Posłowie na Sejm Ustawodawczy (1919–1922)

lista w projekcie Wikimedia

Posłowie na Sejm Ustawodawczy zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 26 stycznia 1919.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 lutego 1919, a ostatnie, 342. – 27 listopada 1922. Kadencja Sejmu trwała od 10 lutego 1919 do 1 grudnia 1922.

26 stycznia 1919 r. odbyły się pierwsze na ziemiach polskich powszechne wybory do Sejmu Ustawodawczego. W wyznaczonym terminie nie udało się przeprowadzić wyborów na terytorium całego kraju. Ostatecznie przeprowadzono wybory tylko na ziemiach dawnego Królestwa Polskiego i Galicji, skąd wybrano łącznie 291 posłów, w tym 220 z terenów byłego Królestwa, a 71 z byłej Galicji. Na podstawie dekretu o ordynacji wyborczej z 28 listopada 1918 r. do Sejmu włączono także 28 polskich parlamentarzystów z Wiedeńskiej Rady Państwa, czyli parlamentu Austro-Węgier. Byli to posłowie z okręgów wyborczych nr 48-59. Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. zostało dołączonych do składu sejmowego 16 posłów (9 z Wielkopolski i 7 z Górnego Śląska i Prus Królewskich). 16 lutego 1919 roku wybrano 4 posłów w suwalskim, a w dniu 9 marca przeprowadzono kolejne wybory, gdzie wybrano 6 posłów z okręgu podlaskiego, a dniu 14 marca sejm uznał za posłów 6 kandydatów zgłoszonych na jednej liście w cieszyńskim. W dniu 1 czerwca odbyły się wybory w trzech okręgach wyborczych poznańskiego, gdzie wybrano łącznie 32 posłów. Ustąpiło wówczas 9 posłów wcześniej dokooptowanych do składu sejmowego z parlamentu niemieckiego. Dwa tygodnie później, tj. 15 czerwca przeprowadzono wybory w białostockim, gdzie wybrano 11 posłów. 29 czerwca przeprowadzono wybory dwóch posłów w okręgu wyborczym nr 22. Wybory odbyły się tam już 26 stycznia, ale Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 17–31 maja unieważnił przeprowadzony wybór. Do Sejmu weszły ponownie te dwie same osoby. Kolejna tura wyborów miała miejsce w dniu 6 lipca 1919 r. Wybrano wówczas 2 posłów w okręgu wyborczym nr 24. W tym dniu wybory nie odbyły się w niektórych obwodach tegoż okręgu i zostały przeniesione na dzień 17 sierpnia. Tego samego dnia (tj. 17 sierpnia) przeprowadzono wybory ponownie w okręgu nr 24, z powodu, że dwa mandaty zostały unieważnione wyrokami Sądu Najwyższego z dnia 17 maja i 7–12 czerwca 1919 r. Wybrani zostali ponownie ci sami posłowie, co 26 stycznia. Ostatnie wybory odbyły się 2 maja 1920 roku, kiedy to wybrano na Pomorzu 20 posłów, a z analogicznych powodów jak to było przy wyborach na terenie Wielkopolski ustąpiło 2. Ostatnie powiększenie składu Sejmu Ustawodawczego miało miejsce 24 marca 1922 roku, na mocy uchwały sejmowej weszli do niego posłowie z Ziemi Wileńskiej w liczbie 20. Odtąd aż do końca kadencji Sejm Ustawodawczy liczył 432 posłów.

Marszałek senior 10 lutego 1919

Marszałek Sejmu od 14 lutego 1919

Wicemarszałkowie Sejmu

Lista według przynależności partyjnej (stan na koniec kadencji) Edytuj

Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (1913–1931) (96 posłów) Edytuj

Związek Ludowo-Narodowy (81 posłów) Edytuj

Narodowe Zjednoczenie Ludowe (45 posłów) Edytuj

Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów (34 posłów) Edytuj

Narodowo-Chrześcijański Klub Robotniczy (26 posłów) Edytuj

Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” (24 posłów) Edytuj

Narodowa Partia Robotnicza (21 posłów) Edytuj

Klub Pracy Konstytucyjnej (20 posłów) Edytuj

Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica (12 posłów) Edytuj

Zjednoczenie Mieszczańskie (14 posłów) Edytuj

Stronnictwo Katolicko-Ludowe (5 posłów) Edytuj

Narodowa Partia Pracy (6 posłów) Edytuj

Frakcja Sejmowa Posłów Komunistycznych (2 posłów) Edytuj

Rady Ludowe (4 posłów) Edytuj

Wolne Zjednoczenie Posłów Narodowości Żydowskiej (12 posłów) Edytuj

Niemieckie Stronnictwo Ludowe (2 posłów) Edytuj

Klub Niemiecki (5 posłów) Edytuj

bezpartyjny (4 posłów) Edytuj

Przypisy Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj