Blanco, Isabel García Muñoz, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Mónica Silvana González, Nicolás González Casares, Alícia Homs Ginel, Juan Fernando López Aguilar, Javier López Fernández, César Luena, Cristina Maestre, Adriana Maldonado López, Javier Moreno, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Ignacio Sánchez Amor 21
Holandia PvdA Mohammed Chahim, Agnes Jongerius, Thijs Reuten, Paul Tang, Vera Tax, Lara Wolters 6
Litwa LSDP Vilija Blinkevičiūtė, Juozas Olekas 2
Luksemburg LSAP Marc Angel 1
Łotwa Saskaņa Andris Ameriks, Nils Ušakovs 2
Malta PL Alex Agius Saliba, Josianne Cutajar, Cyrus Engerer, Alfred Sant 4
Niemcy SPD Katarina Barley, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Delara Burkhardt, Ismail Ertug, Jens Geier, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Constanze Krehl, Bernd Lange, Karsten Lucke, Maria Noichl, René Repasi, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Tiemo Wölken 16
Polska SLD[30] Marek Balt, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller 5
Wiosna Robert Biedroń, Łukasz Kohut 2
Portugalia PS Isabel Carvalhais, Sara Cerdas, Maria Manuel Leitão Marques, Margarida Marques, Pedro Marques, Manuel Pizarro, Isabel Santos, Pedro Silva Pereira, Carlos Zorrinho 9
Rumunia PSD Carmen Avram, Dragoș Benea, Tudor Ciuhodaru, Iulian Claudiu Manda, Maria Grapini, Victor Negrescu, Dan Nica, Rovana Plumb 8
PRO Rumunia Corina Crețu, Mihai Tudose 2
Słowacja SMER Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel 3
Słowenia SD Milan Brglez, Matjaž Nemec 2
Szwecja SAP Erik Bergkvist, Ilan De Basso, Heléne Fritzon, Jytte Guteland, Evin Incir 5
Węgry DK Attila Ara-Kovács, Klára Dobrev, Csaba Molnár, Sándor Rónai 4
MSZP[35] István Ujhelyi 1
Włochy PD Pietro Bartolo, Brando Benifei, Simona Bonafè, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Giuseppe Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Camilla Laureti, Pierfrancesco Majorino, Alessandra Moretti, Giuliano Pisapia, Pina Picierno, Franco Roberti, Massimiliano Smeriglio, Irene Tinagli, Patrizia Toia 17
Razem 145

Odnówmy EuropęEdytuj

Państwo Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
Austria NEOS Claudia Gamon 1
Belgia Open VLD Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt 2
MR Olivier Chastel, Frédérique Ries 2
Bułgaria DPS Atidże Aliewa-Weli, Iłchan Kjuczjuk, Iskra Michajłowa 3
Chorwacja IDS-DDI[36] Valter Flego 1
Czechy ANO 2011 Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík 5
Dania V Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Løkkegaard, Søren Gade 4
B Morten Helveg Petersen, Karen Melchior 2
Estonia RE Andrus Ansip, Urmas Paet 2
KE Yana Toom 1
Finlandia Kesk. Elsi Katainen, Mauri Pekkarinen 2
SFP Nils Torvalds 1
Francja LREM[37] Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Pascal Durand, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Max Orville, Dominique Riquet, Stéphane Séjourné, Irène Tolleret, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphanie Yon-Courtin 23
EÉLV[38] Salima Yenbou 1
Grecja ND Jorgos Kirtsos 1
Hiszpania C’s Jordi Cañas, Luis Garicano, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, José Ramón Bauzà, Soraya Rodríguez, Susana Solís, Adrián Vázquez Lázara 8
PNV[39] Izaskun Bilbao 1
Holandia VVD Malik Azmani, Bart Groothuis, Jan Huitema, Caroline Nagtegaal-van Doorn, Catharina Rinzema 5
D66 Samira Rafaela, Sophie in ’t Veld 2
Irlandia FF Barry Andrews, Billy Kelleher 2
Litwa LRLS Petras Auštrevičius 1
Luksemburg DP Charles Goerens, Monica Semedo 2
Łotwa AP Ivars Ijabs 1
Niemcy FDP Nicola Beer, Svenja Hahn, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen 5
FW Engin Eroglu, Ulrike Müller 2
Polska PO[30] Róża Thun 1
Rumunia USR[40] Vlad Botoș, Vlad Gheorghe, Nicolae Ștefănuță 3
PLUS[40] Dacian Cioloș, Alin Cristian Mituța, Dragoș Pîslaru, Ramona Strugariu, Dragoș Tudorache 5
Słowacja PS[31] Martin Hojsík, Michal Šimečka 2
SPOLU[31] Michal Wiezik
SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová 1
Słowenia LMŠ Klemen Grošelj, Irena Joveva 2
Szwecja C Abir Al-Sahlani, Emma Wiesner 2
FP Karin Karlsbro 1
Węgry Momentum Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth 2
Włochy PD Carlo Calenda, Nicola Danti 2
M5S Marco Zullo 1
Razem 103

