Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji (1938–1939)

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 6 listopada 1938.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 28 listopada 1938, a ostatnie, 31. – 2 września 1939. Kadencja Sejmu trwała od 28 listopada 1938 do 2 listopada 1939. Pierwotnie miała upłynąć 28 i 29 listopada 1943, jednak została skrócona na mocy zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 listopada 1939 r. o rozwiązaniu Sejmu i Senatu[1].

Marszałek senior 27 listopada 1938

Marszałek Sejmu od 28 listopada 1938

Wicemarszałkowie Sejmu

Lista według przynależności partyjnej (stan na koniec kadencji)Edytuj

Obóz Zjednoczenia Narodowego (164 posłów)Edytuj

Bezpartyjni (21 posłów)Edytuj

Koło ukraińskie (18 posłów)Edytuj

Koło żydowskie (5 posłów)Edytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj