Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji (1938–1939)

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 6 listopada 1938.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 28 listopada 1938, a ostatnie, 31. – 2 września 1939. Kadencja Sejmu trwała od 28 listopada 1938 do 2 listopada 1939. Pierwotnie miała upłynąć 28 i 29 listopada 1943, jednak została skrócona na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 listopada 1939 r. o rozwiązaniu Sejmu i Senatu[1].

Kluby i koła na pierwszym posiedzeniu Sejmu V kadencji[2].

Ugrupowanie polityczne XI 1938
Obóz Zjednoczenia Narodowego 166
Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna 14
Koło Posłów Niezależnych 13
Żydowskie Koło Parlamentarne 5
Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna Wołynia 4
Posłowie niezrzeszeni[a] 6
Razem 208

Prezydium Sejmu V kadencjiEdytuj

Poseł Funkcja Klub Czas pełnienia funkcji
Od Do
Stanisław Skwarczyński Marszałek senior KP Obozu Zjednoczenia Narodowego 1938-11-28 28 listopada 1938(dts)
Marszałek senior przewodniczy obradom Sejmu przed wyborem Prezydium
Wacław Makowski Marszałek Sejmu KP Obozu Zjednoczenia Narodowego 1938-11-28 28 listopada 1938(dts)[3] 1939-11-02 2 listopada 1939(dts)
Wacław Długosz Wicemarszałek Sejmu KP Obozu Zjednoczenia Narodowego 1938-11-28 28 listopada 1938(dts)[3] 1939-11-02 2 listopada 1939(dts)
Jan Jedynak Wicemarszałek Sejmu KP Obozu Zjednoczenia Narodowego 1938-11-28 28 listopada 1938(dts)[3] 1939-11-02 2 listopada 1939(dts)
Wasyl Mudry Wicemarszałek Sejmu Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna 1938-11-28 28 listopada 1938(dts)[3] 1939-11-02 2 listopada 1939(dts)
Leon Surzyński Wicemarszałek Sejmu KP Obozu Zjednoczenia Narodowego 1938-11-28 28 listopada 1938(dts)[3] 1939-11-02 2 listopada 1939(dts)
Zdzisław Wenda Wicemarszałek Sejmu KP Obozu Zjednoczenia Narodowego 1938-11-28 28 listopada 1938(dts)[3] 1939-11-02 2 listopada 1939(dts)

Lista według przynależności partyjnej (stan na koniec kadencji)Edytuj

Obóz Zjednoczenia Narodowego (164 posłów)Edytuj

Bezpartyjni (21 posłów)Edytuj

Koło ukraińskie (18 posłów)Edytuj

Koło żydowskie (5 posłów)Edytuj

UwagiEdytuj

  1. Posłowie, którzy nie przystąpili do żadnego z klubów lub kół parlamentarnych bądź opuścili je w trakcie kadencji.

PrzypisyEdytuj

  1. M.P. z 1939r. Nr 245, poz. 1
  2. Dariusz Kozik, Funkcjonowanie Sejmu w latach 1935–1939, ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU ADMINISTRACJI AJD W CZĘSTOCHOWIE, 2(14)/2016, str. 85
  3. a b c d e f Sprawozdanie Stenograficzne z 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28 i 29 listopada 1939.

BibliografiaEdytuj