Zieloni/Wolny Sojusz EuropejskiEdytuj

Państwo Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
Austria Zieloni Sarah Wiener, Monika Vana, Thomas Waitz 3
Belgia Ecolo Saskia Bricmont, Philippe Lamberts 2
Groen Sara Matthieu 1
Czechy Piráti Markéta Gregorová, Marcel Kolaja, Mikuláš Peksa 3
Dania F Margrete Auken, Kira Marie Peter-Hansen 2
Finlandia Vihr. Alviina Alametsä, Heidi Hautala, Ville Niinistö 3
Francja EÉLV[38] François Alfonsi, Benoît Biteau, Damien Carême, David Cormand, Gwendoline Delbos-Corfield, Karima Delli, Claude Gruffat, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir Satouri, Marie Toussaint 12
Hiszpania ERC[41] Diana Riba i Giner, Jordi Solé i Ferrando 2
ICV[42] Ernest Urtasun 1
Holandia GL Bas Eickhout, Tineke Strik, Kim van Sparrentak 3
Irlandia GP Ciarán Cuffe, Grace O’Sullivan 2
Litwa LVŽS Stasys Jakeliūnas, Bronis Ropė 2
Luksemburg déi gréng Tilly Metz 1
Niemcy Grünen Rasmus Andresen, Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Viola von Cramon-Taubadel, Anna Deparnay-Grunenberg, Romeo Franz, Daniel Freund, Malte Gallée, Alexandra Geese, Henrike Hahn, Martin Häusling, Pierrette Herzberger-Fofana, Ska Keller, Sergey Lagodinsky, Katrin Langensiepen, Erik Marquardt, Hannah Neumann, Niklas Nienaß, Jutta Paulus, Terry Reintke 21
PARTEI Nico Semsrott 1
ÖDP Manuela Ripa 1
Volt Damian Boeselager 1
PIRATEN Patrick Breyer 1
Polska Wiosna Sylwia Spurek 1
Portugalia PAN Francisco Guerreiro 1
Szwecja MP Alice Bah Kuhnke, Jakop Dalunde, Pär Holmgren 3
Włochy M5S Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 4
Razem 71

Tożsamość i DemokracjaEdytuj

Państwo Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
Austria FPÖ Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky 3
Belgia VB Gerolf Annemans, Filip De Man, Tom Vandendriessche 3
Czechy SDP Hynek Blaško, Ivan David 2
Dania O Peter Kofod 1
Estonia EKRE Jaak Madison 1
Finlandia PS Teuvo Hakkarainen, Laura Huhtasaari 2
Francja RN Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, Hervé Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Philippe Olivier, André Rougé 19
Holandia PVV Marcel de Graaff 1
Niemcy AfD Christine Anderson, Gunnar Beck, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok 9
Włochy LN Matteo Adinolfi, Simona Renata Baldassarre, Alessandra Basso, Mara Bizzotto, Anna Cinzia Bonfrisco, Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Susanna Ceccardi, Angelo Ciocca, Rosanna Conte, Toni Da Re, Marco Dreosto, Gianna Gancia, Valentino Grant, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Alessandro Panza, Antonio Maria Rinaldi, Silvia Sardone, Annalisa Tardino, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, Marco Zanni 24
Razem 65

Europejscy Konserwatyści i ReformatorzyEdytuj

Państwo Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
Belgia NV-A Geert Bourgeois, Assita Kanko, Johan Van Overtveldt 3
Bułgaria WMRO Angeł Dżambazki, Andrej Słabakow 2
Chorwacja HS Ladislav Ilčić 1
Czechy ODS Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil 4
Grecja EL Emanuil Frangos 1
Hiszpania Vox Mazaly Aguilar, Jorge Buxadé, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch 4
Holandia FvD Michiel Hoogeveen, Rob Rooken, Dorien Rookmaker, Rob Roos 4
SGP[28] Bert-Jan Ruissen 1
Litwa AWPL Waldemar Tomaszewski 1
Łotwa NA Dace Melbārde, Roberts Zīle 2
Niemcy AfD Lars Patrick Berg 1
Polska PiS Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Patryk Jaki, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Kloc, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdżanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski 27
Rumunia PSD Chris Terheș 1
Słowacja SaS Eugen Jurzyca 1
Szwecja SD Peter Lundgren, Jessica Stegrud, Charlie Weimers 3
Włochy FdI Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli 6
LN Vincenzo Sofo 1
FI Giuseppe Milazzo 1
Razem 64

Zjednoczona Lewica EuropejskaEdytuj

Państwo Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
Belgia PTB Marc Botenga 1
Cypr AKEL Jorgos Jeorjiu, Niyazi Kızılyürek 2
Czechy KSČM Kateřina Konečná 1
Dania RG Nikolaj Villumsen 1
Finlandia Vas. Silvia Modig 1
Francja LFI Manon Aubry, Manuel Bompard, Leïla Chaibi, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee, Anne-Sophie Pelletier 6
Grecja Syriza Kostas Arwanitis, Aleksis Jeorgulis, Stelios Kuloglu, Petros Kokalis, Elena Kundura, Dimitrios Papadimulis 6
Hiszpania Podemos[42] María Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz 3
IU[42] Manu Pineda, Sira Rego 2
EHB[41] Pernando Barrena 1
Holandia PvdD Anja Hazekamp 1
Irlandia I4C Clare Daly, Mick Wallace 2
SF Chris MacManus 1
Niez. Luke Flanagan 1
Niemcy Linke Özlem Demirel, Cornelia Ernst, Martina Michels, Martin Schirdewan, Helmut Scholz 5
Portugalia BE José Gusmão, Marisa Matias 2
CDU-PCP Sandra Pereira, João Pimenta Lopes 2
Szwecja V Malin Björk 1
Razem 39

NiezrzeszeniEdytuj

Państwo Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
Chorwacja Niez.[43] Mislav Kolakušić 1
ŽZ Ivan Vilibor Sinčić 1
Francja RN Nicolas Bay, Gilbert Collard, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière 4
Grecja KKE Lefteris Nikolau-Alawanos, Kostas Papadakis 2
ChA Atanasios Konstandinu, Janis Lagos 2
Hiszpania LpE Antoni Comín, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont 3
Litwa DP Viktor Uspaskich 1
Łotwa LKS Tatjana Ždanoka 1
Niemcy AfD Jörg Meuthen 1
PARTEI Martin Sonneborn 1
Tierschutzpartei Martin Buschmann 1
Słowacja ĽSNS Miroslav Radačovský, Milan Uhrík 2
Węgry Fidesz[33] Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Balázs Hidvéghi, Kinga Gál, András Gyürk, Enikő Győri, Lívia Járóka, Ádám Kósa, Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth, László Trócsányi 12
Jobbik Márton Gyöngyösi 1
Włochy M5S Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Maria Gemma, Dino Giarrusso, Sabrina Pignedoli, Daniela Rondinelli 8
LN Francesca Donato 1
Razem 42

Byli posłowie do PEEdytuj

Państwo Lista[23] Były poseł[25] Wygaśnięcie mandatu Następca[25] Objęcie mandatu
Austria ÖVP Karoline Edtstadler 6 stycznia 2020 Christian Sagartz 23 stycznia 2020
Belgia CD&V Kris Peeters 11 stycznia 2021 Tom Vandenkendelaere 25 stycznia 2021
Groen Petra De Sutter 30 września 2020 Sara Matthieu 8 października 2020
Chorwacja HDZ Dubravka Šuica 30 listopada 2019 Sunčana Glavak 1 grudnia 2019
HS Ruža Tomašić 30 czerwca 2021 Ladislav Ilčić 1 lipca 2021
Dania A Jeppe Kofod[44] 2 lipca 2019 Marianne Vind 2 lipca 2019
Francja LREM[37] Chrysoula Zacharopoulou 19 maja 2022 Max Orville 20 maja 2022
Grecja EL Kiriakos Welopulos 6 lipca 2019 Emanuil Frangos 10 lipca 2019
Hiszpania AR Oriol Junqueras (ERC) 2 stycznia 2020 Jordi Solé i Ferrando (ERC) 3 stycznia 2020[45]
Holandia PvdA Frans Timmermans[46] 2 lipca 2019 Lara Wolters 4 lipca 2019
Kati Piri 30 marca 2021 Thijs Reuten 15 kwietnia 2021
VVD Liesje Schreinemacher 9 stycznia 2022 Catharina Rinzema 18 stycznia 2022
FvD Derk Jan Eppink 30 marca 2021 Michiel Hoogeveen 15 kwietnia 2021
Irlandia FG Mairead McGuinness 11 października 2020 Colm Markey 20 listopada 2020
SF Matt Carthy 7 lutego 2020 Chris MacManus 6 lutego 2020
Luksemburg LSAP Nicolas Schmit 30 listopada 2019 Marc Angel 10 grudnia 2019
Malta PL Miriam Dalli 18 października 2020 Cyrus Engerer 5 listopada 2020
Niemcy CDU Sven Schulze 28 września 2021 Karolin Braunsberger-Reinhold 7 października 2021
Grünen Sven Giegold 15 grudnia 2021 Malte Gallée 22 grudnia 2021
SPD Norbert Neuser 10 stycznia 2022 Karsten Lucke 11 stycznia 2022
Evelyne Gebhardt 1 lutego 2022 René Repasi 2 lutego 2022
ÖDP Klaus Buchner 15 lipca 2020 Manuela Ripa 16 lipca 2020
Portugalia PS André Bradford [zgon][47] 18 lipca 2019 Isabel Carvalhais 5 września 2019
CDU-PCP João Ferreira 5 lipca 2021 João Pimenta Lopes 6 lipca 2021
Rumunia PNL Adina Vălean 30 listopada 2019 Vlad Nistor 2 grudnia 2019
USR-PLUS Cristian Ghinea (USR) 3 listopada 2020 Vlad Gheorghe (USR) 10 listopada 2020
Clotilde Armand (USR) 22 grudnia 2020 Alin Cristian Mituța (PLUS) 28 grudnia 2020
Słowenia SD Tanja Fajon 12 maja 2022 Matjaž Nemec 18 maja 2022
Szwecja SAP Johan Danielsson 29 listopada 2021 Ilan De Basso 13 grudnia 2021
C Fredrick Federley 12 grudnia 2020 Emma Wiesner 4 lutego 2021
Węgry Fidesz-KDNP József Szájer (Fidesz) 1 stycznia 2021 Ernő Schaller-Baross (Fidesz) 10 stycznia 2021
Włochy PD Roberto Gualtieri 5 września 2019 Nicola Danti 5 września 2019
David Sassoli [zgon][3] 11 stycznia 2022 Camilla Laureti 12 stycznia 2022
Wielka Brytania SNP Alyn Smith 12 grudnia 2019 Heather Anderson 27 stycznia 2020

Dodatkowe mandaty po brexicieEdytuj

Państwo Lista[23] Poseł[25] Objęcie mandatu
Austria Zieloni Thomas Waitz 1 lutego 2020
Chorwacja SDP Romana Jerković 1 lutego 2020
Dania V Linea Søgaard-Lidell 1 lutego 2020
Estonia Isamaa Riho Terras 1 lutego 2020
Finlandia Vihr. Alviina Alametsä 1 lutego 2020
Francja RN Jean-Lin Lacapelle 1 lutego 2020
LREM[37] Ilana Cicurel 1 lutego 2020
Sandro Gozi 1 lutego 2020
EÉLV Claude Gruffat 1 lutego 2020
PS[34] Nora Mebarek 1 lutego 2020
Hiszpania PSOE Marcos Ros Sempere 1 lutego 2020
PP Gabriel Mato Adrover 1 lutego 2020
C’s Adrián Vázquez Lázara 1 lutego 2020
Vox Margarita de la Pisa Carrión 1 lutego 2020
LpE Clara Ponsatí 1 lutego 2020
Holandia VVD Bart Groothuis 1 lutego 2020
FvD Dorien Rookmaker 1 lutego 2020
PVV Marcel de Graaff 1 lutego 2020
Irlandia FG Deirdre Clune 1 lutego 2020
FF Barry Andrews 1 lutego 2020
Polska PiS Dominik Tarczyński 1 lutego 2020
Rumunia PSD Victor Negrescu 1 lutego 2020
Słowacja KDH Miriam Lexmann 1 lutego 2020
Szwecja MP Jakop Dalunde 1 lutego 2020
Włochy LN Vincenzo Sofo 1 lutego 2020
FI Salvatore De Meo 1 lutego 2020
FdI Sergio Berlato 1 lutego 2020

Brytyjscy posłowie do PE (stan na 31 stycznia 2020)Edytuj

Grupa
polityczna
Lista[23] Posłowie[24][25] Liczba
S&D LP Richard Corbett, Seb Dance, Neena Gill, Theresa Griffin, John Howarth, Jackie Jones, Judith Kirton-Darling, Claude Moraes, Rory Palmer, Julie Ward 10
RE LD Catherine Bearder, Phil Bennion, Jane Brophy, Judith Bunting, Chris Davies, Dinesh Dhamija, Barbara Gibson, Antony Hook, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Lucy Nethsingha, Bill Newton Dunn, Luisa Porritt, Sheila Ritchie, Caroline Voaden, Irina von Wiese 16
APNI Naomi Long 1
G / EFA GPEW Scott Ainslie, Ellie Chowns, Gina Dowding, Magid Magid, Alex Phillips, Catherine Rowett, Molly Scott Cato 7
SNP Christian Allard, Heather Anderson, Aileen McLeod 3
PC Jill Evans 1
ECR CP Daniel Hannan, Anthea McIntyre, Nosheena Mobarik, Geoffrey Van Orden 4
Brexit Lance Forman, Lucy Harris, John Longworth, Annunziata Rees-Mogg 4
EUL / NGL SF Martina Anderson 1
Niezrz. Brexit Jonathan Bullock, David Bull, Martin Daubney, Nigel Farage, Claire Fox, Nathan Gill, James Glancy, Benyamin Habib, Michael Heaver, Christina Jordan, Andrew Kerr, Rupert Lowe, Belinda De Camborne Lucy, Brian Monteith, June Mummery, Henrik Overgaard-Nielsen, Matthew Patten, Alexandra L. Phillips, Jake Pugh, Robert Rowland, Louis Stedman-Bryce, John Tennant, Richard Tice, James Wells, Ann Widdecombe 25
DUP Diane Dodds 1
Razem 73

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Key dates ahead (ang.). europarl.europa.eu, 20 maja 2019. [dostęp 2019-07-01].
 2. Włoch David Sassoli nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. rmf24.pl, 3 lipca 2019. [dostęp 2019-07-03].
 3. a b European Parliament President David Sassoli dies aged 65 (ang.). politico.eu, 11 stycznia 2022. [dostęp 2022-01-12].
 4. Roberta Metsola wybrana na nową Przewodniczącą PE. europarl.europa.eu, 18 listopada 2022. [dostęp 2022-01-18].
 5. a b Groups are ready, EU Parliament is ready to play (ang.). euractiv.com, 25 czerwca 2019. [dostęp 2019-07-01].
 6. Weber re-elected EPP chief as coalition talks drag (ang.). euobserver.com, 5 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-30].
 7. Socialists choose Spain’s Iratxe García as group leader (ang.). politico.eu, 18 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-18].
 8. Ex-Romanian prime minister to lead centrist Renew Europe group (ang.). politico.eu, 19 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-30].
 9. Newly elected GREENS/EFA MEPS and Bureau (ang.). greens-efa.eu, 12 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-30].
 10. Nowe szyldy frakcji w Parlamencie Europejskim. euractiv.pl, 13 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-30].
 11. PE: Prof. Legutko współprzewodniczącym grupy EKR. interia.pl, 19 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-30].
 12. Left MEPs choose interim joint leadership (ang.). guengl.eu, 27 czerwca 2019. [dostęp 2019-06-30].
 13. Aubry & Schirdewan to lead Left’s challenge to EU policy (ang.). guengl.eu, 18 lipca 2019. [dostęp 2019-07-18].
 14. Maïa de La Baume: Stéphane Séjourné elected as Renew Europe leader (ang.). politico.eu, 19 października 2021. [dostęp 2021-11-10].
 15. Catalan separatists unable to take seats in European Parliament (ang.). elpais.com, 21 czerwca 2019. [dostęp 2019-07-02].
 16. Katalońscy separatyści przegrali przed unijnym sądem. tvn24.pl, 2 lipca 2019. [dostęp 2019-07-02].
 17. Parliament to recognize jailed Catalan separatist as MEP next week (ang.). politico.eu, 6 stycznia 2020. [dostęp 2020-01-07].
 18. Szef europarlamentu wygasił mandat Katalończyka. „Jesteśmy ogromnie rozczarowani”. tvn24.pl, 14 stycznia 2020. [dostęp 2020-01-15].
 19. The European Council establishes the composition of the European Parliament (ang.). consilium.europa.eu, 29 czerwca 2018. [dostęp 2019-07-01].
 20. Size of Parliament to shrink after Brexit (ang.). europarl.europa.eu, 7 lutego 2018. [dostęp 2019-07-01].
 21. European elections: How the UK is gearing up for likelihood of polls (ang.). bbc.com, 17 kwietnia 2019. [dostęp 2019-07-01].
 22. Emma Harrison: Brexit: Tears and relief as the UK's MEPs bid farewell (ang.). bbc.com, 28 stycznia 2020. [dostęp 2020-01-28].
 23. a b c d e f g h i j k „Lista” oznacza partię polityczną lub listę wyborczą, z której dana osoba uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zestawienie nie uwzględnia zmian przynależności partyjnej w ramach ugrupowań krajowych w toku IX kadencji Parlamentu Europejskiego.
 24. a b c d e f g h i European Parliament: 2019–2024 (ang.). election-results.eu. [dostęp 2019-06-30].
 25. a b c d e f g h i j k l Lista posłów. europarl.europa.eu. [dostęp 2022-06-04].
 26. a b TOP 09 i STAN tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019 (cz.). volby.cz. [dostęp 2019-07-02].).
 27. Właśc. Union de la droite et du centre, lista tworzona przez Republikanów i koalicjantów (zob. Élections européennes 2019 (fr.). france-politique.fr. [dostęp 2019-07-01].).
 28. a b CU i SGP tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Officiële uitslag verkiezing Nederlandse leden Europees Parlement 2019 (niderl.). kiesraad.nl, 4 czerwca 2019. [dostęp 2019-07-01].).
 29. Niezależny komitet wyborczy sygnowany nazwiskiem Aušry Maldeikienė (zob. 2019 m. gegužės 26 d. rinkimai į Europos Parlamentą (lit.). vrk.lt. [dostęp 2019-07-01].).
 30. a b c d PO, PSL i SLD z innymi ugrupowaniami tworzyły wspólną listę wyborczą pod nazwą Koalicja Europejska (zob. Lista kandydatów, którzy otrzymali mandaty. wybory.gov.pl. [dostęp 2019-07-01].).
 31. a b c PS i SPOLU tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Voľby do Európskeho parlamentu 2019 (słow.). volbysr.sk. [dostęp 2019-07-01].).
 32. a b SDS i SLS tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. SDS, SD in LMŠ z dvema poslancema, SLS in NSi z enim (słoweń.). mladina.si, 26 maja 2019. [dostęp 2019-07-01].).
 33. a b Fidesz i KDNP tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Ők képviselik majd Magyarországot az Európai Parlamentben (węg.). euronews.com, 27 maja 2019. [dostęp 2019-07-01].).
 34. a b Właśc. Envie d'Europe écologique et sociale, lista tworzona przez PS i koalicjantów (zob. Élections européennes 2019 (fr.). france-politique.fr. [dostęp 2019-07-01].).
 35. W koalicji z Dialogiem na rzecz Węgier, który nie uzyskał reprezentacji w PE (zob. Ők képviselik majd Magyarországot az Európai Parlamentben (węg.). euronews.com, 27 maja 2019. [dostęp 2019-07-01].).
 36. Właśc. Koalicja Amsterdamska, lista tworzona przez IDS-DDI i koalicjantów (zob. Ovo je 12 ljudi koji će zastupati Hrvatsku u Europskom parlamentu (chorw.). direktno.hr, 27 maja 2019. [dostęp 2019-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-30)].).
 37. a b c Właśc. Renaissance, lista tworzona przez LREM i koalicjantów (zob. Élections européennes 2019 (fr.). france-politique.fr. [dostęp 2019-07-01].).
 38. a b Właśc. Europe Écologie, lista tworzona przez EÉLV i koalicjantów (zob. Élections européennes 2019 (fr.). france-politique.fr. [dostęp 2019-07-01].).
 39. Właśc. Coalición por una Europa Solidaria, lista tworzona przez PNV i koalicjantów (zob. Eurodiputados elegidos en España en las Elecciones al Parlamento Europeo 2019 (hiszp.). 20minutos.es, 27 maja 2019. [dostęp 2019-07-01].).
 40. a b USR i PLUS tworzyły wspólną listę wyborczą pod nazwą Alianța 2020 USR-PLUS (zob. Cine sunt europarlamentarii pe care Romania ii trimite la Bruxelles (rum.). dw.com, 28 marca 2019. [dostęp 2019-07-01].).
 41. a b ERC i EHB z innymi ugrupowaniami tworzyły wspólną listę wyborczą pod nazwą Ahora Repúblicas (zob. Eurodiputados elegidos en España en las Elecciones al Parlamento Europeo 2019 (hiszp.). 20minutos.es, 27 maja 2019. [dostęp 2019-07-01].).
 42. a b c Podemos, IU i ICV z innymi ugrupowaniami tworzyły wspólną listę wyborczą pod nazwą Unidas Podemos Cambiar Europa (zob. Eurodiputados elegidos en España en las Elecciones al Parlamento Europeo 2019 (hiszp.). 20minutos.es, 27 maja 2019. [dostęp 2019-07-01].).
 43. Niezależny komitet wyborczy sygnowany nazwiskiem Mislava Kolakušicia (zob. Ovo je 12 ljudi koji će zastupati Hrvatsku u Europskom parlamentu (chorw.). direktno.hr, 27 maja 2019. [dostęp 2019-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-05-30)].).
 44. Faktycznie nie przystąpił do wykonywania obowiązków poselskich (zob. Her er Jeppe Kofods afløser i Parlamentet (duń.). altinget.dk, 27 czerwca 2019. [dostęp 2019-07-02].); mandat wygaszony ze skutkiem na dzień rozpoczęcia IX kadencji (2 lipca 2019).
 45. Faktycznie od lipca 2020 (zob. El Parlamento Europeo nombra a Jordi Solé en sustitución de Junqueras (hiszp.). elperiodico.com, 23 lipca 2020. [dostęp 2020-07-23].).
 46. Faktycznie nie przystąpił do wykonywania obowiązków poselskich (zob. Frans Timmermans neemt zetel in Europees Parlement niet in (niderl.). rtlnieuws.nl, 2 lipca 2019. [dostęp 2019-07-03].); mandat wygaszony ze skutkiem na dzień rozpoczęcia IX kadencji (2 lipca 2019).
 47. Morreu o eurodeputado André Bradford: „Sempre pugnou pelos valores socialistas” (port.). publico.pt, 18 lipca 2019. [dostęp 2019-07-21].